wróć do listy wpisów lista wpisów

Mammografia na zdrowie

Projekt „MAMMOGRAFIA DLA ZDROWIA" realizowany przez MEDICA Sp. z o. o, s. k. obejmuje działania wspierające i uzupełniające Program profilaktyki raka piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Projekt obejmuje następujące działania:

  1. Działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki kierowane do kadr POZ (tj. lekarzy POZ oraz osób współpracujących z placówką POZ lub osób pracujących na rzecz placówki POZ). Działania z zakresu edukacji prozdrowotnej prowadzone są przez osoby z wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne.
  2. Zapewnienie refundacji kosztów dojazdu niezbędnego do realizacji badania (usługi zdrowotnej) w ramach Programu profilaktyki raka piersi dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania z powrotem.
  3. Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

Cel projektu „MAMMOGRAFIA DLA ZDROWIA"

Celem projektu jest wsparcie programu profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku 50-69 poprzez zwiększenie świadomości i uczestnictwo w badaniach mammograficznych w województwie łódzkim szczególnie w gminach o najmniejszej zgłaszalności na terenie województwa oraz obszarach słabo zaludnionych.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z dr n. med. Maciejem Stańczykiem, chirurgiem onkologiem z Salve Medica, na temat spadku badań diagnostycznych w czasie pandemii.

Link do wywiadu: https://www.radiozw.com.pl/gosciem-radia-zw-byl-dr-n-med-maciej-stanczyk-chirurg-onkolog/ 

Osiągnięcie celu głównego wpłynie na poprawę wykrywalności raka piersi, co przełoży się na ochronę, utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym szczególnie osób powyżej 50 roku życia i osób zamieszkujących obszary słabo zaludnione i „białych plam".

Program z środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Najbardziej popularne artykuły

Mammografia - czym jest i kiedy się badać?

Ponad 22% rozpoznań onkologicznych wśród kobiet w Polsce to rak piersi. Rocznie zapada na niego ponad 16 tys. nowych pacjentek. Największy odsetek zachorowalności stanowią kobiety w wieku 50-69 lat. Z kolei niska świadomość w kwestii badania piersi i profilaktyki sprawiają, że Polki na tle innych krajów europejskich mają niższe szanse na przeżycie pierwszych 5 lat po zdiagnozowaniu nowotworu. Główna przyczyna to wykrycie raka piersi w stadium zaawansowanym. W związku z tym tak ważne jest, by kobiety regularnie wykonywały mammografię. Warto dowiedzieć się, jak przebiega badanie piersi i kiedy je zrobić.