wróć do listy wpisów lista wpisów

Zostaliśmy realizatorem programu in vitro dla mieszkańców Zgierza

Serdecznie zapraszamy Pary ze Zgierza do realizacji w 2022 r. Programu Polityki Zdrowotnej „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zgierza na lata 2022-2023” w Salve Medica.

Podstawowe założenia programu

Program obejmuje jednorazowe dofinansowanie do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości 5.000,00 zł. Pozostałe koszty ponoszą Pacjenci.

Usługi medyczne objęte dofinansowaniem:

 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych,
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji,
 • pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu stymulowanym i kriokonserwowanych w cyklu spontanicznym,
 • witryfikację zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym,
 • przechowywanie zarodków kriokonserwowanych bądź możliwość kriokonserwacji komórek jajowych.

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego będzie możliwa z wykorzystaniem:

 • własnych gamet pary, tzw. dawstwo partnerskie,
 • adopcji zarodka,
 • nasienia dawcy (tzw. dawstwo inne niż partnerskie).

Sprawdźcie czy spełniacie kryteria kwalifikacji do programu.

Kryteria kwalifikacji do programu:

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiet mieści się w przedziale 20-40 lat; i w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej mają szansę na wyidukowanie mnogiego jajeczkowana (AMH powyżej 0,7 ng/ml co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku),
 • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,
 • w dniu kwalifikacji do programu posiadają miejsce zamieszkania i zameldowania w Zgierzu,
 • szybkiej kwalifikacji podlegają pary ze schorzeniem nowotworowym w celu zachowania płodności – mrożenie gamet lub zarodków.

Ponadto, osoby zgłaszające się do programu wyrażają zgodę na samodzielne pokrycie kosztów-przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferow.

Kryteria wykluczenia z programu:

 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku,
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
 • brak macicy,
 • wiek niezgodny z określonym przedziałem,
 • zamieszkanie i zameldowanie poza terenem miasta Zgierza.

0 zakwalifikowaniu się par do programu decyduje kolejność zgłoszeń.