Badania kliniczne  

Salve Medica badania kliniczneCzym są badania kliniczne?

 • badania kliniczne to programy badań nad lekami, prowadzone z udziałem pacjentów lub zdrowych ochotników
 • badania kliniczne mają na celu określenie, czy nowa forma terapii jest skuteczna
 • badania kliniczne prowadzi się według ściśle określonych zasad, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo ich uczestnikom
 • pacjenci mogą zrezygnować z uczestnictwa w badaniu w każdej chwili, bez żadnych konsekwencji
 • wszyscy pacjenci uczestniczący w badaniach klinicznych są objęci szczegółową uwagą personelu medycznego oraz są ubezpieczeni
 • każde badanie kliniczne przed rozpoczęciem musi uzyskać zgodę Komisji Bioetycznej, która sprawdza i potwierdza ich bezpieczeństwo dla pacjenta
 • pacjent w badaniu klinicznym nie ponosi żadnych kosztów, co więcej – dostaje leki, za które sam musiałby zapłacić wysokie kwoty

Co dają badania kliniczne?

 • dostęp do najnowszych terapii
 • wkład pacjenta w rozwój medycyny
 • szybszy dostęp do specjalistycznej opieki lekarskiej bez kosztów
 • pakiet bezpłatnych badań diagnostycznych
 • szansę na poprawę zdrowia i jakości życia
 • możliwość wcześniejszej diagnostyki innych chorób
 • zwrot kosztów dojazdów czy dodatkowych leków

Jak dołączyć do programu?

Zgłoszenie do badań klinicznych polega na:

 • umówieniu wizyty w Dziale Obsługi Pacjenta (bezpośrednio w Łodzi, na ul. Szparagowej 10, lub telefonicznie 42 254 64 00/01)
 • wizycie i rozmowie z lekarzem dotyczącej potencjalnych badań klinicznych
 • spotkaniu z koordynatorem i uzyskaniu informacji dotyczących konkretnego badania
 • podpisaniu świadomej zgody, w obecności lekarza, na udział w badaniu klinicznym

Lista aktualnych badań klinicznych prowadzonych w Salve Medica

Przeglądasz stronę na urządzeniu mobilnym. Przesuń tabelkę w lewo aby zobaczyć jej dalsza część.
WSKAZANIEFAZA BADANIAKOGO SZUKAMY?STATUS BADANIA
Szczepionka przeciw grypie III
 • kobiet i mężczyzn po 50 roku życia
 • kobiet i mężczyzn, którzy nie przyjmowali szczepionki przeciw grypie w ciągu 6 miesięcy lub innych szczepionek w ciągu 30 dni
 • osób chętnych do wypełniania papierowego dzienniczka zdrowia pacjenta przez okres grypowy
Otwarta rekrutacja

Rak piersi (HER2+) III
 • kobiet > 18 roku życia, ze zdiagnozowanym rakiem piersi HER2+ (stadium II/IIIa)
 • kobiet z planowaną chirurgiczną resekcją raka piersi
 • kobiet z planowaną chemioterapią neoadjuwantową (indukcyjna lub przedoperacyjna)
Otwarta rekrutacja (trwa do 08.2019)
Reumatoidalne Zapalenie Stawów III
 • pacjentów > 18 roku życia, ze zdiagnozowanym RZS od przynajmniej 3 miesięcy
 • pacjentów, którzy otrzymywali wcześniej leczenie biologiczne
 • pacjentów, będących obecnie na stałej dawce leków modyfikujących przebieg choroby
Otwarta rekrutacja
Nieoperacyjny rak żołądka III
 • osób ≥ 18 roku życia
 • pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem żołądka lub z połączeniem żołądkowo-przełykowym
 • pacjentów, którzy przeszli pierwszą linię chemioterapii opartą na pochodnych platyny
 • osób, zdolnych przełknąć tabletki

Otwarta rekrutacja (trwa do 11.2019)

Obfite krwawienia miesięcznie związane z mięśniakami macicy III
 • kobiet przed menopauzą, ≥ 18 roku życia
 • kobiet ze zdiagnozowanymi mięśniakami macicy
 • kobiet z problemem obfitych miesiączek (lub trwających >5 dni)
 • kobiet, które zużywają co najmniej 1 podpaskę i/lub tampon na 1h przez 3 lub więcej godzin
 • kobiet, które zmieniają tampon lub podpaskę w ciągu nocy lub brudzą pościel
Otwarta rekrutacja

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego II
 • osób pomiędzy 18 a 80 rokiem życia
 • pacjentów ze zdiagnozowanym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego od przynajmniej 3 miesięcy
Otwarta rekrutacja (trwa do 12.2019)

Rak pęcherza moczowego, miedniczki nerkowej, moczowodu lub cewki moczowej II/III
 • osób ≥ 18 roku życia
 • pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem pęcherza moczowego, miedniczki nerkowej, moczowodu lub cewki moczowej
 • pacjentów, u których nasilenie choroby pomimo leczenia opartego na pochodnych platyny (co najmniej 2 cykle)
 • osób, zdolnych przełknąć tabletki
Otwarta rekrutacja

Diagnostyka raka piersi u kobiet Badanie obserwacyjne
 • kobiet w wieku 18-49 lat posiadających wynik badania USG piersi, kategorii końcowej oceny badania wg skali BI-RADS-US 4b, 4c, 5
 • kobiet 49 lat posiadających wynik badania USG piersi, kategorii końcowej oceny badania wg skali BI-RADS-US 4a, 4b, 4c, 5 lub wynik badania mammografii piersi, kategorii końcowej oceny badania wg skali BI-RADS-US 4, 4a, 4b, 4c, 5
Rekrutacja zamknięta

 

Dowiedz się więcej na temat prowadzonych badań klinicznych w Salve Medica u Koordynatora Badań Klinicznych:
T 572 507 673
@ m.plebanska@salvemedica.pl

Koordynator badań klinicznych:

T 572 507 673

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się

Informację o użytkowniku i haśle, znajdziesz w pierwszym mailu potwierdzającym założenie konta od: online@salvemedica.pl

Rejestracji przez internet możesz dokonać rezerwując termin najdalej do 30 dni od daty rejestracji. Jednocześnie informujemy, że cena w dniu wizyty może ulec zmianie.