Dofinansowanie in vitro  

Programy refundujące in vitro:


Łódzki program in vitroChcemy zostać Twoją kliniką w łódzkim programie in vitro

Ruszył łódzki „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020”, którego jesteśmy realizatorem (sprawdź wyniki konkursu na realizatora programu).

Zgłoś się na wizytę do lekarza i po kwalifikacji wypełnij wniosek do łódzkiego programu in vitro.
Liczy się kolejność zgłoszeń.

Dokumenty dla uczestników programu (kliknij tutaj).

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję i spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat, a w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej istnieje szansa na wyidukowanie u niej mnogiego jajeczkowana (AMH powyżej 0,7 ng/ml co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku)
 • warunkowo mogą zostać zakwalifikowane kobiety do 42 roku życia jeżeli stężenie AMH przekracza 1,5 ng/ml i liczba pęcherzyków w jajnikach jest powyżej 5
 • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności
 • w dniu kwalifikacji do programu posiadają miejsce zamieszkania na terenie Łodzi
 • szybkiej kwalifikacji podlegają pary ze schorzeniem nowotworowym, u których stosuje się mrożenie gamet lub zarodków w celu zachowania płodności.

WARUNKI FORMALNE

 • należy zgłosić się do wybranej klinki po kwalifikację do programu. Realizatorzy programu do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego będą dokonywali kwalifikacji zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i warunkami ustawy o leczeniu niepłodności (wszystkie inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem lub nie ma innych metod leczenia przy danej stwierdzonej przyczynie niepłodności)
 • w wybranym ośrodku realizatora programu wymagane będzie złożenie informacji o uprzednim przeprowadzeniu leczenia niższego rzędu lub wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie, a także udokumentowanie tego faktu w prowadzonej dokumentacji medycznej
 • w Urzędzie Miasta Łodzi wymagane będzie złożenie wniosku kierującego do programu wystawionego przez ośrodek realizatora programu. Wniosek ten będzie wymagał zatwierdzenia finansowania przez Urząd

Realizujemy Miejski Program Zdrowotny in vitro w Częstochowie

Zapraszamy pary z Częstochowy chcące skorzystać z dofinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro do składania wniosków w Urzędzie Miasta w Częstochowie.
Przed przystąpieniem do programu, prosimy o zapoznanie się z informacjami przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowa (kliknij tutaj).

Pobierz program tutaj.


Jesteśmy jedną z klinik leczenia niepłodnościw Polsce realizującą od 2013 roku program refundacji in vitro, pn: „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016".

Celem programu jest zapewnienie równego dostępu i możliwości korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego niepłodnym parom. Dzięki niemu pacjenci mają zapewniony najwyższy standard leczenia niepłodności i zwiększa się skuteczność leczenia niepłodności. Zapłodnienie metodą in vitro stosuje się w sytuacji, gdy wyczerpano lub nie istnieją inne możliwości leczenia niepłodności. Para może przystąpić do programu, jeśli lekarz zdiagnozował u niej niepłodność i ma ona udokumentowane nieskuteczne leczenie przez co najmniej 12 miesięcy. Decyzję o włączeniu pary do programu mogą podjąć wyłącznie lekarze z ośrodków będących realizatorami programu na podstawie określonych kryteriów. Z programumogą skorzystać również pary, które nie pozostają w związku małżeńskim – program nie określa statusu prawnego pary.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

Warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Każda para sama decyduje, który ośrodek wybiera – nie ma rejonizacji. Pary są zobowiązane do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą także musiały zaakceptować regulamin udziału w programie. Dane osobowe są chronione. Nikt poza kliniką udzielającą świadczeń nie ma dostępu do danych identyfikujących pacjentów i dzieci. Dokumenty te będą podpisywane w siedzibie ośrodka – realizatora programu, do którego zgłosi się para. Po zakwalifikowaniu do programu para zostanie wpisana na listę oczekujących.

Para może zrezygnować z uczestnictwa w programie na każdym jego etapie. Może również zdecydować się na zmianę ośrodka realizującego program – ale tylko raz i nie w każdym momencie. Para nie może zmienić realizatora w trakcie trwania cyklu medycznie wspomaganej prokreacji. Jest to możliwe dopiero po zakończeniu cyklu. Para, która podjęła decyzję o zmianie ośrodka na inny, powinna poinformować o tej decyzji ośrodek, w którym dotychczas się leczyła. Zmiana ośrodka jest równoznaczna z wpisaniem pary na koniec listy oczekujących prowadzonej przez nowo wybranego realizatora.

Pary są zobowiązane regulaminem do przekazywania lekarzom z ośrodków realizujących program informacji o swoim stanie zdrowia, które mogą wpłynąć na leczenie. Zobowiązują się również do przekazywania klinice informacji o przebiegu ciąży, a po urodzeniu dziecka, informacji o stanie jego zdrowia.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?/DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Do programu może przystąpić Para, jeśli lekarz zdiagnozował u niej bezwzględną przyczynę niepłodności lub ma ona udokumentowane nieskuteczne leczenie przez co najmniej 12 miesięcy.

W ramach programu będą mogli się leczyć także pacjenci, u których w wyniku leczenia lub z innych powodów może dojść do utraty płodności w przyszłości (tzw. pacjenci z odroczoną płodnością z powodów onkologicznych oraz zakaźnych).

WSKAZANIA DO LECZENIA KOBIET W RAMACH PROGRAMU:

Kobieta w dniu zgłoszenia do programu nie może mieć ukończonego 40 roku życia. Decyduje data zgłoszenia się kobiety, czyli pierwszej wizyty u realizatora. Jeśli pomiędzy dniem zgłoszenia się do ośrodka realizującego program a dniem kwalifikacji do programu kobieta ukończy 40 lat, nadal będzie miała prawo do skorzystania z programu.

Czynnik jajowodowy niepłodności:

 • trwałe uszkodzenie jajowodów,
 • brak szansy na powodzenie leczenia operacyjnego niepłodności,
 • upośledzona funkcja jajowodów przy zachowanej drożności lub po nieskutecznej operacji mikrochirurgicznej

Czynnik jajnikowy niepłodności:

 • brak ciąży po co najmniej sześciu cyklach farmakologicznej indukcji jajeczkowania

Endometrioza:

 • I, II stopień, tak jak w niepłodności idiopatycznej,
 • III, IV stopień, tak jak w czynniku jajowodowym

Niepłodność niewyjaśnionego pochodzenia (idiopatyczna):

 • u kobiet do ukończenia 35 roku życia, jeżeli trwa dłużej niż 24 miesiące,
 • u kobiet powyżej 35 roku życia, jeżeli trwa dłużej niż 12 miesięcy

WSKAZANIA DO LECZENIA MĘŻCZYZN W RAMACH PROGRAMU:

Nie ma ograniczeń wiekowych dla mężczyzn.

 • stwierdzenie gęstości plemników poniżej 3 mln/ml nasienia, w przypadku niepłodności trwającej dłużej niż 12 miesięcy,
 • stwierdzenie gęstości plemników 3-15 mln/ml nasienia, w przypadku niepłodności trwającej dłużej niż 24 miesiące

WYKLUCZENIA Z PROGRAMU:

 • brak możliwości pobrania komórek rozrodczych od jednego z partnerów
 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormonu antymüllerowski AMH poniżej 0,5 ng/mL – według starej generacji stosowanych odczynników badaniu, czyli poniżej 0,7 ng/mL – według nowej generacji stosowanych odczynników w badaniu)
 • nieprawidłowa odpowiedź na wcześniejsze stymulacje jajeczkowania (brak pozyskania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji)
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające kobiecie donoszenie ciąży
 • brak macicy

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się

Informację o użytkowniku i haśle, znajdziesz w pierwszym mailu potwierdzającym założenie konta od: online@salvemedica.pl

Rejestracji przez internet możesz dokonać rezerwując termin najdalej do 30 dni od daty rejestracji. Jednocześnie informujemy, że cena w dniu wizyty może ulec zmianie.