Rezonans magnetyczny  

rezonans magnetyczny Salve MedicaJest jedną z najnowocześniejszych technik obrazowania narządów i zmian w ich obrębie (również naczyń krwionośnych). Umożliwia uzyskanie obrazu warstw poszczególnych części ciała w dowolnie wybranej płaszczyźnie. Dzięki badaniu można zlokalizować ognisko chorobowe nawet kilkumilimetrowej średnicy i uzyskać informacje na temat wielkości, kształtu i umiejscowienia zmian. Badanie za pomocą rezonansu magnetycznego jest bezbolesne i nieinwazyjne.

Jest szczególnie przydatne w diagnostyce chorób mózgu i kręgosłupa (pozwala na bezpośrednie uwidocznienie dyskopatii i rdzenia kręgowego) oraz wszystkich struktur tworzących stawy. Metoda ta stosowana jest również jako uzupełniająca (po wykonaniu zdjęć RTG, USG, tomografii komputerowej), w niektórych schorzeniach narządów klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy mniejszej.

Jeśli osoba badana przyjmuje leki na stałe, to powinna je przyjąć w dniu badania popijając małą ilością wody. Przedbadaniem jamy brzusznej Pacjent otrzymuje wodny roztwór kontrastu lub wodę doustnie (kontrastowanie trwa ok. 30-40 min.). Po pierwszej części badania może zaistnieć potrzeba podania kontrastu dożylnie, o takiej potrzebie decyduje lekarz kierujący lub lekarz radiolog, za zgodą pacjenta.

rezonans magnetyczny Salve MedicaDodatkowym atutem badania rezonansem magnetycznym jest jego znikoma szkodliwość w porównaniu z promieniowaniem rentgenowskim.

Umów badanie
w rejestracji online

Opis badania

 • badanie wykonywane jest zawsze w pozycji leżącej
 • pacjent nie musi się rozbierać do badania, układany jest na ruchomym stole (zwykle na plecach), na którym wjeżdża do środka aparatu
 • w czasie badania pacjent leży nieruchomo, jest instruowany o sposobie zachowania podczas samego badania
 • podczas badania wewnątrz aparatu panuje hałas, jest on niwelowany poprzez stopery lub słuchawki, które pacjent powinien włożyć przed badaniem
 • badanie trwa około 30 minut
 • w uzasadnionych medycznie przypadkach, w celu dokładniejszej oceny danego obszaru, pacjentowi podaje się dożylnie środek cieniujący — kontrast.

Przygotowanie do badania

Pobierz ankietę

Bardzo ważne jest, aby pacjent zgłosił się na badanie na czczo (przynajmniej 5 godzin przed badaniem), jeżeli badanie ma być wykonane z kontrastem.

Wykonanie badania Rezonansem Magnetycznym (MR) wymaga bezwzględnego usunięcia wszystkich metalowych przedmiotów: np. kolczyki, agrafki, spinki do włosów, niestałe protezy zębowe, klamry, paski itp. O posiadaniu w ciele na stałe elementów platynowych, stalowych, itp. należy poinformować lekarza przed badaniem. Jeżeli wcześniej były wykonywane podobne badania, należy przynieść ze sobą ich wyniki (płytę CD, klisze, opis).

Rezonans magnetyczny - zakres badań

 • angiografia bez kontrastu/z kontrastem
 • głowa bez kontrastu/z kontrastem
 • jama brzuszna bez kontrastu/z kontrastem
 • kończyna górna lub dolna (z podziałem na okolice anatomiczne) bez kontrastu
  /z kontrastem
 • kręgosłup (C lub Th lub L-S) bez kontrast/z kontrastem
 • miednica bez kontrastu/z kontrastem
 • narząd rodny bez kontrastu/z kontrastem
 • oczodół bez kontrastu/z kontrastem
 • piersi
 • piramidy kości skroniowych bez kontrastu/z kontrastem
 • pogranicze czaszkowo-szyjne bez kontrast/z kontrastem
 • przysadka bez kontrastu/z kontrastem
 • szyja lub nosogardziel bez kontrast/z kontrastem
 • twarzoczaszka bez kontrastu/z kontrastem
 • zatoki oboczne nosa bez kontrastu/z kontrastem
Umów badanie:
T 42 254 64 09

Rezonans magnetyczny piersi

Mammografia wykonana za pomocą rezonansu magnetycznego jest najnowocześniejszą metodą diagnostyczną zmian, w tym raka piersi. Badanie to powinno być uzupełniające, jako kolejny etap diagnostyki po wykonaniu USG i/lub mammografii, które ma rozstrzygnąć wątpliwości związane z postawieniem właściwej diagnozy. Badanie cechuje się bardzo wysoką jakością otrzymywanych obrazów. Czułość rezonansu magnetycznego piersi wynosi aż 92-99%, dzięki temu możliwe jest zobrazowanie nawet najmniejszych zmian.

W 2012 roku przeprowadziliśmy pierwsze w Łodzi badanie rezonansu piersi, wykonane przy użyciu nowoczesnej (8 kanałowej) cewki w rezonansie magnetycznym. Badaniu została poddana kobieta, która jest obciążona genetycznie chorobą nowotworową. Lekarz zlecił wykonanie rezonansu piersi, w celu uzyskania najdokładniejszej diagnozy. Mammografia wykonana za pomocą rezonansu magnetycznego jest najnowocześniejszą metodą diagnostyczną zmian, w tym raka piersi. Badanie to powinno być uzupełniające, jako kolejny etap diagnostyki po wykonaniu USG i/lub mammografii, które ma rozstrzygnąć wątpliwości związane z postawieniem właściwej diagnozy. Badanie cechuje się bardzo wysoką jakością otrzymywanych obrazów. Czułość rezonansu magnetycznego piersi wynosi aż 92-99%, co jest ogromną zaletą tej metody. Pozwala to na dobra ocenę struktury wewnętrznej poszczególnych zmian ogniskowych.

Zastosowanie specjalnej cewki jest rozwiązaniem zaawansowanym w diagnostyce zmian nowotworowych piersi. Dzięki wysokiej rozdzielczości, możliwe jest zobrazowanie nawet najmniejszych zmian.

Badanie skierowane jest do kobiet:

 • przed 45 rokiem życia
 • u których podczas USG i/lub mammografii wykryto niejednoznaczne zmiany
 • o małych piersiach
 • u których wystąpiło obciążenie genetyczne chorobą nowotworową (w tym rakiem piersi)
 • z mutacją genu BRCA1 i BRCA2
 • po zabiegach operacyjnych w obrębie piersi
 • które z powodu zagrożenia zachorowaniem lub przebytą chorobą powinny być poddawane częstszej kontroli
 • które mają implanty piersi lub podejrzewają ich pęknięcie

Przeciwwskazania do badania:

 • w przypadku obecności w organizmie elementów metalowych, takich jak: protezy, stenty, implanty, opiłki metalowe
 • pacjentki w ciąży powinny skonsultować z lekarzem prowadzącym wykonanie badania
 • przed wykonaniem badania personel medyczny przeprowadza wywiad z uwzględnieniem szczegółowych przeciwwskazań, po których może odstąpić od wykonania badania

Opis badania:

Badanie trwa ok. 45 minut. Pacjent przez cały czas badania leży na brzuchu, a piersi spoczywają w specjalnej cewce zaprojektowanej do tego badania. Podczas badania podawany jest dożylnie kontrast, który pozwala na dokładne scharakteryzowanie zmian w piersi.

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się

Informację o użytkowniku i haśle, znajdziesz w pierwszym mailu potwierdzającym założenie konta od: online@salvemedica.pl

Rejestracji przez internet możesz dokonać rezerwując termin najdalej do 30 dni od daty rejestracji. Jednocześnie informujemy, że cena w dniu wizyty może ulec zmianie.