wróć do listy wpisów lista wpisów

Zostaliśmy realizatorem łódzkiego programu in vitro

Wysokość dofinansowania w programie

do 5000 zł do jednej procedury biotechnologicznej, ale nie więcej niż 80% kosztów danej procedury.

Do trzech razy sztuka

W programie jest możliwe dofinansowanie maksymalnie 3 zabiegów.

Podstawowe kryteria kwalifikacji do programu

 • w dniu kwalifikacji para mieszka i rozlicza się z podatku dochodowego w Łodzi
 • Para pozostaje w związku małżeńskim lub partnerskim
 • kobieta ma od 20 do 40 lat (warunkowo do 42 roku życia)

kryteria kwalifikacji do programu in vitro

Jeśli jesteś zainteresowany łódzkim programem in vitro, wypełnij poniższy formularz informacyjny. Wrócimy do Ciebie z informacją na temat dalszych kroków.

Wypełnij ankietę
Interesuje mnie program in vitro w Łodzi

Założenia Programu Łódzkiego 2021-2025

Program obejmuje dofinansowanie w wysokości do 5000 zł do procedury biotechnologicznej, nie więcej niż 80% kosztów danej procedury składającej się z:

 • wykonania punkcji pęcherzyków jajowych w znieczuleniu;
 • zapłodnienia komórki jajowej dostępnymi obecnie metodami i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transferu zarodków do jamy macicy;
 • witryfikacji zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym;
 • witryfikacji komórek jajowych lub zarodków u pacjentek przed leczeniem gonadotoksycznym;
 • przechowywania zarodków kriokonserwowanych przez opisany w programie okres.

Maksymalna liczba zabiegów, do której przysługuje dofinansowanie to 3 zabiegi.

Warunki przystąpienia do programu

Do Programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję (przy czynniku pierwotnie kwalifikującym do IVF) lub po nieefektywnym leczeniu zachowawczym lub chirurgicznym.
Pary te muszą spełniać następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat, a w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej istnieje szansa na wyidukowanie u niej mnogiego jajeczkowana (AMH powyżej 0,7 ng/ml co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku),
 • warunkowo mogą zostać zakwalifikowane kobiety do 42 roku życia jeżeli stężenie AMH jest równe lub przekracza 1,2 ng/ml,
 • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,
 • w dniu kwalifikacji do programu posiadają miejsce zamieszkania na terenie Łodzi i rozliczają się z podatków z Urzędem Skarbowym w Łodzi w okresie co najmniej 3 pełnych miesięcy poprzedzających dzień kwalifikacji do Programu,
 • osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie, a także podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych,
 • szybkiej kwalifikacji podlegają pary ze schorzeniem nowotworowym, u których stosuje się mrożenie gamet lub zarodków w celu zachowania płodności.

Kwalifikacja par do programu:

 • kwalifikacji par do Programu dokonuje lekarz, odbywa się ona w zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i warunkami ustawy o leczeniu niepłodności (wszystkie inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE przy istniejących przyczynach niepłodności zakończyły się niepowodzeniem lub nie ma innych metod leczenia przy stwierdzonej u danej pary przyczynie niepłodności),
 • wymagane jest złożenie przez pary informacji o uprzednim przeprowadzeniu leczenia niższego rzędu lub wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie, a także udokumentowanie tego faktu w prowadzonej dokumentacji medycznej,
 • na wizycie kwalifikującej u lekarza prowadzącego pary wypełniają Wniosek wraz z oświadczeniami (oświadczenie Salve Medica i Cennik w ramach Programu wysyłam w załączeniu, na wniosek z UMŁ jeszcze czekamy). Prośba o weryfikację poprawności wypełniania wniosków!
 • Wniosek jest przekazywany do UMŁ, gdzie jest zatwierdzany (czas zatwierdzenia wniosku to ok 2 tyg),
 • po zatwierdzeniu wniosku przez UMŁ, para może przystąpić do procedury z dofinansowaniem,
 • o zakwalifikowaniu się pacjentów do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Niezbędne badania:

 • Badanie nasienia (ważne 6 m-cy),
 • AMH (ważne 180 dni),
 • TSH kobieta (ważne 6 m-cy),
 • Grupa krwi wykonuje para,
 • HbsAg wykonuje para (ważne 3 m-ce),
 • a-HCV wykonuje para (ważne 3 m-ce),
 • a-Hbc wykonuje para (ważne 3 m-ce),
 • HIV wykonuje para (ważne 3 m-ce),
 • WR wykonuje para (ważne 3 m-ce),
 • Toxo IgM kobieta (ważne 3 m-ce),
 • Toxo IgG kobieta (ważne 3 m-ce),
 • Rubella IgM kobieta (ważne 3 m-ce),
 • Rubella IgG kobieta (ważne 3 m-ce),
 • Cytologia kobieta (wynik ważny 2 lata).

Przebieg rekrutacji pary do Programu:

 1. Rekrutacja pacjentów będzie prowadzona w lokalizacji realizatorów Programu wybranych w procedurze konkursowej.
 2. W ośrodku realizatora Programu zainteresowane pary przedkładają informacje
  o przeprowadzeniu leczenia niższego rzędu lub wynik diagnostyczny potwierdzający bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie udokumentowane w prowadzonej dokumentacji medycznej.
 3. Do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego pary są kwalifikowane przez realizatorów Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i warunkami ustawy o leczeniu niepłodności (wszystkie inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE przy istniejących przyczynach niepłodności zakończyły się niepowodzeniem lub nie ma innych metod leczenia przy stwierdzonej u danej pary przyczynie niepłodności).
 4. W przypadku zakwalifikowania pary do Programu, realizator wystawia wniosek kierujący do Programu i składa go w Urzędzie Miasta Łodzi. Wniosek wymaga zatwierdzenia przez Urząd Miasta Łodzi (potwierdzenie spełnienia warunków formalnych i finansowania).

O zakwalifikowaniu się pacjentów do Programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Czytaj więcej o programie na stronie miasta Łodzi.

Najbardziej popularne artykuły

Niepłodność Polaków. Jak wyglądamy na tle innych krajów

Problem niepłodności dotyka coraz większe rzesze Polaków, a prognozy na nadchodzące lata również nie nastrajają optymistycznie.

Pakiet Kliniki Płodności Na Dobry Początek

Nadszedł czas na decyzję o dziecku? Staracie się o ciążę od jakiegoś czasu? Jeśli tak, to nasz Pakiet dla par „Na Dobry Początek” jest dla Was. Skorzystajcie ze świątecznej oferty Pakietu w promocyjnej cenie.

Wczesna diagnostyka niepłodności - jakie daje nam możliwości?

Wiele par świadomie planuje rodzicielstwo i czeka na właściwy moment, by rozpocząć starania o dziecko. Na właściwy, czyli jaki? Kiedy para zacznie realizować się zawodowo, zacznie oszczędzać (bo nie ukrywajmy, posiadanie dziecka wiąże się z pewnymi wydatkami) i przygotuje mieszkanie na nadejście nowego członka rodziny, który wkrótce obdarzy rodziców najpiękniejszym uśmiechem na świecie. Scenariusz idealny, ale czy na pewno?