Dofinansowanie in vitro  

Programy refundujące in vitro:


Salve Medica program wojewódzki in vitro

Jesteśmy jedynym realizatorem marszałkowskiego programu in vitro w województwie łódzkim

Nasza klinika została jedynym realizatorem programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pn. „Program polityki zdrowotnej dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego”.
Program trwa od 26 lipca 2018 do 30 listopada 2018 r.

Do programu zostaną zakwalifikowane pary:

 • u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną, bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne, zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu
 • w których kobieta jest w przedziale wiekowym 20-40 lat (wg roku urodzenia)
 • pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim
 • będące mieszkańcami województwa łódzkiego, z wyłączeniem mieszkańców m. Łodzi, którzy mają zapewnione dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (ma to odniesienie wyłącznie do par, które zgodnie z Programem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy nie korzystały/ nie korzystają z podobnych świadczeń finansowanych z budżetu Miasta Łodzi w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016 – 2020”
 • które zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i rekomendacjami m.in. Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, wytycznymi National Institute for Health and Care Excellence (NICE 2013) wskazującymi na konieczność diagnostyki niepłodności przed wprowadzeniem procedury zapłodnienia pozaustrojowego
 • które złożyły oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy (dostępne w Dziale Obsługi Pacjenta w Salve Medica, Łódź, ul. Szparagowa 10)
 • które nie mają przeciwskazań, o których mowa w kryteriach wykluczenia (nawracające utraty ciąż w tym samym związku, wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży, brak macicy).

Więcej informacji o przystąpieniu do programu w Dziale Obsługi Pacjenta 42 254 64 00.

Konferencja prasowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego

25 lipca odbyło się oficjalne podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, inaugurujące program leczenia niepłodności metodą in vitro. Już od 26 lipca możecie Państwo zgłaszać się do naszej kliniki. Nasi specjaliści zapraszają na konsultacje.
Czytaj więcej: https://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/%C5%82%C3%B3dzkie-wspiera-in-vitro

Źródło zdjęć: www.lodzkie.pl


Łódzki program in vitro

Chcemy zostać Twoją kliniką w łódzkim programie in vitro

Jesteśmy realizatorem łódzkiego „Programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020”.

Zgłoś się na wizytę do lekarza i po kwalifikacji wypełnij wniosek do łódzkiego programu in vitro.
Liczy się kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o programie (kliknij tutaj).

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję i spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat, a w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej istnieje szansa na wyidukowanie u niej mnogiego jajeczkowana (AMH powyżej 0,7 ng/ml co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku)
 • warunkowo mogą zostać zakwalifikowane kobiety do 42 roku życia jeżeli stężenie AMH przekracza 1,5 ng/ml i liczba pęcherzyków w jajnikach jest powyżej 5
 • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności
 • w dniu kwalifikacji do programu posiadają miejsce zamieszkania na terenie Łodzi
 • szybkiej kwalifikacji podlegają pary ze schorzeniem nowotworowym, u których stosuje się mrożenie gamet lub zarodków w celu zachowania płodności.

Warunki uczestnictwa w programie (pobierz tutaj).

WARUNKI FORMALNE

 • należy zgłosić się do wybranej klinki po kwalifikację do programu. Realizatorzy programu do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego będą dokonywali kwalifikacji zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i warunkami ustawy o leczeniu niepłodności (wszystkie inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem lub nie ma innych metod leczenia przy danej stwierdzonej przyczynie niepłodności)
 • w wybranym ośrodku realizatora programu wymagane będzie złożenie informacji o uprzednim przeprowadzeniu leczenia niższego rzędu lub wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie, a także udokumentowanie tego faktu w prowadzonej dokumentacji medycznej
 • w Urzędzie Miasta Łodzi wymagane będzie złożenie wniosku kierującego do programu wystawionego przez ośrodek realizatora programu. Wniosek ten będzie wymagał zatwierdzenia finansowania przez Urząd

 

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się

Informację o użytkowniku i haśle, znajdziesz w pierwszym mailu potwierdzającym założenie konta od: online@salvemedica.pl

Rejestracji przez internet możesz dokonać rezerwując termin najdalej do 30 dni od daty rejestracji. Jednocześnie informujemy, że cena w dniu wizyty może ulec zmianie.