Badania kliniczne  

Salve Medica badania kliniczneCzym są badania kliniczne?

 • badania kliniczne to programy badań nad lekami, prowadzone z udziałem pacjentów lub zdrowych ochotników
 • badania kliniczne mają na celu określenie, czy nowa forma terapii jest skuteczna
 • badania kliniczne prowadzi się według ściśle określonych zasad, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo ich uczestnikom
 • pacjenci mogą zrezygnować z uczestnictwa w badaniu w każdej chwili, bez żadnych konsekwencji
 • wszyscy pacjenci uczestniczący w badaniach klinicznych są objęci szczegółową uwagą personelu medycznego oraz są ubezpieczeni
 • każde badanie kliniczne przed rozpoczęciem musi uzyskać zgodę Komisji Bioetycznej, która sprawdza i potwierdza ich bezpieczeństwo dla pacjenta
 • pacjent w badaniu klinicznym nie ponosi żadnych kosztów, co więcej – dostaje leki, za które sam musiałby zapłacić wysokie kwoty

Co dają badania kliniczne?

 • dostęp do najnowszych terapii
 • wkład pacjenta w rozwój medycyny
 • szybszy dostęp do specjalistycznej opieki lekarskiej bez kosztów
 • pakiet bezpłatnych badań diagnostycznych
 • szansę na poprawę zdrowia i jakości życia
 • możliwość wcześniejszej diagnostyki innych chorób
 • zwrot kosztów dojazdów czy dodatkowych leków

Jak dołączyć do programu?

Zgłoszenie do badań klinicznych polega na:

 • umówieniu wizyty w Dziale Obsługi Pacjenta (bezpośrednio w Łodzi, na ul. Szparagowej 10, lub telefonicznie 42 254 64 00/01)
 • wizycie i rozmowie z lekarzem dotyczącej potencjalnych badań klinicznych
 • spotkaniu z koordynatorem i uzyskaniu informacji dotyczących konkretnego badania
 • podpisaniu świadomej zgody, w obecności lekarza, na udział w badaniu klinicznym

Lista aktualnych badań klinicznych prowadzonych w Salve Medica

Przeglądasz stronę na urządzeniu mobilnym. Przesuń tabelkę w lewo aby zobaczyć jej dalsza część.
WSKAZANIEFAZA BADANIAKOGO SZUKAMY?STATUS BADANIA
Szczepionka przeciw grypie III
 • kobiet i mężczyzn po 50 roku życia
 • kobiet i mężczyzn, którzy nie przyjmowali szczepionki przeciw grypie w ciągu 6 miesięcy lub innych szczepionek w ciągu 30 dni
 • osób chętnych do wypełniania papierowego dzienniczka zdrowia pacjenta przez okres grypowy
Rekrutacja otwarta

Rak piersi (HER2+) III
 • kobiet > 18 roku życia, ze zdiagnozowanym rakiem piersi HER2+ (stadium II/IIIa)
 • kobiet z planowaną chirurgiczną resekcją raka piersi
 • kobiet z planowaną chemioterapią neoadjuwantową (indukcyjna lub przedoperacyjna)
Rekrutacja otwarta
(trwa do 10.2020)
Łuszczycowe Zapalenie Stawów III
 • pacjentów ≥ 18 roku życia, ze zdiagnozowanym ŁZS od przynajmniej 6 miesięcy,
 • pacjentów ze zdiagnozowaną łuszczycą plackowatą,
 • pacjentów, będących obecnie na stałej dawce leków modyfikujących przebieg choroby oraz stałej dawce niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
Rekrutacja otwarta
Nieoperacyjny rak żołądka III
 • osób ≥ 18 roku życia
 • pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem żołądka lub z połączeniem żołądkowo-przełykowym
 • pacjentów, którzy przeszli pierwszą linię chemioterapii opartą na pochodnych platyny
 • osób zdolnych przełknąć tabletki

Rekrutacja otwarta
(trwa do 11.2019)

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego II
 • osób pomiędzy 18 a 80 rokiem życia
 • pacjentów ze zdiagnozowanym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego od przynajmniej 3 miesięcy
Rekrutacja otwarta
(trwa do 12.2019)

Rak pęcherza moczowego, miedniczki nerkowej, moczowodu lub cewki moczowej II/III
 • osób ≥ 18 roku życia
 • pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem pęcherza moczowego, miedniczki nerkowej, moczowodu lub cewki moczowej
 • pacjentów, u których nasilenie choroby pomimo leczenia opartego na pochodnych platyny (co najmniej 2 cykle)
 • osób, zdolnych przełknąć tabletki
Rekrutacja otwarta

 

Choroba Crohna

II a
 • osób od 18 do 75 roku życia,
 • pacjentów, u których zdiagnozowano chorobę Leśniowskiego-Crohna od co najmniej 3 miesięcy,
 • pacjenci nie leczeni wcześniej lub też przeleczeni lekami biologicznymi
Rekrutacja otwarta
(trwa do 03.2019)
Zdarzenia sercowo-naczyniowe i nietolerancja statyn   III
 • osób od 18 do 85 roku życia,
 • pacjentów z udokumentowaną nietolerancją statyn,
 • pacjentów z udokumentowaną historią zdarzeń sercowo-naczyniowych (np. zawał serca, przezskórna interwencja wieńcowa, rewaskularyzacja wieńcowa, choroba tętnic obwodowych, miażdżyca naczyń mózgowych)
 • kobiet >65 roku życia i mężczyzn >60 roku życia ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 1 lub 2
Rekrutacja otwarta
(trwa do 06.2019)
Potrójnie negatywny rak piersi II
 • osób ≥ 18 roku życia
 • pacjenci ze zdiagnozowanym potrójnie negatywnym rakiem piersi w stadium progresji
 • pacjentów, którzy przeszli przynajmniej pierwszą linię i nie więcej niż dwie linie chemioterapii
Rekrutacja otwarta
(trwa do 04.2020)

 

Dowiedz się więcej na temat prowadzonych badań klinicznych w Salve Medica u Koordynatora Badań Klinicznych:
T 572 507 673
@ m.plebanska@salvemedica.pl

Koordynator badań klinicznych:

T 572 507 673

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się

Informację o użytkowniku i haśle, znajdziesz w pierwszym mailu potwierdzającym założenie konta od: online@salvemedica.pl

Rejestracji przez internet możesz dokonać rezerwując termin najdalej do 30 dni od daty rejestracji. Jednocześnie informujemy, że cena w dniu wizyty może ulec zmianie.