Badania kliniczne  

Ośrodek badan klinicznychCzym są badania kliniczne?

 • Badania kliniczne są to programy badań nad lekami, prowadzone z udziałem pacjentów lub zdrowych ochotników.
 • Badania kliniczne mają na celu określenie czy nowa forma terapii jest skuteczna.
 • Badania kliniczne prowadzi się według ściśle określonych zasad, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo uczestnikom badania.
 • Pacjenci mogą zrezygnować z uczestnictwa w badaniu w każdej chwili, bez żadnych konsekwencji.
 • Wszyscy pacjenci uczestniczący w badaniach klinicznych, są objęci szczegółową uwagą personelu medycznego oraz są ubezpieczeni.
 • Każde badanie kliniczne przed rozpoczęciem, musi uzyskać zgodę Komisji Bioetycznej, która sprawdza i potwierdza ich bezpieczeństwo dla pacjenta.
 • Pacjent w badaniu klinicznym nie ponosi żadnych kosztów, co więcej dostaje leki, za które sam musiałby zapłacić wysokie kwoty.

Co dają badania kliniczne?

 • dostęp do najnowszych terapii
 • wkład pacjenta w rozwój medycyny
 • szybszy dostęp do specjalistycznej opieki lekarskiej bez kosztów
 • pakiet bezpłatnych badań diagnostycznych
 • szansę na poprawę zdrowia i jakości życia
 • możliwość wcześniejszej diagnostyki innych chorób
 • zwrot kosztów dojazdów czy dodatkowych leków

Jak dołączyć do programu?

Zgłoszenie do badań klinicznych polega na:

 • umówieniu wizyty w Dziale Obsługi Pacjenta (bezpośrednio w Łodzi, na ul. Szparagowej 10, lub telefonicznie 42 254 64 00/01)
 • wizycie i rozmowie z lekarzem dotyczącej potencjalnych badań klinicznych
 • spotkaniu z koordynatorem i uzyskaniu informacji dotyczących konkretnego badania
 • podpisaniu świadomej zgody, w obecności lekarza, na udział w badaniu kliniczny

Lista aktualnych badań klinicznych prowadzonych w Salve Medica

WSKAZANIE FAZA BADANIA KOGO SZUKAMY? STATUS BADANIA
Nieoperacyjny rak żołądka III
 • osób ≥ 18 roku życia
 • pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem żołądka lub z połączeniem żołądkowo-przełykowym
 • pacjentów, którzy przeszli pierwszą linię chemioterapii opartą na pochodnych platyny
 • osób, zdolnych przełknąć tabletki

Otwarta rekrutacja (trwa do 11.2019)

Zespół suchego oka III
 • kobiet po menopauzie (ostatnia miesiączka minimum 3 lata temu)
 • pacjentów ze zdiagnozowanym obustronnym zespołem suchego oka i zapaleniem rogówki
 • osób stosujących substytut sztucznych łez od przynajmniej 2 lat
 Otwarta rekrutacja
Obfite krwawienia miesięcznie związane z mięśniakami macicy III
 • kobiet przed menopauzą, ≥ 18 roku życia
 • kobiet ze zdiagnozowanymi mięśniakami macicy
 • kobiet z problemem obfitych miesiączek (lub trwających >5 dni)
 • kobiet, które zużywają co najmniej 1 podpaskę i/lub tampon na 1h przez 3 lub więcej godzin
 • kobiet, które zmieniają tampon lub podpaskę w ciągu nocy lub brudzą pościel
 Otwarta rekrutacja
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego II
 • osób pomiędzy 18 a 80 rokiem życia
 • pacjentów ze zdiagnozowanym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego od przynajmniej 3 miesięcy
Otwarta rekrutacja (trwa do 12.2019)
Rak pęcherza moczowego, miedniczki nerkowej, moczowodu lub cewki moczowej II/III
 • osób ≥ 18 roku życia
 • pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem pęcherza moczowego, miedniczki nerkowej, moczowodu lub cewki moczowej
 • pacjentów, u których nasilenie choroby pomimo leczenia opartego na pochodnych platyny (co najmniej 2 cykle)
 • osób, zdolnych przełknąć tabletki
 Otwarta rekrutacja

 

Dowiedz się więcej na temat prowadzonych badań klinicznych w Salve Medica u Koordynatora Badań Klinicznych:
T 572 507 673
@ m.plebanska@salvemedica.pl

 

Koordynator badań klinicznych:

T 572 507 673

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się

Informację o użytkowniku i haśle, znajdziesz w pierwszym mailu potwierdzającym założenie konta od: online@salvemedica.pl

Rejestracji przez internet możesz dokonać rezerwując termin najdalej do 30 dni od daty rejestracji. Jednocześnie informujemy, że cena w dniu wizyty może ulec zmianie.