Informacje dla lekarza  

Genetyka molekularna – określ predyspozycje pacjentów do chorób

Zapraszamy do korzystania z laboratorium genetycznego Salve Medica. Badania genetyczne umożliwią Państwu szeroką diagnostykę chorób związanych z polimorfizmami i mutacjami DNA, a także szybkie i pewne wykrywanie infekcji wirusowych i bakteryjnych.

Sprawdź zakres badań

W naszym laboratorium wykonacie Państwo badania związane ze specjalizacjami:

  • alergologia/laryngologia/pulmonologia – Mycobacterium Tuberculosis (wywołuje gruźlicę), Cytomegalovirus (wywołuje cytomegalię), Mycoplasma pneumoniae oraz Chl. Pneumoniae (wywołują zapalenie płuc)
  • andrologia – mikrodelecje długiego ramienia chromosu Y w regionie AZF (6 STS) (badanie czynnika męskiej płodności)
  • dietetyka/gastrologia/proktologia - bakterie: Shigella Spp. E.coli, Salmonella spp., Campylobacter spp., i wirusy: Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 genotypy, Astrovirus (wywołują ostre infekcje jelitowe bakteryjne i wirusowe), Helicobacter pylori (wywołuje wrzody żołądka i dwunastnicy), HBV, HBV CE, Genotypowanie HBV (wywołują wirusowe zapalenie wątroby typu B), polimorfizm rs8099917 i polimorfizm rs12979860 interleukiny 28B, HCV, Genotypowanie HCV (wywołują wirusowe zapalenie wątroby typu C), HCV/HBV/HIV (wywołują wirusowe zapalenie wątroby typu B, C oraz ludzki wirus niedoboru odporności)
  • ginekologia – czynniki krzepnięcia, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealitycum, Ureaplasma parvum (wywołuje bakteryjne zapalenie przenoszone droga płciową), Neiseria gonorrhoeae (wywołuje rzeżączka), Сhl. trachomatis/N. gonorrhoeae/M. genitalium (wywołują choroby przenoszone drogą płciową), Human Papiloma virus genotypy: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 oraz 16,18 i 45 (wywołują wirus brodawczaka ludzkiego HPV), Toksoplasma gondi (wywołuje Toksoplazmozę), mikrodelecje długiego ramienia chromosu Y w regionie AZF: AZFa, AZFb, AZFc (niepłodność męska)
  • hematologia/kardiologia – czynniki krzepnięcia, C521T (wywołujący AGT1 polimorfizm genu angiotensynogenu), C4072T (wywołujący AGT2 polimorfizm genu angiotensynogenu)
  • onkologia – mutacje: BRCA1 i BRCA2 (predysponują do raka piersi i jajnika), wirus brodawczaka ludzkiego HPV (predysponuje do raka szyjki macicy): 14 genotypów lub 2 genotypy wysokiego ryzyka, przewlekłe zapalenia prostaty na tle zakażeń bakteryjnych (8 patogenów), Mbcr-abl (przewlekła białaczka szpikowa), Epstein-Baar Virus (chłoniak Burkita), Helicobacter pylori (wywołuje wrzody żołądka i dwunastnicy)
  • urologia – Enterobacter spp., Klebsiella spp., Enterococcus faecalis, Е. faecium, Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. (wywołują przewlekłe zapalenia prostaty na tle zakażeń bakteryjnych)

Sprawdź zakres badań

Badania genetyczne można wykonać w każdej chwili – nie wymagają wcześniejszego przygotowania.

  • czas oczekiwania na wynik badania do 10 dni roboczych
  • istnieje możliwość wykonania badania w trybie „cito” (do 3 dni roboczych, po wcześniejszym ustaleniu z laboratorium)

Więcej informacji o badaniach genetycznych oraz konsultacji udzielą pracownicy laboratorium genetycznego:
E laboratorium@salvemedica.pl
T 501 242 214

Laboratorium genetyczne:

T 501 242 214

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się

Informację o użytkowniku i haśle, znajdziesz w pierwszym mailu potwierdzającym założenie konta od: online@salvemedica.pl

Rejestracji przez internet możesz dokonać rezerwując termin najdalej do 30 dni od daty rejestracji. Jednocześnie informujemy, że cena w dniu wizyty może ulec zmianie.