wróć do listy wpisów lista wpisów

Zostaliśmy realizatorem gminnego programu in vitro w Aleksandrowie Łódzkim

Jesteśmy realizatorem gminnego programu in vitro w Aleksandrowie Łódzkim

Zostaliśmy wybrani na realizatora gminnego programu pn.: "Kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w latach 2020-2025".

O wynikach poinformował Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego w dniu 19 czerwca 2020 roku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Aleksandrowa Łódzkiego. Dowiedz się więcej tutaj.

W Klinice Płodności Salve Medica dbamy o anonimowość Pacjentów

Dbamy o zachowanie anonimowości par ubiegających się o zakwalifikowanie do programu.
Koordynator Kliniki Płodności osobiście składa dokumenty i pilnuje formalności, reprezentując pary w Urzędzie Gminnym w Aleksandrowie Łódzkim. Dokumenty dotyczące programu dostarczane są do Urzędu w zamkniętych, zaplombowanych kopertach.
Weryfikacją uczestników programu dofinansowania do in vitro w Urzędzie Gminnym zajmuje się dedykowany pracownik, który zachowuje najwyższe środki bezpieczeństwa i anonimowości.

Kryteria kwalifikacji do programu

Kryteria kwalifikacji do programu polityki zdrowotnej „Kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w latach 2020-2025”:

 • pary u których w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu stwierdzono przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenia niepłodności (udokumentowane medycznie),
 • w dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie ukończyła 40-tego roku życia zgodnie z datą urodzenia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 45 lat (zgodnie z datą urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, potwierdzonej badaniem AMH (powyżej 0.7 ng/mL, FSH < 15 mU/mL lub w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka,
 • mieszkają na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki od co najmniej 3 lat – spełnienie tego warunku weryfikowane na podstawie pisemnego oświadczenia potencjalnych uczestników programu lub przedłożonych przez nich kopii pierwszej strony zeznań podatkowych za okres ostatnich 3 lat.

Ocena kryteriów zakwalifikowania pary do Programu w ramach badań laboratoryjnych musi być realizowana w siedzibie Realizatora Programu (Salve Medica).

Nasi specjaliści dokonają kwalifikacji medycznej na podstawie następujących badań diagnostycznych:

 • Badanie nasienia (ważne 6 m-cy),
 • AMH (ważne 3 m-ce),
 • FSH (ważne 3 m-ce),
 • TSH kobieta (ważne 3 m-ce),
 • Grupa krwi wykonuje para,
 • HbsAg wykonuje para (ważne 3 m-ce),
 • a-HCV wykonuje para (ważne 3 m-ce),
 • a-Hbc wykonuje para (ważne 3 m-ce),
 • HIV wykonuje para (ważne 3 m-ce),
 • WR wykonuje para (ważne 3 m-ce),
 • Toxo IgM kobieta (ważne 3 m-ce),
 • Toxo IgG kobieta (ważne 3 m-ce),
 • Rubella IgM kobieta (ważne 3 m-ce),
 • Rubella IgG kobieta (ważne 3 m-ce),
 • Cytologia kobieta (wynik ważny 2 lata).

Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą przez Salve Medica w kolejności według daty wystawienia potwierdzenia kwalifikacji formalnej oraz medycznej.

Wypełnij ankietę
Jesteście zainteresowani programem w Aleksandrowie? Zostawcie do siebie kontakt.