Usługi ginekologiczne  

Zakres świadczonych usług w ramach tej specjalizacji:

Bezpłatne badania prenatalne

W celu przystąpienia do programu wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę, wraz z opisem nieprawidłowości, które zostaną objęte programem. Należy również dołączyć wyniki badań potwierdzające zasadność wystawienia skierowania.

Wskazania
Do programu uprawnione są kobiety w ciąży, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek matki powyżej 35 lat
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej  płodu lub dziecka
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka
 • stwierdzenie znacznie zwiększonego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą, uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych, wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu

Badanie USG płodu

 • pierwsze badanie powinno być wykonane pomiędzy 11 a 13 (±6 dni) tygodniem ciąży (optymalnie między 12-13 tygodniem ciąży)
 • drugie badanie USG wykonuje się pomiędzy 18 a 21 (±6 dni) tygodniem ciąży (optymalnie między 20-21 tygodniem ciąży, ±6 dni)

Badania biochemiczne – lekarz może zdecydować o konieczności wykonania określonych testów z surowicy krwi:

Celem zwiększenia czułości i swoistości badania USG wykonywanego w I trymestrze ciąży (11-13 tydzień ciąży ±6 dni) dodatkowo pobierana jest krew ciężarnej, z której oznacza się poziom dwóch białek:

 • PAPPA-A (osoczowe białko ciążowe A)
 • ß-HCG (wolna podjednostka gonadotropiny kosmówkowej)

Na podstawie wyników badań przesiewowych (USG I trymestru ciąży i badań biochemicznych z krwi ciężarnej), lekarz posiadający aktualną licencję Fetal Medicine Foundation (FTF), oblicza komputerowo ryzyko wystąpienia jednego z trzech zespołów genetycznych (zespołu Downa, Edwardsa i Patau). Ryzyko to jest wyliczane na podstawie wieku matki, czynników ultrasonograficznych (szerokości przezierności karku – NT, obecności kości nosowej – NB, przepływu na zastawce trójdzielnej – TV i w przewodzie żylnym – DV, czynności serca płodu – FHR) i badań biochemicznych z surowicy krwi ciężarnej (białko PAPPA-A i ß-HCG). Wynik kalkulacji jest następnie omawiany z lekarzem genetykiem.
Porada genetyczna obejmuje w szczególności wywiad lekarski z uwzględnieniem wywiadu genetycznego, ocenę i interpretację wyników wykonanych badań oraz decyzję, co do dalszego postępowania. W przypadku wskazań medycznych, skierowanie na badania inwazyjne, po wyrażeniu przez pacjentkę zgody na ich wykonanie.

Bezpłatne badania prenatalne w ramach kontraktu z NFZ wykonuja:

 
lek. med.
Waldemar Krzeszowski
poniedziałek
wtorek
piątek
17:00
15:30
14:30
T 42 254 64 00
dr n. med.
Zofia Mandryka-Stankewycz
poniedziałek
09:00
Umów badanie
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
Umów badanie

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Biopsja endometrium

Umów się na wizytę kwalifikacyjną do wybranego lekarza:

 
lek. spec.
Sylwester Kubik
wtorek
czwartek
15:00
15:00
T 42 254 64 00

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Embolizacja mięśniaków macicy

Niechirurgiczna, bezpieczna i prosta metoda leczenia mięśniaków. Jej efektem jest szybkie ustąpienie dolegliwości i znaczne zmniejszenie objętości mięśniaków, dzięki zamknięciu drobnych naczyń doprowadzających do nich krew.
 
Zalety embolizacji:

 • minimalnie inwazyjna metoda leczenia mięśniaków
 • brak cięcia chirurgicznego, brak szwów, brak blizn
 • pacjentka podczas zabiegu jest świadoma (brak ryzyka znieczulenia ogólnego), stosowane jest znieczulenie miejscowe oraz podawane leki przeciwbólowe
 • krótkotrwała hospitalizacja (1-2 doby); zabieg trwa od 30 min do 1 godziny
 • w ciągu kilku dni pacjentka może wrócić do codziennych obowiązków
 • podczas jednego zabiegu istnieje możliwość leczenia wszystkich zdiagnozowanych mięśniaków
 • objawy w postaci nieprawidłowych krwawień ustępują zaraz po zabiegu
 • zabieg nie wiąże się z usunięciem macicy
 • w przeciwieństwie do histerektomii (usunięcia macicy), po embolizacji pacjentka ma możliwość posiadania dzieci

 

Na czym polega zabieg embolizacji?

Poprzez 2 mm nacięcie w okolicy prawej pachwiny, do tętnicy udowej lekarz wprowadza cieniutki cewnik. Następnie pod kontrolą obrazu w RTG, podaje kontrast, aby zlokalizować (obustronnie) naczynia doprowadzające krew do mięśniaka/ów. Lekarz przez cewnik wstrzykuje materiał embolizacyjny, blokując dopływ krwi do mięśniaka. Bez stałego zaopatrzenia w krew mięśniak zaczyna „obumierać” i kurczyć się. Mięśniaki wydalane są z organizmu drogami rodnymi w postaci skrzepów lub całego obkurczonego mięśniaka.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń
T 696 879 944
(od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00-17:00)

lub napisz do nas
@ leczeniemiesniakow@salvemedica.pl

Umów się na badanie do wybranego lekarza:

dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
T 696 879 944

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Kolposkopia

Umów się na wizytę kwalifikacyjną przed badaniem do wybranego lekarza:

 
dr n. med.
Agnieszka Cegłowska
środa
09:00
Umów wizytę
dr n. med.
Witold Kłosiński
wtorek
czwartek
piątek
sobota
15:10
15:10
14:30
08:20
Umów wizytę
lek. spec.
Barbara Kocięba-Gała
wtorek
piątek
16:30
08:30
Umów wizytę

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Konsultacja lekarska

Umów się na wizytę do wybranego lekarza:

 
lek. spec.
Małgorzata Balcerak
poniedziałek
14:00
Umów wizytę
dr n. med.
Jan Bieńkiewicz
środa
16:30
Umów wizytę
dr n. med.
Agnieszka Cegłowska
środa
09:00
Umów wizytę
dr n. med.
Monika Głuchowska
poniedziałek
17:00
Umów wizytę
lek. med.
Magdalena Golańska-Wróblewska
czwartek
sobota
16:00
08:00
Umów wizytę
dr n. med.
Zdzisława Januszkiewicz-Jędrzejczak
poniedziałek
17:15
Umów wizytę
dr n. med.
Adam Jerzyński
czwartek
16:00
Umów wizytę
lek. med.
Marcin Kaczmarek
poniedziałek
15:30
Umów badanie
dr n. med.
Witold Kłosiński
wtorek
czwartek
piątek
sobota
15:10
15:10
14:30
08:20
Umów wizytę
lek. spec.
Barbara Kocięba-Gała
wtorek
piątek
16:30
08:30
Umów wizytę
lek. med.
Waldemar Krzeszowski
poniedziałek
wtorek
piątek
17:00
15:30
14:30
Umów wizytę
dr n. med.
Maria Krzyżanowska-Woźniak
piątek
15:00
Umów wizytę
lek. spec.
Jarosław Krzyżanowski
poniedziałek
wtorek
wtorek
piątek
09:00
08:00

18:00
18:00
Umów wizytę
lek. spec.
Sylwester Kubik
wtorek
czwartek
15:00
15:00
Umów wizytę
lek. med.
Jerzy Leyko
piątek
11:00
Umów wizytę
dr n. med.
Elżbieta Lipecka–Kidawska
poniedziałek
16:00
Umów wizytę
dr med.
Maciej Łukaszek
czwartek
14:00
Umów wizytę
dr n. med.
Zofia Mandryka-Stankewycz
poniedziałek
09:00
Umów wizytę
dr n. med.
Janusz Nowak
wtorek
13:30
Umów wizytę
lek. spec.
Witold Pietrzak
wtorek
środa
czwartek
08:30
08:30
08:30
Umów wizytę
lek. med.
Katarzyna Sobczuk
wtorek
16:00
Umów wizytę
lek. med.
Bogna Sobkiewicz
poniedziałek
środa
sobota
17:30
14:30
09:30
Umów wizytę
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
Umów wizytę
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
Umów wizytę
dr n. med.
Krzysztof Szram
środa
15:00
Umów wizytę
lek. spec.
Janusz Wnuk
środa
09:00
Umów wizytę
lek. spec.
Anna Zubrzycka
wtorek
czwartek
piątek
10:00
10:00
16:30
Umów wizytę

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Konsultacja lekarska niepłodnościowa

Umów się na wizytę do wybranego lekarza:

 
dr n. med.
Witold Kłosiński
wtorek
czwartek
piątek
sobota
15:10
15:10
14:30
08:20
Umów wizytę
dr n. med.
Agnieszka Kokoszko-Bilska
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
11:00
09:00
Umów wizytę
lek. spec.
Jarosław Krzyżanowski
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
08:30
08:30, 17:30
09:00
09:20
18:00
Umów wizytę
lek. spec.
Sylwester Kubik
wtorek
czwartek
15:00
15:00
Umów wizytę
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
Umów wizytę
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
Umów wizytę
lek. spec.
Anna Zubrzycka
wtorek
czwartek
piątek
10:00
10:00
16:30
Umów wizytę

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Konsultacja lekarska po 20 tygodniu ciąży

Umów się na wizytę do wybranego lekarza:

 
dr n. med.
Witold Kłosiński
wtorek
czwartek
piątek
sobota
15:10
15:10
14:30
08:20
Umów wizytę
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
Umów wizytę
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
Umów wizytę

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Krioterapia

Umów się na wizytę kwalifikacyjną przed badaniem do wybranego lekarza:

 
dr n. med.
Zdzisława Januszkiewicz-Jędrzejczak
poniedziałek
17:15
Umów wizytę
dr n. med.
Witold Kłosiński
wtorek
czwartek
piątek
sobota
15:10
15:10
14:30
08:20
Umów wizytę
lek. spec.
Barbara Kocięba-Gała
wtorek
piątek
16:30
08:30
Umów wizytę
dr n. med.
Maria Krzyżanowska-Woźniak
piątek
15:00
Umów wizytę
lek. spec.
Jarosław Krzyżanowski
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
08:30
08:30, 17:00
09:00
09:20
18:00
Umów wizytę
lek. spec.
Sylwester Kubik
wtorek
czwartek
15:00
15:00
Umów wizytę
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
Umów wizytę
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
Umów wizytę
lek. spec.
Anna Zubrzycka
wtorek
czwartek
piątek
10:00
10:00
16:30
Umów wizytę

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Pessaroterapia - poradnia nietrzymania moczu

To nowoczesna metoda leczenia m. in. zaburzeń statyki narządów rodnych oraz problemu nietrzymania moczu. Polega na stosowaniu dopochwowych krążków (kostek, tamponów) o różnym kształcie i wielkości, które zapewniają mechaniczne wsparcie dla cewki moczowej i/lub wypadających narządów, zmniejszając w  ten sposób dolegliwości lub dając pewność trzymania moczu w ciągu aktywności dziennej.
Obecnie pessary wykonane są  z elastycznego i przyjaznego dla tkanek medycznego silikonu. Mogą być w prosty i  bezbolesny sposób zakładane samodzielnie przez pacjentkę. Metoda ta zdobywa obecnie coraz większą popularność zarówno w Polsce, jak i na świecie.
W naszej poradni stosujemy wyłącznie pessary, które nie powodują reakcji alergicznych, ani  odczynów zapalnych, czy odleżyn.

Rodzaje pessarów:

pessar cewkowy dr Arabinpessar grzybkowy dr Arabin pessar kostkowy dr Arabinpessar pierscieniowy dr Arabin

Umów się na wizytę do wybranego lekarza:

dr n. med.
Jan Bieńkiewicz
środa
16:30
Umów wizytę
lek. med.
Marcin Kaczmarek
poniedziałek
15:30
Umów badanie
lek. spec.
Sylwester Kubik
wtorek
czwartek
15:00
15:00
Umów wizytę
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
Umów wizytę

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Punkcja torbieli

Umów się na wizytę kwalifikacyjną przed zabiegiem do wybranego lekarza:

 
dr n. med.
Witold Kłosiński
wtorek
czwartek
piątek
sobota
15:10
15:10
14:30
08:20
Umów wizytę
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
Umów wizytę

USG ciąży

Umów się na badanie do wybranego lekarza:

 
dr n. med.
Agnieszka Cegłowska
środa
09:00
Umów badanie
lek. med
Magdalena Golańska-Wróblewska
czwartek
sobota
16:00
08:00
Umów badanie
dr n. med.
Witold Kłosiński
wtorek
czwartek
piątek
sobota
15:10
15:10
14:30
08:20
Umów badanie
lek. med.
Waldemar Krzeszowski
poniedziałek
wtorek
piątek
17:00
15:30
14:30
Umów badanie
lek. spec.
Sylwester Kubik
wtorek
czwartek
15:00
15:00
Umów wizytę
dr n. med.
Elżbieta Lipecka-Kidawska
poniedziałek
16:00
Umów badanie
dr n. med.
Zofia Mandryka-Stankewycz
poniedziałek
09:00
Umów badanie
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
T 42 254 64 00
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
Umów badanie
lek. spec.
Anna Zubrzycka
wtorek
czwartek
piątek
10:00
10:00
16:30
Umów badanie

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

USG ciąży 3D/4D

To nowoczesna metoda diagnostyki obrazowej u kobiet w ciąży, umożliwiająca oglądanie struktur w obrazie trójwymiarowym, np. twarz dziecka, tułów, kończyny, płeć. Podczas badania można również wykryć niektóre wady rozwojowe. Najbardziej optymalny okres do wykonania takiego badania, to 29-35 tydzień ciąży.  

Umów się na badanie do wybranego lekarza:

 
lek med.
Waldemar Krzeszowski
poniedziałek
wtorek
piątek
17:00
15:30
14:30
Umów badanie
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
Umów badanie

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

USG dna miednicy - poradnia nietrzymania moczu

Ultrasonografia dna miednicy jest obecnie uznanym złotym standardem diagnostyki morfologicznej w przypadkach nietrzymania moczu i wypadaniu macicy (zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej). Metoda ta jest jednym z badań powszechnie stosowanym w weryfikacji nietrzymania moczu u kobiet i jednym z narzędzi pomocnym w wyborze sposobu leczenia.

Diagnostykę USG powinno się wykonywać:

 • przedoperacyjnie
 • w przypadku powikłań po operacyjnym leczeniu nietrzymania moczu
 • po operacjach z powodu wypadania macicy (obniżenia narządów miednicy mniejszej)

Umów się na badanie do wybranego lekarza:

 
dr n. med.
Jan Bieńkiewicz
środa
16:30
Umów wizytę
lek. spec.
Sylwester Kubik
wtorek
czwartek
15:00
15:00
Umów wizytę
lek. med.
Bogna Sobkiewicz
poniedziałek
środa
sobota
17:30
14:30
09:30
Umów badanie
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
Umów badanie
lek. spec.
Anna Zubrzycka
wtorek
czwartek
piątek
10:00
10:00
16:30
Umów badanie

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

USG genetyczne

To bardzo dokładne i nowoczesne badanie, które wymaga wysokiej jakości ultrasonografu oraz odpowiednio przeszkolonych lekarzy. Celem badania jest wykluczenie wystąpienia wad rozwojowych płodu. Badanie to przypomina rutynowe USG w czasie ciąży, różni się czasem trwania (jest dwa razy dłuższe).

 

Umów się na badanie do wybranego lekarza:

 
lek.med
Waldemar Krzeszowski
poniedziałek
wtorek
piątek
17:00
15:30
14:30
T 42 254 64 00
dr n. med.
Zofia Mandryka-Stankewycz
poniedziałek
09:00
T 42 254 64 00
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
T 42 254 64 00

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

USG ginekologiczne (dopochwowe)

Umów się na badanie do wybranego lekarza:

 
lek. spec.
Małgorzata Balcerak
poniedziałek
14:00
Umów badanie
dr n. med.
Jan Bieńkiewicz
środa
16:30
Umów wizytę
dr n. med.
Agnieszka Cegłowska
środa
09:00
Umów badanie
lek. med.
Magdalena Golańska-Wróblewska
czwartek
sobota
16:00
08:00
Umów badanie
dr n. med.
Adam Jerzyński
czwartek
16:00
Umów badanie
lek. med.
Marcin Kaczmarek
poniedziałek
15:30
Umów badanie
dr n. med.
Witold Kłosiński
wtorek
czwartek
piątek
sobota
15:10
15:10
14:30
08:20
Umów badanie
lek. med.
Waldemar Krzeszowski
poniedziałek
wtorek
piątek
17:00
15:30
14:30
Umów wizytę
lek. spec.
Jarosław Krzyżanowski
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
08:30
08:30, 17:30
09:00
09:20
18:00
Umów badanie
lek. spec.
Sylwester Kubik
wtorek
czwartek
15:00
15:00
Umów wizytę
dr n. med.
Elżbieta Lipecka–Kidawska
poniedziałek
16:00
Umów badanie
dr med.
Maciej Łukaszek
czwartek
14:00
Umów badanie
dr n. med.
Zofia Mandryka-Stankewycz
poniedziałek
09:00
Umów badanie
lek. med.
Bogna Sobkiewicz
poniedziałek
środa
sobota
15:30
16:30
09:00
Umów badanie
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
Umów badanie
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
Umów badanie
lek. med.
Anna Zubrzycka
wtorek
czwartek
piątek
10:00
10:00
16:30
Umów badanie

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

USG owulacyjne

Umów się na wizytę kwalifikacyjną przed badaniem do wybranego lekarza:

 
dr n. med.
Adam Jerzyński
czwartek
16:00
Umów wizytę
dr n. med.
Witold Kłosiński
wtorek
czwartek
piątek
sobota
15:10
15:10
14:30
08:20
Umów wizytę
dr n. med.
Agnieszka Kokoszko-Bilska
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
11:00
09:00
Umów wizytę
lek. spec.
Jarosław Krzyżanowski
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
08:30
08:30, 17:30
09:00
09:20
18:00
Umów wizytę
lek. spec.
Sylwester Kubik
wtorek
czwartek
15:00
15:00
Umów wizytę
dr n. med.
Elżbieta Lipecka–Kidawska
poniedziałek
16:00
Umów wizytę
lek. med.
Bogna Sobkiewicz
poniedziałek
środa
sobota
17:30
14:30
09:30
Umów wizytę
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
Umów wizytę
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
Umów wizytę
lek. spec.
Anna Zubrzycka
wtorek
czwartek
piątek
10:00
10:00
16:30
Umów wizytę

USG serca płodu (ECHO serca płodu)

Wykonywane jest u kobiet między 20-24 tygodniem ciąży. Celem badania jest dokładna ocena rozwoju serca płodu, zbadanie za pomocą USG serca płodu (jego budowy oraz pracy).

Badanie nie wymaga przygotowania

 

Umów się na badanie do wybranego lekarza:

 
lek. med.
Waldemar Krzeszowski
poniedziałek
wtorek
piątek
17:00
15:30
14:30
Umów badanie
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
Umów badanie

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Założenie krążka pessar

Umów się na wizytę kwalifikacyjną przed badaniem do wybranego lekarza:

 
lek. spec.
Sylwester Kubik
wtorek
czwartek
15:00
15:00
Umów wizytę
lek. spec.
Witold Pietrzak
wtorek
środa
czwartek
08:30
08:30
08:30
Umów wizytę
lek. med.
Katarzyna Sobczuk
wtorek
16:00
Umów wizytę
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
Umów wizytę
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
Umów wizytę

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Założenie wkładki wewnątrzmacicznej

Umów się na wizytę kwalifikacyjną przed badaniem do wybranego lekarza:

 
dr n. med.
Maria Krzyżanowska-Woźniak
piątek
15:00
Umów wizytę
lek. med.
Katarzyna Sobczuk
wtorek
16:00
Umów wizytę
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
Umów wizytę
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
Umów wizytę

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Umów badanie w Dziale Obsługi Pacjenta:

T 42 254 64 00

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się

Informację o użytkowniku i haśle, znajdziesz w pierwszym mailu potwierdzającym założenie konta od: online@salvemedica.pl

Rejestracji przez internet możesz dokonać rezerwując termin najdalej do 30 dni od daty rejestracji. Jednocześnie informujemy, że cena w dniu wizyty może ulec zmianie.