wróć do listy wpisów lista wpisów

Dofinansowanie do In Vitro w Aleksandrowie Łódzkim

Klinika Płodności Salve Medica w Łodzi, ponownie została realizatorem programu polityki zdrowotnej pn. „Kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w latach 2020-2025” na lata 2021-2022.

Program obejmuje dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka w wysokości kosztów danej procedury, do kwoty 5 000 zł.

Jesteś zainteresowany aleksandrowskim programem in vitro, chcesz skorzystać z dofinansowania, wypełnij formularz kontaktowy. Otrzymasz od nas komplet informacji dotyczący programu in vitro w Aleksandrowie Łódzkim.

Możesz również zapytać o program naszego Koordynatora Kliniki Płodności Salve Medica
e-mail: dofinansowanieinvitro@salvemedica.pl

Jak umówić się na wizytę kwalifikującą do programu?

 • kwalifikacji par do Programu dokonuje lekarz ginekolog, specjalista leczenia niepłodności w Salve Medica w Łodzi, przy ul. Szparagowej 10. Wizyta odbywa się zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz warunkami ustawy o leczeniu niepłodności (wszystkie inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE przy istniejących przyczynach niepłodności zakończyły się niepowodzeniem lub nie ma innych metod leczenia przy stwierdzonej u danej pary przyczynie niepłodności),
 • wymagane jest złożenie przez pary informacji o uprzednim przeprowadzeniu leczenia niższego rzędu lub wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie, a także udokumentowanie tego faktu w prowadzonej dokumentacji medycznej,
 • na wizycie kwalifikującej u lekarza prowadzącego pary wypełniają wniosek wraz z oświadczeniami,
 • wniosek jest przekazywany przez Koordynatora Kliniki Płodności Salve Medica do Urzędu Miasta Aleksandrowa Łódzkiego, gdzie jest zatwierdzany,
 • po zatwierdzeniu wniosku, para może przystąpić do procedury z dofinansowaniem,
 • o zakwalifikowaniu się pacjentów do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kryteria kwalifikacji do programu:

Do Programu zostaną zakwalifikowane pary spełniające poniższe kryteria:

 • stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu (udokumentowane medycznie),
 • w dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie ukończyła 40-tego roku życia zgodnie z datą urodzenia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 45 lat (zgodnie z datą urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, potwierdzonej badaniem AMH (powyżej 0.7 ng/mL , FSH < 15 mU/mL) lub w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka => badanie AMH należy wykonać w Salve Medica,
 • para zgłaszająca akces do Programu mieszka na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki od co najmniej 3lat,
 • decyzję o kwalifikacji pary do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego podejmuje Realizator Programu mając na uwadze ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz pozostałe kryteria zawarte w niniejszym Programie,
 • kryteria zakwalifikowania pary do Programu w ramach badań hormonalnych muszą być wykonywane w siedzibie Realizatora programu.

Kryteria wykluczenia z programu:

 1. W przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa partnerskiego:
  • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,5 ng/mL; (badanie ważne do 3 miesięcy od momentu wykonania),
  • nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia),
  • nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji (potwierdzone dokumentacją medyczną),
  • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
  • brak macicy;
 2. W przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo męskich komórek rozrodczych):
  • nieprawidłowe parametry nasienia partnera;
 3. w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka:
  • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
  • brak macicy.

Zakres procedury objęty dofinansowaniem

Procedura, o której mowa powyżej zakłada:

 1. Procedurę zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie), w tym w ramach dofinansowania:
  • stymulację mnogiego jajeczkowania (wizyty - monitoring stymulacji oraz badania hormonalne podczas stymulacji),
  • punkcję jajników w znieczuleniu,
  • pozaustrojowe zapłodnienie metodą IVF lub ICSI,
  • hodowlę i nadzór nad rozwojem zarodków,
  • transfer zarodków do jamy macicy,
  • kriokonserwację zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym nie transferowanych do jamy macicy (koszt przechowywania zarodków ponosi para).
 2. Procedurę zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych (dawstwo inne niż partnerskie), w skład której wchodzi:
  • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów (stymulacja: wizyty oraz badania hormonalne),
  • pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych od anonimowej dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
  • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala,
  • kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym nie transferowanych do jamy macicy (koszt przechowywania zarodków ponosi para).
 3. Procedurę adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie), a w szczególności:
  • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów (stymulacja: wizyty oraz badania hormonalne),
  • przygotowanie zarodków i transfer zarodków do jamy macicy.
Wypełnij ankietę
Jesteście zainteresowani programem w Aleksandrowie? Zostawcie do siebie kontakt.