wróć do listy wpisów lista wpisów

Rozpocznij swoją specjalizację w Salve Medica!

Salve Medica zaprasza lekarzy na specjalizację z Medycyny Rodzinnej do Poradni POZ przy ul. Szparagowej 10 w Łodzi. Obejmujemy opiekę nad ponad 4500 pacjentami we wszystkich przedziałach wiekowych.

Salve Medica to nowoczesny ośrodek, który od ponad 12 lat zapewnia swoim pacjentom pełną opieką medyczną obejmującą usługi ambulatoryjne – Poradnie Lekarzy Specjalistów, POZ, laboratorium ogólne i genetyczne, diagnostykę obrazową, opiekę szpitalną, opiekę onkologiczną oraz badania kliniczne.

Specjalizacja z Medycyny Rodzinnej w Salve Medica to:

 • praca w nowoczesnej klinice z dostępem do nowoczesnych narzędzi pracy: usługi telemedyczne, panel lekarza POZ (system autorski Salve Medica)
 • szkolenia z zakresu prowadzenia dokumentacji medycznej lekarza rodzinnego, obsługi systemu komputerowego placówki i EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej)
 • praca zarówno z dorosłymi, jak i dziećmi na miejscu w Poradni jak i w środowisku w ujęciu holistycznym
 • praktyka i nadzór merytoryczny w zakresie niezbędnych świadczeń POZ m.in. USG, EKG, spirometria, ale i prowadzenia programów profilaktycznych, kwalifikacji do szczepień, wystawiania zleceń na środki zaopatrzenia i kart DILO, bilansów dzieci, wizyt domowych
 • praktyka w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami,
 • wzmocnienie umiejętności budowania i realizowania planu diagnostyczno – terapeutycznego
 • opieka merytoryczna Kierownika Specjalizacji, Lekarza Rodzinnego z ponad 35-letnią praktyką, od początku związanego z naszą Poradnią POZ
 • wsparcie i życzliwość doświadczonych Lekarzy (internistów i pediatrów), pielęgniarek i położnych POZ w codziennej pracy
 • współpraca z personelem administracyjnym wspomagającym we wdrożeniu, kompletowaniu dokumentacji stażowej, organizowaniu staży klinicznych
 • staże w praktyce lekarza rodzinnego prowadzone na miejscu; staże kierunkowe z zakresów klinicznych prowadzone są współpracy z łódzkimi szpitalami klinicznymi (Salve, USK WAM, CKD, WSS im. Biegańskiego)
 • praktyka stażowa od poniedziałku do piątku
 • możliwość współpracy dodatkowej w ramach komercyjnych badań klinicznych, dodatkowych godzin przyjęć komercyjnych, także w weekendy
 • możliwość współpracy z lekarzami specjalistami z zakresu ponad 50. specjalizacji - pomoc w organizacji współpracy i doradztwo ze strony personelu administracyjnego
 • forma zatrudnienia do ustalenia (UoP lub B2B)

Dołącz do zgranego zespołu profesjonalistów!

Chętnie zaoferujemy swoją pomoc i doświadczenie.

Dowiedz się więcej i zgłoś się na specjalizację: