wróć do listy wpisów lista wpisów

Program psychologiczny

„Zdrowy duch w województwie łódzkim. Program wsparcia dla osób z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną”

Jeżeli czujesz się wypalony zawodowo, praca nie daje Ci satysfakcji, denerwujesz się częściej niż kiedyś i masz poczucie, że stres zdominował Twoje życie, wiemy jak Ci pomóc.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Zdrowy duch w województwie łódzkim” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Program jest realizowany przez SALVE MEDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w okresie od 01.07.2019 do 31.03.2022.

Do kogo kierowany jest Program Psychologiczny

Projekt kierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem zawodowym ze względu na występowanie zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną. Celem projektu jest realizacja działań edukacyjnych i rehabilitacyjnych prowadzących do utrzymania lub przedłużenia aktywności zawodowej, w tym szczególnie osób powyżej 50 r. ż. z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną.

Jak przystąpić do Programu Psychologicznego

Program zakończony.

Możesz ją do nas dostarczyć:

  • wysyłając na adres mailowy: n.jagodzinska@salvemedica.pl
  • wysyłając na adres pocztowy: Salve Medica, ul. Szparagowa 10, 91-211 Łódź z dopiskiem "Program Psychologiczny"
  • osobiście w rejestracji w Centrum Medycznym Salve Medica

Z czego składa się Program Psychologiczny

Na początku Pacjent jest umawiany na wizytę kwalifikacyjną, podczas której specjalista ocenia stan psychiczny Pacjenta oraz udziale informacji o kwalifikacji do programu.

Główny element programu to ok. 10 tygodniowy blok zajęć obejmujący treningi behawioralne, trening relaksacyjny, zajęcia aktywności fizycznej oraz indywidualne konsultacje psychologiczne. Każdy z uczestników skorzysta z różnych form wsparcia takich jak: zajęcia warsztatowe – treningi mające na celu podniesienie kompetencji osobistych, niezbędnych do świadomego i efektywnego funkcjonowania w codziennym życiu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Będą się one składały z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy nabywać będą nie tylko wiedzę ale także umiejętności związane z radzeniem sobie np. ze stresem. Łączny czas trwania treningów to 17,5 godziny oraz 3 zajęcia 45 minutowe (trening relaksacyjny).

Rodzaje warsztatów w programie:

  • trening rozwijania umiejętności społecznych (2 zajęcia x 2,5h),
  • trening radzenia sobie ze stresem (2 zajęcia x 2,5h),
  • trening rozwijania umiejętności emocjonalnych (2 zajęcia x 2,5h),
  • trening zarządzania sobą w czasie (1 zajęcia x 2,5h),
  • trening relaksacyjny (3 zajęcia x 45min.),
  • indywidualne konsultacje psychologiczne (min. 4).

Zwrot kosztów w Programie

Osoby uczestniczące w programie uzyskują zwrot kosztów udziału w zajęciach aktywności fizycznej, wybranych i zrealizowanych we wskazanym przez siebie miejscu (max. 8 zajęć). Uczestnik Projektu będzie mógł wybrać zajęcia, które pozwalają na rozładowanie napięcia i redukcję stresu np.: zajęcia jogi, tai-chi, pływanie, aerobik, pilates.

Końcowa indywidualna konsultacja z psychologiem, na której odbywa się podsumowanie całego programu połączona z oceną stanu psychicznego Uczestnika Projektu w celu weryfikacji skuteczności wykorzystanych w projekcie form wsparcia. Każdy z Uczestników Projektu otrzymuje zalecenia co do podejmowania dalszych działań terapeutycznych. Konsultacja końcowa będzie trwała ok. 1,5 godziny.

Program unijny Salve Medica