wróć do listy wpisów lista wpisów

Zmiany w programie Profilaktyka Raka Piersi

15 września 2023 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o istotnych zmianach w rządowym programie Profilaktyka Raka Piersi. Dotyczą one wieku kobiet uprawnionych do korzystania z bezpłatnej mammografii. Nowe zasady rozszerzają granicę z 50–69 lat na 45–74 lata. To dobra wiadomość! Zwiększony dostęp do badań profilaktycznych to większa szansa na skuteczne wykrycie choroby nowotworowej w jej wczesnym stadium.

Bezpłatna mammografia – zmiany w grupie wiekowej

Dotychczas bezpłatne badania mammograficzne w ramach programu Profilaktyka Raka Piersi były przeznaczone dla kobiet między 50. a 69. rokiem życia. Jednak we wrześniu bieżącego roku ogłoszono zmiany, które rozszerzają zakres świadczeń. Zgodnie z nimi uprawnienia do bezpłatnej mammografii zyskują również młodsze i starsze Pacjentki. Granica wieku została obniżona do 45 lat oraz podwyższona do 74 lat.

Zmiany w programie Profilaktyki Raka Piersi są skutkiem wielu rozmów i konsultacji z Pacjentami, lekarzami i organizacjami zrzeszającymi specjalistów. Już w marcu 2023 roku Rada Przejrzystości AOTMiT wydała opinię, że rozszerzenie grupy wiekowej kobiet uprawnionych do bezpłatnej mammografii jest zasadne.

Od kiedy obowiązuje bezpłatna mammografia dla kobiet od 45. do 74. roku życia?

Zgodnie z zapowiedzią minister zdrowia, Katarzyny Sójki, bezpłatna mammografia dla kobiet w wieku 45–74 lata w ramach rządowego programu Profilaktyka Raka Piersi będzie dostępna od 1 listopada 2023 roku. Zmiany zostały ujęte w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Wejdą one w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Dlaczego badania mammograficzne są tak ważne?

Mammografia umożliwia wczesne wykrycie zmian nowotworowych w piersi. Jest to niezwykle ważne dla korzystnego rokowania. Im wcześniej rozpoczyna się leczenie raka, tym większe szanse na powodzenie terapii. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami mammografię należy wykonywać regularnie co 2 lata lub z częstotliwością indywidualnie ustaloną przez lekarza.

Badanie mammograficzne wykorzystuje promieniowanie RTG. Podczas screeningu wykonywane są dwa zdjęcia piersi: skośnie i od góry. Dzięki temu możliwe jest uwidocznienie guzów, a także zwapnień i mikrozwapnień.

Bezpłatna mammografia w mammobusach oraz pracowniach stacjonarnych

Zapisy na bezpłatną mammografię na terenie 10 województw Polski oraz w pracowniach stacjonarnych przyjmujemy telefonicznie pod numerem 42 254 64 12 lub przez Panel Pacjenta.

Możesz również wypełnić formularz zgłoszeniowy, a nasza rejestracja oddzwoni i umówi badanie mammograficzne najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

Bezpłatna mammografia skierowana jest dla wszystkich kobiet, które:

  • są w wieku od 45 do 74 lat,
  • nie korzystały z bezpłatnej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownego badania po upływie 12 miesięcy.

Przypominamy, że w pracowniach mammograficznych oraz w mammobusach Medica kobiety, które nie kwalifikują się do programu Profilaktyki Raka Piersi, mogą wykonać badanie mammograficzne odpłatnie. Wówczas wymagane jest skierowanie od lekarza.

Wypełnij ankietę
Zapisz się na mammografię

Najbardziej popularne artykuły

Bezpłatna cytologia, zmiany w programie profilaktyki raka szyjki macicy

Cytologia pozwala wykryć obecność komórek rakowych i przedrakowych, a tym samym rozpoznać raka szyjki macicy – zanim jeszcze pojawią się objawy. Obecnie badania cytologiczne w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy przysługują paniom w wieku 25–64 lat.