Dofinansowanie in vitro  

Programy refundujące in vitro:


Łódzki program in vitroChcemy zostać Twoją kliniką w łódzkim programie in vitro

Jesteśmy realizatorem łódzkiego „Programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020”.

Zgłoś się na wizytę do lekarza i po kwalifikacji wypełnij wniosek do łódzkiego programu in vitro.
Liczy się kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o programie (kliknij tutaj).

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję i spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat, a w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej istnieje szansa na wyidukowanie u niej mnogiego jajeczkowana (AMH powyżej 0,7 ng/ml co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku)
 • warunkowo mogą zostać zakwalifikowane kobiety do 42 roku życia jeżeli stężenie AMH przekracza 1,5 ng/ml i liczba pęcherzyków w jajnikach jest powyżej 5
 • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności
 • w dniu kwalifikacji do programu posiadają miejsce zamieszkania na terenie Łodzi
 • szybkiej kwalifikacji podlegają pary ze schorzeniem nowotworowym, u których stosuje się mrożenie gamet lub zarodków w celu zachowania płodności.

Warunki uczestnictwa w programie (pobierz tutaj).

WARUNKI FORMALNE

 • należy zgłosić się do wybranej klinki po kwalifikację do programu. Realizatorzy programu do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego będą dokonywali kwalifikacji zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i warunkami ustawy o leczeniu niepłodności (wszystkie inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem lub nie ma innych metod leczenia przy danej stwierdzonej przyczynie niepłodności)
 • w wybranym ośrodku realizatora programu wymagane będzie złożenie informacji o uprzednim przeprowadzeniu leczenia niższego rzędu lub wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie, a także udokumentowanie tego faktu w prowadzonej dokumentacji medycznej
 • w Urzędzie Miasta Łodzi wymagane będzie złożenie wniosku kierującego do programu wystawionego przez ośrodek realizatora programu. Wniosek ten będzie wymagał zatwierdzenia finansowania przez Urząd

Realizujemy Miejski Program Zdrowotny in vitro w Częstochowie

Zapraszamy pary z Częstochowy chcące skorzystać z dofinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro do składania wniosków w Urzędzie Miasta w Częstochowie.
Przed przystąpieniem do programu, prosimy o zapoznanie się z informacjami przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowa (kliknij tutaj).

Pobierz program tutaj.


Jesteśmy jedną z klinik leczenia niepłodnościw Polsce realizującą od 2013 roku program refundacji in vitro, pn: „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016".

Celem programu jest zapewnienie równego dostępu i możliwości korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego niepłodnym parom. Dzięki niemu pacjenci mają zapewniony najwyższy standard leczenia niepłodności i zwiększa się skuteczność leczenia niepłodności. Zapłodnienie metodą in vitro stosuje się w sytuacji, gdy wyczerpano lub nie istnieją inne możliwości leczenia niepłodności. Para może przystąpić do programu, jeśli lekarz zdiagnozował u niej niepłodność i ma ona udokumentowane nieskuteczne leczenie przez co najmniej 12 miesięcy. Decyzję o włączeniu pary do programu mogą podjąć wyłącznie lekarze z ośrodków będących realizatorami programu na podstawie określonych kryteriów. Z programumogą skorzystać również pary, które nie pozostają w związku małżeńskim – program nie określa statusu prawnego pary.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

Warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Każda para sama decyduje, który ośrodek wybiera – nie ma rejonizacji. Pary są zobowiązane do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą także musiały zaakceptować regulamin udziału w programie. Dane osobowe są chronione. Nikt poza kliniką udzielającą świadczeń nie ma dostępu do danych identyfikujących pacjentów i dzieci. Dokumenty te będą podpisywane w siedzibie ośrodka – realizatora programu, do którego zgłosi się para. Po zakwalifikowaniu do programu para zostanie wpisana na listę oczekujących.

Para może zrezygnować z uczestnictwa w programie na każdym jego etapie. Może również zdecydować się na zmianę ośrodka realizującego program – ale tylko raz i nie w każdym momencie. Para nie może zmienić realizatora w trakcie trwania cyklu medycznie wspomaganej prokreacji. Jest to możliwe dopiero po zakończeniu cyklu. Para, która podjęła decyzję o zmianie ośrodka na inny, powinna poinformować o tej decyzji ośrodek, w którym dotychczas się leczyła. Zmiana ośrodka jest równoznaczna z wpisaniem pary na koniec listy oczekujących prowadzonej przez nowo wybranego realizatora.

Pary są zobowiązane regulaminem do przekazywania lekarzom z ośrodków realizujących program informacji o swoim stanie zdrowia, które mogą wpłynąć na leczenie. Zobowiązują się również do przekazywania klinice informacji o przebiegu ciąży, a po urodzeniu dziecka, informacji o stanie jego zdrowia.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?/DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Do programu może przystąpić Para, jeśli lekarz zdiagnozował u niej bezwzględną przyczynę niepłodności lub ma ona udokumentowane nieskuteczne leczenie przez co najmniej 12 miesięcy.

W ramach programu będą mogli się leczyć także pacjenci, u których w wyniku leczenia lub z innych powodów może dojść do utraty płodności w przyszłości (tzw. pacjenci z odroczoną płodnością z powodów onkologicznych oraz zakaźnych).

WSKAZANIA DO LECZENIA KOBIET W RAMACH PROGRAMU:

Kobieta w dniu zgłoszenia do programu nie może mieć ukończonego 40 roku życia. Decyduje data zgłoszenia się kobiety, czyli pierwszej wizyty u realizatora. Jeśli pomiędzy dniem zgłoszenia się do ośrodka realizującego program a dniem kwalifikacji do programu kobieta ukończy 40 lat, nadal będzie miała prawo do skorzystania z programu.

Czynnik jajowodowy niepłodności:

 • trwałe uszkodzenie jajowodów,
 • brak szansy na powodzenie leczenia operacyjnego niepłodności,
 • upośledzona funkcja jajowodów przy zachowanej drożności lub po nieskutecznej operacji mikrochirurgicznej

Czynnik jajnikowy niepłodności:

 • brak ciąży po co najmniej sześciu cyklach farmakologicznej indukcji jajeczkowania

Endometrioza:

 • I, II stopień, tak jak w niepłodności idiopatycznej,
 • III, IV stopień, tak jak w czynniku jajowodowym

Niepłodność niewyjaśnionego pochodzenia (idiopatyczna):

 • u kobiet do ukończenia 35 roku życia, jeżeli trwa dłużej niż 24 miesiące,
 • u kobiet powyżej 35 roku życia, jeżeli trwa dłużej niż 12 miesięcy

WSKAZANIA DO LECZENIA MĘŻCZYZN W RAMACH PROGRAMU:

Nie ma ograniczeń wiekowych dla mężczyzn.

 • stwierdzenie gęstości plemników poniżej 3 mln/ml nasienia, w przypadku niepłodności trwającej dłużej niż 12 miesięcy,
 • stwierdzenie gęstości plemników 3-15 mln/ml nasienia, w przypadku niepłodności trwającej dłużej niż 24 miesiące

WYKLUCZENIA Z PROGRAMU:

 • brak możliwości pobrania komórek rozrodczych od jednego z partnerów
 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormonu antymüllerowski AMH poniżej 0,5 ng/mL – według starej generacji stosowanych odczynników badaniu, czyli poniżej 0,7 ng/mL – według nowej generacji stosowanych odczynników w badaniu)
 • nieprawidłowa odpowiedź na wcześniejsze stymulacje jajeczkowania (brak pozyskania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji)
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające kobiecie donoszenie ciąży
 • brak macicy

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się

Informację o użytkowniku i haśle, znajdziesz w pierwszym mailu potwierdzającym założenie konta od: online@salvemedica.pl

Rejestracji przez internet możesz dokonać rezerwując termin najdalej do 30 dni od daty rejestracji. Jednocześnie informujemy, że cena w dniu wizyty może ulec zmianie.