Badania genetyczne  

Świadczone przez nas usługi w zakresie badań genetycznych wykonujemy w oparciu o nowoczesne technik biologii molekularnej, dzięki którym wykryjemy predyspozycje do występowania chorób nawet przy braku objawów. W przypadku wystąpienia choroby, badania te pozwolą na monitorowanie jej przebiegu i ocenę skuteczności zastosowanej terapii.

Badania genetyczne nie wymagają wcześniejszego przygotowania.

Czas oczekiwania na wynik badania:

  • standardowy do 10 dni roboczych
  • na cito do 3 dni roboczych (po wcześniejszym uzgodnieniu z laboratorium)

Nowe ceny badań genetycznych

Nazwa chorobyNazwa badaniaCena obecna (wynik po 10 dniach)Cena obecna na cito (wynik po 3 dniachCena regularna
Wirus Zapalenia Wątroby Genotypowanie HCV (1/2/3) 170,00 220,00 250,00
HCV odpowiedź na leczenie (nosicielstwo polimorfizmem interleukiny IL28) 100,00 150,00 220,00
Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV – human papiloma virus) 14 genotypów wysokiego ryzyka (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) CE 140,00 190,00 190,00
2 genotypy wysokiego ryzyka (16,18) CE 70,00 120,00 160,00
Choroby przenoszone drogą płciową Neiserria gonorrhoeae CE 70,00 120,00 130,00
Obecność bakterii związanych z przewlekłym zapaleniem prostaty u mężczyzn Enterobacter spp./Klebsiella spp. /Enterococcus faecalis/Enterococcus faecium, Escherichia coli/Proteus spp./Pseudomonas aeruginosa/Serratia spp./Staphylococcus aureus/Streptococcus spp. 200,00 250,00 420,00
Herpes virus Cytomegalovirus (CMV) CE 80,00 130,00 200,00
Epstein-Bar virus (EBV) CE 100,00 150,00 180,00
TORCH Toxoplasmosis CE 80,00 130,00 220,00
Infekcje układu oddechowego Chlamydia/Mycoplasma 110,00 160,00 190,00
Ostre infekcje wirusowe Tuberculosis CE 80,00 130,00 200,00
Infekcje układu pokarmowego Acute intestinal infections (A.I.I) CE 170,00 220,00 250,00
Helicobacter Pylori CE 100,00 150,00 175,00
Genetyka
Coagulation/fibrynolisis
Zawał mięśnia sercowego
AGT1 90,00 140,00 180,00
AGT2 90,00 140,00 180,00
Panel kardiologiczny (8 mutacji) 80,00 130,00 180,00
Kobiety (polimorfizmy zwiększające ryzyko poronienia) FVII 90,00 140,00 245,00
Mężczyźni (bezpłodność / pierwotny rak jądra)
Choroby nowotworowe/przewlekła białaczka szpikowa
CML (Chronic myelogenous leukemia) Mbcr-abl CE 140,00 190,00 230,00
Badania dla kobiet

Proponujemy diagnostykę molekularną różnic genowych podwyższających ryzyko uszkodzenia śródbłonka naczyń krwionośnych, co daje powikłania w postaci chorób układu krążenia, takich jak zakrzepica żył, czy zawał mięśnia sercowego, ale także zwiększających ryzyko wystąpienia poronień samoistnych.

Ponadto oferujemy diagnostykę molekularną w kierunku toksoplazmozy, a także chorób przenoszonych drogą płciową zarówno bakteryjnych, jak i wirusowych. Najczęściej występujące to: chlamydia, rzeżączka, opryszczka, HIV, HPV, kiła, zakażenie mykoplazmami i rzęsistkowica.

badania genetyczne kobieta

Badania dla mężczyzn

Proponujemy diagnostykę molekularną mikrodelecji w regionuie AZF (azoospermia factor) zlokalizowanym na chromosomie Y. Ma ona na celu wykazanie genetycznego podłoża męskiej niepłodności oraz wskazanie na podwyższone ryzyko wystąpienia pierwotnego nowotworu jądra. Poszukiwanie zmian w tym regionie jest zalecane w przypadku azoospermii lub oligozoospermii u mężczyzn, u których wykluczono inne przyczyny powodujące niepłodność, a także u mężczyzn, którzy decydują się na skorzystanie z technik zapłodnienia wspomaganego (TESE – testicular sperm extraction, ICSI-intracytoplasmic sperm injection), ze względu na ryzyko przekazania zmiany każdemu płodowi płci męskiej.

Ponadto oferujemy diagnostykę molekularną chorób przenoszonych drogą płciową zarówno zakażeń bakteryjnych jak i wirusowych.
Najczęstsze choroby przenoszone drogą płciową to: chlamydia, rzeżączka, opryszczka, HIV, HPV, kiła, zakażenie mykoplazmami i rzęsistkowica.

genetyka mężczyzna

 

Infekcje bakteryjne

Dzięki zastosowaniu metody biologii molekularnej możemy szybko i ilościowo oznaczyć obecność czynników chorobotwórczych odpowiedzialnych za zakażenia układu oddechowego, pokarmowego, moczowego, czy zakażeń przenoszonych drogą krwi.

genetyka bakterie

Infekcje wirusowe

Diagnostyka wirusologiczna oparta była głównie na prowadzeniu hodowli (czasochłonne i pracochłonne metody nie gwarantujące wystarczającej czułości badania). Metody biologii molekularnej pozwalają na szybkie i ilościowe oznaczenie obecności czynników chorobotwórczych odpowiedzialnych za zakażenia układu oddechowego, pokarmowego, nerwowego, czy zakażeń ogólnoustrojowych, jak zakażenie wirusem cytomegalii, czy HIV.

badania genetyczne wirusy

Onkologia

Oferujemy diagnostykę molekularną nosicielstwa predyspozycji do chorób nowotworowych takich jak rak piersi i jajnika(mutacje genów BRCA1/BRCA2), wykrywanie obecności zakażenia Helicobacter pylori (powodującej wrzody żołądka i dwunastnicy, a także podwyższającej ryzyko nowotworzenia), diagnostykę zakażenia wirusem Epsteina-Barr (zwiększającym ryzyko rozwoju nowotworów takich jak: rak nosogardzieli i chłoniak Burkitta), czy obecności czynników bakteryjnych zwiększających ryzyko zachorowania na raka prostaty (8 patogenów) lub raka szyjki macicy (wirus brodawczaka ludzkiego HPV).

Proponujemy również ocenę ilościową genu fuzyjnego bcr-abl, powstającego na skutek przemieszczenia wzajemnego, pomiędzy dystalnymi regionami ramion długich chromosomów 9 i 22 (chromosom Philadephia). Stwierdzany m.in. w przewlekłej białaczce szpikowej.

badania genetyczne onkologia

Układ krwionośny

Proponowane przez nasze laboratorium metody biologii molekularnej umożliwiają ocenę czynników genetycznych zaangażowanych w powstawanie chorób układu sercowo-naczyniowego, poprzez precyzyjną analizę budowy DNA. Występowanie różnic w genach odpowiadających za funkcjonowanie układu krążenia może mieć istotny wpływ na powstanie choroby niedokrwiennej serca. Mutacje genu angiotensynogenu stanowią genetyczną predyspozycję do nadciśnienia, zaś zmiany genów regulujących funkcje płytek krwi, układu krzepnięcia i fibrynolizy, odpowiadają za zwiększoną tendencję do rozwoju zakrzepicy, która leży u podstaw znacznej części najczęstszych powikłań położniczych (nawracające poronienia, opóźnienie wzrostu płodu, stan przedrzucawkowy, przedwczesne odklejenie łożyska).

badania genetyczne układ krwionosny

Układ moczowo-płciowy

Oferujemy diagnostykę molekularną chorób przenoszonych drogą płciową, zarówno zakażeń bakteryjnych jak i wirusowych. Najczęstsze choroby przenoszone drogą płciową to: chlamydia, rzeżączka, opryszczka, HIV, HPV, kiła, zakażenie mykoplazmami i rzęsistkowica.

badania genetyczne układ moczowo-płciowy

Układ oddechowy

Proponujemy diagnostykę molekularną w kierunku gruźlicy, jak również trudnych do wykrycia innymi metodami, zakażeń Mycoplasma pneumoniae (wywołuje pierwotne atypowe zapalenia płuc oraz oskrzeli, może być również przyczyną zapalenia trzustki, mięśnia sercowego, osierdzia, czy anemii hemolitycznej) oraz Chlamydophila pneumoniae (wywołuje łagodne zapalenie płuc lub oskrzeli).

genetyka oddechowy

Układ pokarmowy

Oferujemy diagnostykę molekularną wirusów hepatotropowych, które wywołują wirusowe zapalenie wątroby, do których zaliczamy zapalenia wątroby typu B i C, jak również czynników chorobotwórczych odpowiedzialnych za ostre zakażenia jelitowe bakteryjne: Shigella Spp. E.coli, Salmonella spp., Campylobacter spp., jak i wirusowe: Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 genotypy, Astrovirus.

badania genetyczne układ pokarmowy

Laboratorium genetyczne:

T 501 242 214

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się

Informację o użytkowniku i haśle, znajdziesz w pierwszym mailu potwierdzającym założenie konta od: online@salvemedica.pl

Rejestracji przez internet możesz dokonać rezerwując termin najdalej do 30 dni od daty rejestracji. Jednocześnie informujemy, że cena w dniu wizyty może ulec zmianie.