Badania genetyczne

Dowiedz się więcejW odpowiedzi na potrzeby naszych Pacjentów otworzyliśmy nowoczesne laboratorium genetyczne oferujące badania z zakresu biologii molekularnej.

W większości wykonywanych przez nas testów wykorzystujemy niezwykle czułą metodę real-time PCR (łańcuchowa reakcja polimerazy w czasie rzeczywistym). Technika ta umożliwia wykonanie analiz zarówno jakościowych jak i ilościowych. Pozwala również na wykrywanie różnic i zmian w DNA, które podwyższają ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych czy niepowodzeń zajścia w ciąże. Jest też coraz częściej wykorzystywana do diagnostyki zakażeń wirusowych i bakteryjnych, ponieważ umożliwia wykrycie chorób nawet przy braku objawów. Oznaczenia jakościowe pozwalają na stwierdzenie braku lub obecności badanej zmiany lub patogenu, natomiast badanie ilościowe pozwoli dodatkowo oszacować liczbę diagnozowanego patogenu występującego w organizmie pacjenta. Badania wykonane tą metodą maksymalnie obniżają ryzyko otrzymania wyników fałszywie ujemnych lub fałszywie dodatnich.

Wszystkie proponowane przez nas badania są wykonywane i opisywane przez profesjonalną i doświadczoną kadrę. Pracujemy na zatwierdzonych zestawach diagnostycznych posiadających certyfikaty CE/IVD.

Dlaczego warto wykonać badanie genetyczne?

  • CZAS Wynik badania otrzymujemy już po kilku dniach (nawet po 3 dniach roboczych) - jest to trudne to osiągnięcia w przypadku posiewu
  • WYSOKA CZUŁOŚĆ przewaga nad badaniami immunologicznymi, gdzie z uwagi na niskie miano przeciwciał otrzymany wynik może być fałszywie negatywny, tzn. u pacjenta pomimo obecności zakażenia otrzymujemy wynik negatywny. Podobnie w przypadku detekcji wirusów i bakterii – nawet śladowa ilość patogenu jest możliwa do wykrycia w przypadku badań technikami biologii molekularnej
  • PEWNOŚĆ WYNIKU w przypadku badań immunologicznych kluczowy jest czas od momentu zakażenia do wyprodukowania przez organizm pacjenta specyficznych przeciwciał, czas ten może wynosić nawet kilka tygodni, w tym czasie pomimo istniejącego zakażenia wynik pacjenta może być negatywny. Badania molekularne opierające się o detekcję materiału genetycznego patogenu wykrywają go już po kilku dniach od zakażenia (około tygodnia).
  • SPECYFICZNOŚĆ w jednym badaniu możliwa jest jednoczesna identyfikacja wielu patogenów
  • technika PCR jest niezawodna również w przypadku diagnostyki zmian w genomie człowieka - w sposób jednoznaczny określa występowanie błędów lub ich braku, a wynik ważny jest przez całe życie pacjenta
Umów wizytę telefonicznie
42 254 64 00
Umów wizytę telefonicznie:
42 254 64 00
lub skorzystaj z możliwości