Poza sprecyzowaną misją wyznajemy zasadę, że wszelkie nasze działania mają na uwadze dobro pacjentów.
Z należną troską, dbamy o zdrowie, intymność i godność każdego z nich. Wierzymy, że każdy dzień naszej pracy będzie na to dowodem.

z należną Ci troską

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się na konto

Aby uniknąć zmian w godzinach przyjęć specjalisty, rejestracji przez internet możesz dokonać rezerwując termin najdalej do 30 dni od daty rejestracji. Jednocześnie informujemy, że cena za wizytę może ulec zmianie.