wróć do listy wpisów lista wpisów

Nowy program lekowy dostępny w Salve Medica

Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy od maja 2021 jest możliwe za pomocą leku AVASTIN (bewacyzumab). Znalazł się on na liście leków onkologicznych refundowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Salve Medica realizuje nowy program lekowy B.116 – „Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy (ICD-10 C53)”. Kwalifikacji do programu lekowego każdorazowo dokonuje lekarz onkolog. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu oraz kryteriów kwalifikacji, umów się na wizytę przez:

 • Panel Pacjenta,
 • rejestrację telefoniczną 42 254 64 84,
 • rejestrację onkologiczną w Salve Medica przy ul. Szparagowej 10 (budynek B, 1 piętro).

Kryteria kwalifikacji do programu lekowego „leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy (ICD-10 C 53)”.

 1. Histologicznie potwierdzone rozpoznanie raka szyjki macicy;
 2. Przetrwały, nawrotowy lub pierwotnie przerzutowy (stadium IVB) rak szyjki macicy u pacjentek niekwalifikujących się do radykalnego leczenia chirurgicznego lub radykalnej radioterapii;
 3. Niestosowanie wcześniejszej chemioterapii w stadium nawrotu, rozsiewu lub przetrwałego nowotworu z wyjątkiem chemioterapii cisplatyną stosowanej w skojarzeniu z radioterapią podczas leczenia radykalnego;
 4. Czas od zastosowania chemioradioterapii nie krótszy niż 6 tygodni. Czas od zastosowania radioterapii nie krótszy niż 3 tygodnie;
 5. Stan sprawności 0-1 według klasyfikacji Zubroda-WHO;
 6. Wiek powyżej 18 roku życia;
 7. Wykluczenie ciąży i okresu karmienia piersią;
 8. Wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:
  1. liczba płytek krwi większa lub równa 1 x 105/mm3,
  2. bezwzględna liczba neutrofilów większa lub równa 1500/mm3,
  3. stężenie hemoglobiny większe lub równe 9 g/dl;
 9. Wskaźniki koagulogiczne:
  1. czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) w zakresie wartości prawidłowych,
  2. czas protrombinowy (PT) lub międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR) w zakresie wartości prawidłowych.
 10. Wskaźniki czynności wątroby i nerek:
  1. stężenie całkowitej bilirubiny nieprzekraczające 2- krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych z zespołem Gilberta),
  2. aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy,
  3. stężenie kreatyniny w surowicy stężenie kreatyniny poniżej 1,5xGGN lub klirens kreatyniny powyżej 30 ml/min.
 11. Wykluczenie przeciwskazań do zastosowania bewacyzumabu, którymi są:
  1. zabieg operacyjny przebyty w ciągu mniej niż 4 tygodni od momentu kwalifikacji do leczenia,
  2. czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,
  3. niestabilne nadciśnienie tętnicze,
  4. niestabilna choroba niedokrwienna serca,
  5. naczyniowe choroby ośrodkowego układu nerwowego w wywiadzie,
  6. wrodzona skaza krwotoczna lub nabyta koagulopatia,
  7. stany chorobowe przebiegające ze zwiększonym ryzykiem krwawień,
  8. stosowanie leków przeciwkrzepliwych lub antyagregacyjnych (z wyłączeniem stosowania w dawkach profilaktycznych),
  9. niegojące się rany,
  10. białkomocz poniżej 2+ w teście paskowym lub stężenie białka w moczu poniżej,
  11. nadwrażliwość na lek lub którąkolwiek z substancji pomocniczych,
  12. obecność obustronnego zwężenia moczowodów jeżeli nie zostało ono leczone przezskórnym lub cewnikiem moczowodowym,
 12. Wykluczenie współwystępowania innych nowotworów złośliwych leczonych z założeniem paliatywnym (niezależnie od uzyskanej odpowiedzi) oraz nieuzyskanie całkowitej odpowiedzi w przypadku nowotworów leczonych z założeniem radykalnym;
 13. Ustąpienie lub zmniejszenie do 1. stopnia nasilenia niepożądanych działań związanych z wcześniejszym leczeniem.

Powyższe kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

Ponadto do programu lekowego kwalifikowani są również pacjenci, którzy byli leczeni bewacyzumabem w ramach innego sposobu finansowania terapii, pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia leczenia spełniali kryteria kwalifikacji do niniejszego programu lekowego.