wróć do listy wpisów lista wpisów

Mammografia dla zdrowia

Projekt „MAMMOGRAFIA DLA ZDROWIA" realizowany przez MEDICA Sp. z o. o, s. k. obejmuje działania wspierające i uzupełniające Program profilaktyki raka piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Projekt obejmuje następujące działania:

  1. Działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki kierowane do kadr POZ (tj. lekarzy POZ oraz osób współpracujących z placówką POZ lub osób pracujących na rzecz placówki POZ). Działania z zakresu edukacji prozdrowotnej prowadzone są przez osoby z wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne.
  2. Zapewnienie refundacji kosztów dojazdu niezbędnego do realizacji badania (usługi zdrowotnej) w ramach Programu profilaktyki raka piersi dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania z powrotem.
  3. Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

Cel projektu „MAMMOGRAFIA DLA ZDROWIA"

Celem projektu jest wsparcie programu profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku 50-69 poprzez zwiększenie świadomości i uczestnictwo w badaniach mammograficznych w województwie łódzkim szczególnie w gminach o najmniejszej zgłaszalności na terenie województwa oraz obszarach słabo zaludnionych.

Zdrowy tryb życia, a profilaktyka raka piersi

Profilaktyka to przede wszystkim samobadanie piersi, badania profilaktyczne jak mammografia czy USG piersi ale również zdrowy tryb życia. Zobacz co na ten temat mówi dr n. med. Maciej Stańczyk - chirurg onkolog z Salve Medica i naucz się samobadania piersi z Amazonkami z Fundacji Amazonki Łódź Centrum.

Przebieg badania mammograficznego

Mammografia przesiewowa (screening) to badanie wykonywane w populacji zdrowych kobiet, bez objawów chorobowych. Screening wykonuje się w celu zmniejszenia śmiertelności kobiet poprzez wykrycie zmian jak najwcześniej. Jeśli w momencie wykrycia guz w piersi nie przekracza 1 cm wielkości, jest w 90% wyleczalny. Obejrzyj film i dowiedz się więcej o mammografii.

Historia Pani Pauliny

Zapraszamy do obejrzenia filmu ukazującego wzruszającą historię Pani Pauliny, żony oraz mamy dwójki dzieci, u której guzek w piersi wykrył mąż.

Badania diagnostyczne w czasie pandemii

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z dr n. med. Maciejem Stańczykiem, chirurgiem onkologiem z Salve Medica, na temat spadku badań diagnostycznych w czasie pandemii.

Link do wywiadu: https://www.radiozw.com.pl/gosciem-radia-zw-byl-dr-n-med-maciej-stanczyk-chirurg-onkolog

Nowy mammograf w Tomaszowie Mazowieckim

O profilaktyce raka piersi w pandemii

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z dr n. med. Łukaszem Rajchertem, chirurgiem onkologiem z Salve Medica, na temat profilaktyki raka piersi w czasie pandemii.

Okiem kamery

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z dr n. med. Łukaszem Rajchertem w Radio Sieradz, styczeń 2021.

Osiągnięcie celu głównego wpłynie na poprawę wykrywalności raka piersi, co przełoży się na ochronę, utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym szczególnie osób powyżej 50 roku życia i osób zamieszkujących obszary słabo zaludnione i „białych plam".

Program z środków unijnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Najbardziej popularne artykuły

Mammografia - czym jest i kiedy się badać?

Ponad 22% rozpoznań onkologicznych wśród kobiet w Polsce to rak piersi. Rocznie zapada na niego ponad 16 tys. nowych pacjentek. Największy odsetek zachorowalności stanowią kobiety w wieku 50-69 lat. Z kolei niska świadomość w kwestii badania piersi i profilaktyki sprawiają, że Polki na tle innych krajów europejskich mają niższe szanse na przeżycie pierwszych 5 lat po zdiagnozowaniu nowotworu. Główna przyczyna to wykrycie raka piersi w stadium zaawansowanym. W związku z tym tak ważne jest, by kobiety regularnie wykonywały mammografię. Warto dowiedzieć się, jak przebiega badanie piersi i kiedy je zrobić.