Usługi ginekologiczne  

Zakres świadczonych usług w ramach tej specjalizacji:

Bezpłatne badania prenatalne

W celu przystąpienia do programu wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę, wraz z opisem nieprawidłowości, które zostaną objęte programem. Należy również dołączyć wyniki badań potwierdzające zasadność wystawienia skierowania.

Wskazania
Do programu uprawnione są kobiety w ciąży, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek matki powyżej 35 lat
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej  płodu lub dziecka
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka
 • stwierdzenie znacznie zwiększonego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą, uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych, wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu

Badanie USG płodu

 • pierwsze badanie powinno być wykonane pomiędzy 11 a 13 (±6 dni) tygodniem ciąży (optymalnie między 12-13 tygodniem ciąży)
 • drugie badanie USG wykonuje się pomiędzy 18 a 21 (±6 dni) tygodniem ciąży (optymalnie między 20-21 tygodniem ciąży, ±6 dni)

Badania biochemiczne – lekarz może zdecydować o konieczności wykonania określonych testów z surowicy krwi:

Celem zwiększenia czułości i swoistości badania USG wykonywanego w I trymestrze ciąży (11-13 tydzień ciąży ±6 dni) dodatkowo pobierana jest krew ciężarnej, z której oznacza się poziom dwóch białek:

 • PAPPA-A (osoczowe białko ciążowe A)
 • ß-HCG (wolna podjednostka gonadotropiny kosmówkowej)

Na podstawie wyników badań przesiewowych (USG I trymestru ciąży i badań biochemicznych z krwi ciężarnej), lekarz posiadający aktualną licencję Fetal Medicine Foundation (FTF), oblicza komputerowo ryzyko wystąpienia jednego z trzech zespołów genetycznych (zespołu Downa, Edwardsa i Patau). Ryzyko to jest wyliczane na podstawie wieku matki, czynników ultrasonograficznych (szerokości przezierności karku – NT, obecności kości nosowej – NB, przepływu na zastawce trójdzielnej – TV i w przewodzie żylnym – DV, czynności serca płodu – FHR) i badań biochemicznych z surowicy krwi ciężarnej (białko PAPPA-A i ß-HCG). Wynik kalkulacji jest następnie omawiany z lekarzem genetykiem.
Porada genetyczna obejmuje w szczególności wywiad lekarski z uwzględnieniem wywiadu genetycznego, ocenę i interpretację wyników wykonanych badań oraz decyzję, co do dalszego postępowania. W przypadku wskazań medycznych, skierowanie na badania inwazyjne, po wyrażeniu przez pacjentkę zgody na ich wykonanie.

Bezpłatne badania prenatalne w ramach kontraktu z NFZ wykonuja:

 
lek. med.
Waldemar Krzeszowski
poniedziałek
wtorek
piątek
17:00
15:30
15:30
T 42 254 64 00
dr n. med.
Zofia Mandryka-Stankewycz
poniedziałek
09:00
T 42 254 64 00
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
T 42 254 64 00

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Biopsja endometrium

Umów się na wizytę kwalifikacyjną do wybranego lekarza:

 
lek. spec.
Sylwester Kubik
wtorek
czwartek
15:00
15:00
T 42 254 64 00

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Embolizacja mięśniaków macicy

Niechirurgiczna, bezpieczna i prosta metoda leczenia mięśniaków. Jej efektem jest szybkie ustąpienie dolegliwości i znaczne zmniejszenie objętości mięśniaków, dzięki zamknięciu drobnych naczyń doprowadzających do nich krew.
 
Zalety embolizacji:

 • minimalnie inwazyjna metoda leczenia mięśniaków
 • brak cięcia chirurgicznego, brak szwów, brak blizn
 • pacjentka podczas zabiegu jest świadoma (brak ryzyka znieczulenia ogólnego), stosowane jest znieczulenie miejscowe oraz podawane leki przeciwbólowe
 • krótkotrwała hospitalizacja (1-2 doby); zabieg trwa od 30 min do 1 godziny
 • w ciągu kilku dni pacjentka może wrócić do codziennych obowiązków
 • podczas jednego zabiegu istnieje możliwość leczenia wszystkich zdiagnozowanych mięśniaków
 • objawy w postaci nieprawidłowych krwawień ustępują zaraz po zabiegu
 • zabieg nie wiąże się z usunięciem macicy
 • w przeciwieństwie do histerektomii (usunięcia macicy), po embolizacji pacjentka ma możliwość posiadania dzieci

 

Na czym polega zabieg embolizacji?

Poprzez 2 mm nacięcie w okolicy prawej pachwiny, do tętnicy udowej lekarz wprowadza cieniutki cewnik. Następnie pod kontrolą obrazu w RTG, podaje kontrast, aby zlokalizować (obustronnie) naczynia doprowadzające krew do mięśniaka/ów. Lekarz przez cewnik wstrzykuje materiał embolizacyjny, blokując dopływ krwi do mięśniaka. Bez stałego zaopatrzenia w krew mięśniak zaczyna „obumierać” i kurczyć się. Mięśniaki wydalane są z organizmu drogami rodnymi w postaci skrzepów lub całego obkurczonego mięśniaka.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń
T 696 879 944

lub napisz do nas
@ leczeniemiesniakow@salvemedica.pl

 

Umów się na badanie do wybranego lekarza:

 
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
T 696 879 944

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Kolposkopia

Umów się na wizytę kwalifikacyjną przed badaniem do wybranego lekarza:

 
dr n. med.
Agnieszka Cegłowska
środa
09:00
Umów wizytę
dr n. med.
Witold Kłosiński
wtorek
czwartek
piątek
sobota
15:10
15:10
14:30
08:20
Umów wizytę
lek. spec.
Barbara Kocięba-Gała
wtorek
piątek
16:30
08:30
Umów wizytę
lek. spec.
Sylwester Kubik
wtorek
czwartek
15:00
15:00
Umów wizytę

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Konsultacja lekarska

Umów się na wizytę do wybranego lekarza:

 
lek. spec.
Małgorzata Balcerak
poniedziałek
14:00
Umów wizytę
dr n. med.
Jan Bieńkiewicz
środa
16:30
Umów wizytę
dr n. med.
Agnieszka Cegłowska
środa
09:00
Umów wizytę
dr n. med.
Monika Głuchowska
poniedziałek
17:00
Umów wizytę
lek. med.
Magdalena Golańska-Wróblewska
czwartek
sobota
16:00
08:00
Umów wizytę
dr n. med.
Zdzisława Januszkiewicz-Jędrzejczak
poniedziałek
17:15
Umów wizytę
dr n. med.
Adam Jerzyński
czwartek
16:00
Umów wizytę
lek. med.
Marcin Kaczmarek
poniedziałek
15:30
Umów badanie
dr n. med.
Witold Kłosiński
wtorek
czwartek
piątek
sobota
15:10
15:10
14:30
08:20
Umów wizytę
lek. spec.
Barbara Kocięba-Gała
wtorek
piątek
16:30
08:30
Umów wizytę
lek. med.
Waldemar Krzeszowski
poniedziałek
wtorek
piątek
17:00
15:30
15:30
Umów wizytę
lek. spec.
Jarosław Krzyżanowski
poniedziałek
wtorek
wtorek
piątek
09:00
08:00

18:00
18:00
Umów wizytę
lek. spec.
Sylwester Kubik
wtorek
czwartek
15:00
15:00
Umów wizytę
lek. med.
Jerzy Leyko
piątek
11:00
Umów wizytę
dr n. med.
Elżbieta Lipecka–Kidawska
poniedziałek
16:00
Umów wizytę
dr med.
Maciej Łukaszek
czwartek
14:00
Umów wizytę
dr n. med.
Zofia Mandryka-Stankewycz
poniedziałek
09:00
Umów wizytę
dr n. med.
Janusz Nowak
wtorek
13:30
Umów wizytę
lek. spec.
Witold Pietrzak
wtorek
środa
czwartek
08:30
08:30
08:30
Umów wizytę
lek. med.
Katarzyna Sobczuk
wtorek
16:00
Umów wizytę
lek. med.
Bogna Sobkiewicz
poniedziałek
środa
sobota
17:30
14:30
09:30
Umów wizytę
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
Umów wizytę
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
Umów wizytę
dr n. med.
Krzysztof Szram
środa
15:00
Umów wizytę
lek. spec.
Janusz Wnuk
środa
09:00
Umów wizytę
lek. spec.
Anna Zubrzycka
wtorek
czwartek
piątek
10:00
10:00
16:30
Umów wizytę

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Konsultacja lekarska niepłodnościowa

Umów się na wizytę do wybranego lekarza:

 
dr n. med.
Witold Kłosiński
wtorek
czwartek
piątek
sobota
15:10
15:10
14:30
08:20
Umów wizytę
dr n. med.
Agnieszka Kokoszko-Bilska
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
11:00
09:00
Umów wizytę
lek. spec.
Jarosław Krzyżanowski
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
08:30
08:30, 17:30
09:00
09:20
18:00
Umów wizytę
lek. spec.
Sylwester Kubik
wtorek
czwartek
15:00
15:00
Umów wizytę
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
Umów wizytę
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
Umów wizytę
lek. spec.
Anna Zubrzycka
wtorek
czwartek
piątek
10:00
10:00
16:30
Umów wizytę

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Konsultacja lekarska po 20 tygodniu ciąży

Umów się na wizytę do wybranego lekarza:

 
dr n. med.
Witold Kłosiński
wtorek
czwartek
piątek
sobota
15:10
15:10
14:30
08:20
Umów wizytę
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
Umów wizytę
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
Umów wizytę

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Krioterapia

Umów się na wizytę kwalifikacyjną przed badaniem do wybranego lekarza:

 
dr n. med.
Zdzisława Januszkiewicz-Jędrzejczak
poniedziałek
17:15
Umów wizytę
dr n. med.
Witold Kłosiński
wtorek
czwartek
piątek
sobota
15:10
15:10
14:30
08:20
Umów wizytę
lek. spec.
Barbara Kocięba-Gała
wtorek
piątek
16:30
08:30
Umów wizytę
lek. spec.
Jarosław Krzyżanowski
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
08:30
08:30, 17:00
09:00
09:20
18:00
Umów wizytę
lek. spec.
Sylwester Kubik
wtorek
czwartek
15:00
15:00
Umów wizytę
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
Umów wizytę
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
Umów wizytę
lek. spec.
Anna Zubrzycka
wtorek
czwartek
piątek
10:00
10:00
16:30
Umów wizytę

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Pessaroterapia - poradnia nietrzymania moczu

To nowoczesna metoda leczenia m. in. zaburzeń statyki narządów rodnych oraz problemu nietrzymania moczu. Polega na stosowaniu dopochwowych krążków (kostek, tamponów) o różnym kształcie i wielkości, które zapewniają mechaniczne wsparcie dla cewki moczowej i/lub wypadających narządów, zmniejszając w  ten sposób dolegliwości lub dając pewność trzymania moczu w ciągu aktywności dziennej.
Obecnie pessary wykonane są  z elastycznego i przyjaznego dla tkanek medycznego silikonu. Mogą być w prosty i  bezbolesny sposób zakładane samodzielnie przez pacjentkę. Metoda ta zdobywa obecnie coraz większą popularność zarówno w Polsce, jak i na świecie.
W naszej poradni stosujemy wyłącznie pessary, które nie powodują reakcji alergicznych, ani  odczynów zapalnych, czy odleżyn.

Rodzaje pessarów:

pessar cewkowy dr Arabinpessar grzybkowy dr Arabin pessar kostkowy dr Arabinpessar pierscieniowy dr Arabin

Umów się na wizytę do wybranego lekarza:

dr n. med.
Jan Bieńkiewicz
środa
16:30
Umów wizytę
lek. med.
Marcin Kaczmarek
poniedziałek
15:30
Umów badanie
lek. spec.
Sylwester Kubik
wtorek
czwartek
15:00
15:00
Umów wizytę
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
Umów wizytę

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Punkcja torbieli

Umów się na wizytę kwalifikacyjną przed zabiegiem do wybranego lekarza:

 
dr n. med.
Witold Kłosiński
wtorek
czwartek
piątek
sobota
15:10
15:10
14:30
08:20
Umów wizytę
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
Umów wizytę

USG ciąży

Umów się na badanie do wybranego lekarza:

 
dr n. med.
Agnieszka Cegłowska
środa
09:00
Umów badanie
lek. med
Magdalena Golańska-Wróblewska
czwartek
sobota
16:00
08:00
Umów badanie
dr n. med.
Witold Kłosiński
wtorek
czwartek
piątek
sobota
15:10
15:10
14:30
08:20
Umów badanie
lek. med.
Waldemar Krzeszowski
poniedziałek
wtorek
piątek
17:00
15:30
15:30
Umów badanie
lek. spec.
Sylwester Kubik
wtorek
czwartek
15:00
15:00
Umów wizytę
dr n. med.
Elżbieta Lipecka-Kidawska
poniedziałek
16:00
Umów badanie
dr n. med.
Zofia Mandryka-Stankewycz
poniedziałek
09:00
Umów badanie
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
T 42 254 64 00
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
Umów badanie
lek. spec.
Anna Zubrzycka
wtorek
czwartek
piątek
10:00
10:00
16:30
Umów badanie

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

USG ciąży 3D/4D

To nowoczesna metoda diagnostyki obrazowej u kobiet w ciąży, umożliwiająca oglądanie struktur w obrazie trójwymiarowym, np. twarz dziecka, tułów, kończyny, płeć. Podczas badania można również wykryć niektóre wady rozwojowe. Najbardziej optymalny okres do wykonania takiego badania, to 29-35 tydzień ciąży.  

Umów się na badanie do wybranego lekarza:

 
lek med.
Waldemar Krzeszowski
poniedziałek
wtorek
piątek
17:00
15:30
15:30
Umów badanie
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
Umów badanie

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

USG dna miednicy - poradnia nietrzymania moczu

Ultrasonografia dna miednicy jest obecnie uznanym złotym standardem diagnostyki morfologicznej w przypadkach nietrzymania moczu i wypadaniu macicy (zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej). Metoda ta jest jednym z badań powszechnie stosowanym w weryfikacji nietrzymania moczu u kobiet i jednym z narzędzi pomocnym w wyborze sposobu leczenia.

Diagnostykę USG powinno się wykonywać:

 • przedoperacyjnie
 • w przypadku powikłań po operacyjnym leczeniu nietrzymania moczu
 • po operacjach z powodu wypadania macicy (obniżenia narządów miednicy mniejszej)

Umów się na badanie do wybranego lekarza:

 
dr n. med.
Jan Bieńkiewicz
środa
16:30
Umów wizytę
lek. spec.
Sylwester Kubik
wtorek
czwartek
15:00
15:00
Umów wizytę
lek. med.
Bogna Sobkiewicz
poniedziałek
środa
sobota
17:30
14:30
09:30
Umów badanie
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
Umów badanie
lek. spec.
Anna Zubrzycka
wtorek
czwartek
piątek
10:00
10:00
16:30
Umów badanie

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

USG genetyczne

To bardzo dokładne i nowoczesne badanie, które wymaga wysokiej jakości ultrasonografu oraz odpowiednio przeszkolonych lekarzy. Celem badania jest wykluczenie wystąpienia wad rozwojowych płodu. Badanie to przypomina rutynowe USG w czasie ciąży, różni się czasem trwania (jest dwa razy dłuższe).

 

Umów się na badanie do wybranego lekarza:

 
lek.med
Waldemar Krzeszowski
poniedziałek
wtorek
piątek
17:00
15:30
15:30
T 42 254 64 00
dr n. med.
Zofia Mandryka-Stankewycz
poniedziałek
09:00
T 42 254 64 00
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
T 42 254 64 00

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

USG ginekologiczne (dopochwowe)

Umów się na badanie do wybranego lekarza:

 
lek. spec.
Małgorzata Balcerak
poniedziałek
14:00
Umów badanie
dr n. med.
Jan Bieńkiewicz
środa
16:30
Umów wizytę
dr n. med.
Agnieszka Cegłowska
środa
09:00
Umów badanie
lek. med.
Magdalena Golańska-Wróblewska
czwartek
sobota
16:00
08:00
Umów badanie
dr n. med.
Adam Jerzyński
czwartek
16:00
Umów badanie
lek. med.
Marcin Kaczmarek
poniedziałek
15:30
Umów badanie
dr n. med.
Witold Kłosiński
wtorek
czwartek
piątek
sobota
15:10
15:10
14:30
08:20
Umów badanie
lek. med.
Waldemar Krzeszowski
poniedziałek
wtorek
piątek
17:00
15:30
15:30
Umów wizytę
lek. spec.
Jarosław Krzyżanowski
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
08:30
08:30, 17:30
09:00
09:20
18:00
Umów badanie
lek. spec.
Sylwester Kubik
wtorek
czwartek
15:00
15:00
Umów wizytę
dr n. med.
Elżbieta Lipecka–Kidawska
poniedziałek
16:00
Umów badanie
dr med.
Maciej Łukaszek
czwartek
14:00
Umów badanie
dr n. med.
Zofia Mandryka-Stankewycz
poniedziałek
09:00
Umów badanie
lek. med.
Bogna Sobkiewicz
poniedziałek
środa
sobota
15:30
16:30
09:00
Umów badanie
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
Umów badanie
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
Umów badanie
lek. med.
Anna Zubrzycka
wtorek
czwartek
piątek
10:00
10:00
16:30
Umów badanie

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

USG owulacyjne

Umów się na wizytę kwalifikacyjną przed badaniem do wybranego lekarza:

 
dr n. med.
Adam Jerzyński
czwartek
16:00
Umów wizytę
dr n. med.
Witold Kłosiński
wtorek
czwartek
piątek
sobota
15:10
15:10
14:30
08:20
Umów wizytę
dr n. med.
Agnieszka Kokoszko-Bilska
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
11:00
09:00
Umów wizytę
lek. spec.
Jarosław Krzyżanowski
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
08:30
08:30, 17:30
09:00
09:20
18:00
Umów wizytę
lek. spec.
Sylwester Kubik
wtorek
czwartek
15:00
15:00
Umów wizytę
dr n. med.
Elżbieta Lipecka–Kidawska
poniedziałek
16:00
Umów wizytę
lek. med.
Bogna Sobkiewicz
poniedziałek
środa
sobota
17:30
14:30
09:30
Umów wizytę
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
Umów wizytę
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
Umów wizytę
lek. spec.
Anna Zubrzycka
wtorek
czwartek
piątek
10:00
10:00
16:30
Umów wizytę

Założenie krążka pessar

Umów się na wizytę kwalifikacyjną przed badaniem do wybranego lekarza:

 
lek. spec.
Sylwester Kubik
wtorek
czwartek
15:00
15:00
Umów wizytę
lek. spec.
Witold Pietrzak
wtorek
środa
czwartek
08:30
08:30
08:30
Umów wizytę
lek. med.
Katarzyna Sobczuk
wtorek
16:00
Umów wizytę
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
Umów wizytę
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
Umów wizytę

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Założenie wkładki wewnątrzmacicznej

Umów się na wizytę kwalifikacyjną przed badaniem do wybranego lekarza:

 
lek. med.
Katarzyna Sobczuk
wtorek
16:00
Umów wizytę
dr n. med.
Sławomir Sobkiewicz
poniedziałek
środa
piątek
sobota
11:00
11:00
12:00
09:00
Umów wizytę
dr n. med.
Joanna Stefanowicz
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
Umów wizytę

Godziny podane w tabeli są czasem rozpoczęcia pracy lekarza.

Umów badanie w Dziale Obsługi Pacjenta:

T 42 254 64 00

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się na konto

Aby uniknąć zmian w godzinach przyjęć specjalisty, rejestracji przez internet możesz dokonać rezerwując termin najdalej do 30 dni od daty rejestracji. Jednocześnie informujemy, że cena za wizytę może ulec zmianie.