wróć do listy wpisów lista wpisów

Zostaliśmy realizatorem miejskiego programu in vitro w Radomsku

5 000 zł dofinansowania do In Vitro

Byliśmy realizatorem miejskiego programu In Vitro w Radomsku, program został zakończony

Zrealizowaliśmy miejski program pn.: „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Radomska”.

Z budżetu miejskiego na dofinansowanie zabiegów In Vitro radni przeznaczyli 100.000 zł. Kwota dofinansowania to 5000 zł do jednej procedury biotechnologicznej, nie więcej niż 80% kosztów danej procedury. Dofinansowanie można otrzymać maksymalnie na dwa zabiegi.

W Klinice Płodności Salve Medica dbamy o anonimowość Pacjentów

Dbamy o zachowanie anonimowości par ubiegających się o zakwalifikowanie do programu.
Koordynator Kliniki Płodności osobiście składa dokumenty i pilnuje formalności, reprezentując pary w Urzędzie Miejskim w Radomsku. Dokumenty dotyczące programu dostarczane są do Urzędu w zamkniętych, zaplombowanych kopertach.
Weryfikacją uczestników programu dofinansowania do In Vitro w Urzędzie Miejskim zajmuje się dedykowany pracownik, który zachowuje najwyższe środki bezpieczeństwa i anonimowości.

Warunki kwalifikacji do programu:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat; i w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej mają szansę na wyidukowanie mnogiego jajeczkowana (AMH powyżej 0,7 ng/ml co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku),
 • warunkowo kobiety do 42 roku życia, jeżeli stężenie AMH przekracza 1,5 ng/ml i liczba pęcherzyków w jajnikach jest powyżej 5,
 • partnerzy pozostają w związku małżeńskim,
 • w dniu kwalifikacji do programu partnerzy posiadają miejsce zamieszkania w Radomsku,
 • szybkiej kwalifikacji podlegają pary ze schorzeniem nowotworowym w celu zachowania płodności - mrożenie gamet lub zarodków.

Warunki formalne:

 • do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego zakwalifikowane będą pary przez realizatorów programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i warunkami ustawy o leczeniu niepłodności (wszystkie inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem lub nie ma innych metod leczenia przy danej stwierdzonej przyczynie niepłodności);
 • w Klinice wymagane jest złożenie informacji o przeprowadzeniu leczenia niższego rzędu lub wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie i udokumentowanie tego faktu w prowadzonej dokumentacji medycznej;
 • wniosek o dofinansowanie  w ramach Programu, zostaje podpisany w Klinice Salve Medica, natomiast wniosek będzie wymagał zatwierdzenia finansowania przez Urząd Miasta Radomska.

Program obejmuje:

 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych w znieczuleniu;
 • pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu stymulowanym i kriokonserwowanych w cyklu spontanicznym;
 • witryfikację zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym;
 • przechowywanie zarodków kriokonserwowanych.

Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury obejmującym: badania kwalifikujące, nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, niezbędne badania wirusologiczne i innych chorób, koszty leków ponoszą pacjenci.  

 Program kończy się 10 grudnia (ostatnia procedura biotechnologiczna).