Rezonans magnetyczny  

Jest jedną z najnowocześniejszych technik obrazowania narządów i zmian w ich obrębie (również naczyń krwionośnych). Umożliwia uzyskanie obrazu warstw poszczególnych części ciała w dowolnie wybranej płaszczyźnie. Dzięki badaniu można zlokalizować ognisko chorobowe nawet kilkumilimetrowej średnicy i uzyskać informacje na temat wielkości, kształtu i umiejscowienia zmian. Badanie za pomocą rezonansu magnetycznego jest bezbolesne i nieinwazyjne.

Jest szczególnie przydatne w diagnostyce chorób mózgu i kręgosłupa (pozwala na bezpośrednie uwidocznienie dyskopatii i rdzenia kręgowego) oraz wszystkich struktur tworzących stawy. Metoda ta stosowana jest również jako uzupełniająca (po wykonaniu zdjęć RTG, USG, tomografii komputerowej), w niektórych schorzeniach narządów klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy mniejszej.

Jeśli osoba badana przyjmuje leki na stałe, to powinna je przyjąć w dniu badania popijając małą ilością wody. Przedbadaniem jamy brzusznej Pacjent otrzymuje wodny roztwór kontrastu lub wodę doustnie (kontrastowanie trwa ok. 30-40 min.). Po pierwszej części badania może zaistnieć potrzeba podania kontrastu dożylnie, o takiej potrzebie decyduje lekarz kierujący lub lekarz radiolog, za zgodą pacjenta.

Dodatkowym atutem badania rezonansem magnetycznym jest jego znikoma szkodliwość w porównaniu z promieniowaniem rentgenowskim.

Opis badania

 • badanie wykonywane jest zawsze w pozycji leżącej
 • pacjent nie musi się rozbierać do badania, układany jest na ruchomym stole (zwykle na plecach), na którym wjeżdża do środka aparatu
 • w czasie badania pacjent leży nieruchomo, jest instruowany o sposobie zachowania podczas samego badania
 • podczas badania wewnątrz aparatu panuje hałas, jest on niwelowany poprzez stopery lub słuchawki, które pacjent powinien włożyć przed badaniem
 • badanie trwa około 30 minut
 • w uzasadnionych medycznie przypadkach, w celu dokładniejszej oceny danego obszaru, pacjentowi podaje się dożylnie środek cieniujący — kontrast.

Przygotowanie do badania

Bardzo ważne jest, aby pacjent zgłosił się na badanie na czczo (przynajmniej 5 godzin przed badaniem), jeżeli badanie ma być wykonane z kontrastem.

Wykonanie badania Rezonansem Magnetycznym (MR) wymaga bezwzględnego usunięcia wszystkich metalowych przedmiotów: np. kolczyki, agrafki, spinki do włosów, niestałe protezy zębowe, klamry, paski itp. O posiadaniu w ciele na stałe elementów platynowych, stalowych, itp. należy poinformować lekarza przed badaniem. Jeżeli wcześniej były wykonywane podobne badania, należy przynieść ze sobą ich wyniki (płytę CD, klisze, opis).

Pobierz ankietę

Rezonans magnetyczny - zakres badań

 • angiografia bez kontrastu/z kontrastem
 • głowa bez kontrastu/z kontrastem
 • jama brzuszna bez kontrastu/z kontrastem
 • kończyna górna lub dolna (z podziałem na okolice anatomiczne) bez kontrastu
  /z kontrastem
 • kręgosłup (C lub Th lub L-S) bez kontrast/z kontrastem
 • miednica bez kontrastu/z kontrastem
 • narząd rodny bez kontrastu/z kontrastem
 • oczodół bez kontrastu/z kontrastem
 • piersi
 • piramidy kości skroniowych bez kontrastu/z kontrastem
 • pogranicze czaszkowo-szyjne bez kontrast/z kontrastem
 • przysadka bez kontrastu/z kontrastem
 • szyja lub nosogardziel bez kontrast/z kontrastem
 • twarzoczaszka bez kontrastu/z kontrastem
 • zatoki oboczne nosa bez kontrastu/z kontrastem
Umów badanie:
T 42 254 64 09

Rezonans magnetyczny piersi

Mammografia wykonana za pomocą rezonansu magnetycznego jest najnowocześniejszą metodą diagnostyczną zmian, w tym raka piersi. Badanie to powinno być uzupełniające, jako kolejny etap diagnostyki po wykonaniu USG i/lub mammografii, które ma rozstrzygnąć wątpliwości związane z postawieniem właściwej diagnozy. Badanie cechuje się bardzo wysoką jakością otrzymywanych obrazów. Czułość rezonansu magnetycznego piersi wynosi aż 92-99%, dzięki temu możliwe jest zobrazowanie nawet najmniejszych zmian.

W 2012 roku przeprowadziliśmy pierwsze w Łodzi badanie rezonansu piersi, wykonane przy użyciu nowoczesnej (8 kanałowej) cewki w rezonansie magnetycznym. Badaniu została poddana kobieta, która jest obciążona genetycznie chorobą nowotworową. Lekarz zlecił wykonanie rezonansu piersi, w celu uzyskania najdokładniejszej diagnozy. Mammografia wykonana za pomocą rezonansu magnetycznego jest najnowocześniejszą metodą diagnostyczną zmian, w tym raka piersi. Badanie to powinno być uzupełniające, jako kolejny etap diagnostyki po wykonaniu USG i/lub mammografii, które ma rozstrzygnąć wątpliwości związane z postawieniem właściwej diagnozy. Badanie cechuje się bardzo wysoką jakością otrzymywanych obrazów. Czułość rezonansu magnetycznego piersi wynosi aż 92-99%, co jest ogromną zaletą tej metody. Pozwala to na dobra ocenę struktury wewnętrznej poszczególnych zmian ogniskowych.

Zastosowanie specjalnej cewki jest rozwiązaniem zaawansowanym w diagnostyce zmian nowotworowych piersi. Dzięki wysokiej rozdzielczości, możliwe jest zobrazowanie nawet najmniejszych zmian.

Badanie skierowane jest do kobiet:

 • przed 45 rokiem życia
 • u których podczas USG i/lub mammografii wykryto niejednoznaczne zmiany
 • o małych piersiach
 • u których wystąpiło obciążenie genetyczne chorobą nowotworową (w tym rakiem piersi)
 • z mutacją genu BRCA1 i BRCA2
 • po zabiegach operacyjnych w obrębie piersi
 • które z powodu zagrożenia zachorowaniem lub przebytą chorobą powinny być poddawane częstszej kontroli
 • które mają implanty piersi lub podejrzewają ich pęknięcie

Przeciwwskazania do badania:

 • w przypadku obecności w organizmie elementów metalowych, takich jak: protezy, stenty, implanty, opiłki metalowe
 • pacjentki w ciąży powinny skonsultować z lekarzem prowadzącym wykonanie badania
 • przed wykonaniem badania personel medyczny przeprowadza wywiad z uwzględnieniem szczegółowych przeciwwskazań, po których może odstąpić od wykonania badania

Opis badania:

Badanie trwa ok. 45 minut. Pacjent przez cały czas badania leży na brzuchu, a piersi spoczywają w specjalnej cewce zaprojektowanej do tego badania. Podczas badania podawany jest dożylnie kontrast, który pozwala na dokładne scharakteryzowanie zmian w piersi.

Umów badanie w Dziale Obsługi Pacjenta:

T 42 254 64 09

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się

Informację o użytkowniku i haśle, znajdziesz w pierwszym mailu potwierdzającym założenie konta od: online@salvemedica.pl

Rejestracji przez internet możesz dokonać rezerwując termin najdalej do 30 dni od daty rejestracji. Jednocześnie informujemy, że cena w dniu wizyty może ulec zmianie.