Bankowanie komórek rozrodczych  

Jako jedni z pierwszych w Polsce, utworzyliśmy bank komórek jajowych, zgodny z zaleceniami ESHRE (Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii). Procedura dawstwa komórek, w naszej klinice jest oparta na zasadach anonimowości.

Bank komórek jajowych

Jest szansą dla kobiet, którym:

 • wygasła czynność jajników
 • komórki jajowe zostały zniszczone z powodu przebytego leczenia onkologicznego
 • komórki jajowe zostały zniszczone po operacjach ginekologicznych
 • wiek biologiczny zmniejsza szansę na zajście w ciążę, a nie mają jeszcze partnera lub nie planują ciąży

In vitro z komórką dawczyni

Bank nasienia

Jest szansą dla mężczyzn mających problem z płodnością.

W trosce o najwyższą skuteczność przeprowadzanych przez nas zabiegów dbamy o to, aby nasienie pochodzące od dawców miało najlepszą zdolność zapładniającą. Dawcy nie mogą mieć więcej niż 35 lat oraz muszą mieć potwierdzoną płodność. Jednocześnie takie nasienie zostaje poddane badaniom:

 • na nosicielstwo chorób przenoszonych drogą płciową oraz krwi, WR, WZW typu B i CISI, HIV
 • pod kątem chorób zakaźnych
 • genetycznym — badanie kariotypu, mutacji CFTR w kierunku mukowiscydozy oraz AZF (mikrodellecja chromosomu Y)

Przed przystąpieniem do procedury para podpisuje świadomą zgodę na formę zapłodnienia z nasieniem dawcy oraz wypełnia tabelkę z uwzględnieniem grup krwi i cech fenotypowych małżonków. Na tej podstawie wybiera się najlepszego dawcę nasienia. Zdeponowane nasienie jest gwarantowane przez 180 dni.

Zabieg AID polega na podaniu cieniutkim cewnikiem odpowiednio wybranych i przygotowanych plemników bezpośrednio do jamy macicy. Inseminacje najczęściej wykonuje się po uprzedniej stymulacji jajeczkowania.

Program Onkofertility – bankowanie komórek rozrodczych dla osób dotkniętych chorobą nowotworową

Badania pokazują, że co 100 osoba chorująca na nowotwór jest w wieku rozrodczym.

Leczenie chemioterapią i radioterapią niszczy u 99% tych osób plemniki i komórki jajowe. Udowodniono, że świadomość możliwości posiadania potomstwa w przyszłości, jest jednym z najbardziej motywujących czynników do walki z chorobą.

Każdy człowiek powinien mieć szansę na posiadanie własnego genetycznie potomstwa.
Dlatego też chcemy dać możliwość chorującym na nowotwór podjęcia świadomej decyzji i dokonania wyboru, co do posiadania własnych dzieci. Proponujemy bankowanie komórek rozrodczych. Dzięki tej procedurze każda z tych osób będzie mogła zachować płodność.

O programie Onkofertylity mówi dr n. med. Sławomir Sobkiewicz, specjalista leczenia niepłodności.

Na czym polega procedura:
W przypadku kobiet proces jest nieco bardziej skomplikowany niż u mężczyzn. Czas jaki jest potrzebny do przygotowania komórek jajowych do pobrania nie przekracza 1 miesiąca (przy stymulacji trwającej ok. 10 dni). Możliwa jest trzykrotna refundacja leków do stymulacji (do 40rż, przy AMH wyższym niż 0,7). 

Jedyną opłatą jaką ponosi osoba chorująca na nowotwór jest:

 • kobieta:
  - punkcja 1500 zł
  - mrożenie i przechowywanie komórek jajowych przez pierwszy rok - 0 zł
  - każdy kolejny rok przechowywania - 492 zł
 • mężczyzna
  - mrożenie i bankowanie nasienia na okres pierwszego roku - 0 zł
  - każdy kolejny rok bankowania - 185 zł

Komórki jajowe można zbankować już od 16 roku życia, a nasienie od 14-15 roku życia.

Koszt pobrania, mrożenia i bankowania komórki jajowej na okres jednego roku, w przypadku zdrowej kobiety, to około 5 000 zł. W kolejnych latach roczny koszt bankowania to 492 zł. W przypadku mężczyzn koszt mrożenia nasienia to 250 zł, a bankowania nasienia na okres jednego roku to 307 zł.

 

Umów wizytę kwalifikacyjną:

T 42 254 64 00

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się

Informację o użytkowniku i haśle, znajdziesz w pierwszym mailu potwierdzającym założenie konta od: online@salvemedica.pl

Rejestracji przez internet możesz dokonać rezerwując termin najdalej do 30 dni od daty rejestracji. Jednocześnie informujemy, że cena w dniu wizyty może ulec zmianie.