Informator POZ



Harmonogram pracy Poradni Lekarzy rodzinnych

Lekarze specjaliści chorób wewnętrznych (interniści) i rodzinni – wizyty w poradni:

Lekarz: poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Dorota Jeziorska-Dałek 13:30-18:00 8:00-13:30 10:00-14:00 8:00-14:00 8:00-11:30
Longin Paszkowski 8:00-15:30 10:00-18:00 8:00-15:30 8:00-15:30 8:00-11:30
Tatsiana Babina   15.30-17.30      

Lekarze specjaliści pediatrzy – wizyty w poradni:

Lekarz: poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Marianna Bukowska 8:00-12:00 14:00-18:00 8:30-12:30 13:00-18:00 8:00-12:00
Katarzyna Haładaj 15:30-18:00   15:30-18:00   15:30-18:00

Lekarze rodzinni – wizyty domowe:

Lekarz: poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Dorota Jeziorska-Dałek 10:30-13.30 13.30-15.30 14.00-17.30 14.00-15.30 11.30-15.30
Longin Paszkowski 15:30-17:00 8:30-10:00 15:30-17:00 15:30-17:00 11:30-15:30

Pielęgniarki – wizyty w poradni i domowe:

Pielęgniarka: poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Aleksandra Kamocka

8:00-12:00
12:00-18.00

 8:00-12:00
16:00-18.00
8:00-12:00
12:00-18.00
8:00-14:00
14:00-18.00
8:00-12:00
12.00-18.00
Mariola Anielska 15:30-18:00        
Anna Włodarczyk 12:00-16:00
9:00-12.00
12:00-16:00
9.00-12.00

12:00-16:00
9.00-12:00

12:00-16:00
9:00-12.00
12:00-16:00
9:00-12.00

Pielęgniarki – szczepienia:

Pielęgniarka: poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Mariola Anielska    15:00-17:.00     15:00-18:00
Maryna Buchko   11:00-15:00 13:00-14.00 11.00-15.00  

Położne – wizyty w poradni i domowe:

Położna: poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Mariola Gąsiorowska 8:00-14:15
14:15-15:15
8:00-14:15
14:15-15:15
10:25-17:00
17:00-18:00
8:00-14:15
14:15-15:15
8:00-14:15
14:15-15:15
Magdalena Kołodziejczyk 15:15-18:00 15:15-18:00 8:00-10:25 15:15-18.00 15:15-18:00

Teleporady

Od 16 marca zmieniły się zasady korzystania ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Świadczenia realizowane w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem obejmujące świadczenia udzielane są, gdy Pacjent:

 • nie wyraża zgody na teleporadę,
 • cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy,
 • ma podejrzenie choroby nowotworowej,
 • nie ma jeszcze 6 lat,
 • ma pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazał w deklaracji wyboru.

Z teleporady Pacjent korzysta, gdy:

 • istnieje podejrzenie zakażenia COVID-19,
 • potrzebuje recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, lub zlecenie na zaopatrzenie na wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia,
 • potrzebuje zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Pacjenci w ramach usług NFZ mogą skorzystać z telefonicznych porad lekarskich w godzinach pracy Przychodni POZ. Zapisy na wizyty telemedyczne prowadzone są telefonicznie (42 254 64 84) lub osobiście w Rejestracji. Lekarz POZ zadzwoni do pacjenta w umówionym z pacjentem terminie. Podejmie próby kontaktu 3-krotnie. W ramach teleporady lekarz może zdecydować o konieczności wizyty w ośrodku z uwagi na stan zdrowia Pacjenta. 

Brak dostępności Pacjenta w umówionym terminie skutkuje anulowaniem teleporady. W celu ponowienia usługi należy ponownie umówić się na wizytę telemedyczną.

Podczas teleporady Pacjent może uzyskać:

 • zalecenia medyczne,
 • e-zwolnienie,
 • e-receptę,
 • e-skierowanie,
 • zlecenie na test na koronawirusa,
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem.

Każdy Pacjent ma możliwość dostępu do informacji o historii swojego leczenia, m.in. receptach, skierowaniach, zwolnieniach poprzez Internetowe Konto Pacjenta na stronie PACJENT.GOV.PL W celu zalogowania należy założyć profil zaufany, czyli podpis elektroniczny do autoryzacji on-line.

Lista świadczeń, które są udzielane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem:

 • porada w warunkach ambulatoryjnych lub domowych (w przypadkach uzasadnionych medycznie),
 • porada patronażowa oraz badania bilansowe,
 • leczenie z zapewnieniem diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nie obrazowej (EKG, RTG, USG, spirometria),
 • szczepienia ochronne (obowiązkowe, zalecane).

Zasady zapisywania na wizytę:

 • osobiście w Rejestracji Salve Medica
 • telefonicznie: 42 254 64 84
 • poprzez osoby trzecie

Badania diagnostyczne

Badania laboratoryjne zlecone przez lekarzy POZ należy umówić za pośrednictwem rejestracji lub infolinii. Są one realizowane w godzinach pracy przychodni.

Badania wykonywane przez Salve Medica sp. z o.o. sp. k.:

 • RTG, USG, densytometria, spirometria, cytologia.
 • Badanie mammograficzne można umawiać w rejestracji Medica sp. z o.o. sp. k. znajdującym się na parterze budynku A.

Podwykonawcy Salve Medica sp. z o.o. sp. k.:

 • Diagnostyka sp. z o.o.,
 • Diagnostyka Consilio,
 • Salve sp. z o.o.,
 • Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi,
 • Medica sp. z o.o. sp. K.,
 • Szpital Zakonu Bonifratów św. Jana Bożego sp. z o.o.,
 • Medax -Trans sp. z o.o.,
 • Nu-Med sp. z o.o.    

Grafik promocji zdrowia w POZ Salve Medica

Pacjentów Lekarzy rodzinnych Salve Medica zapraszamy na bezpłatne spotkania z lekarzami, pielęgniarkami i położnymi. Ich celem jest promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka chorób cywilizacyjnych.

Spotkania mają charakter indywidualnych konsultacji lub grupowych spotkań on-line (webinarów). Osoby zainteresowane proszone są o zapisy na wizyty w rejestracji (bezpośrednio lub telefonicznie: 42 254 64 84).

Możesz zapisać się na spotkanie tylko jeśli jesteś Pacjentem przychodni Lekarzy Rodzinnych Salve Medica. Jeśli jeszcze nie złożyłaś / łeś deklaracji POZ w Salve Medica – możesz zrobić to w rejestracji.

MARZEC 2022
21-31.03.2022 Konsultacje telefoniczne/spotkanie – profilaktyka otyłości
KWIECIEŃ 2022
22.04.2022, godzina 08:00 – 12:00 Wizyty osobiste - profilaktyka wad wzroku i postawy u dzieci
MAJ 2022
06.05.2022, godzina 12:00 – 14:00 Konsultacje telefoniczne/spotkanie – profilaktyka chorób nadwagi i otyłości
CZERWIEC 2022
10.06.2022, godzina 12:00 – 14:00 Konsultacje telefoniczne/spotkanie - profilaktyka nadciśnienia
LIPIEC 2022
08.07.2022, godzina 12:00 – 14:00 Konsultacje telefoniczne/spotkanie - profilaktyka cukrzycy
SIERPIEŃ 2022
12.08.2022, godzina 12:00 – 14:00 Edukacja ciężarnych - webinar z położną
WRZESIEŃ 2022
09.09.2022, godzina 12:00 – 14:00 Konsultacje telefoniczne/spotkanie – profilaktyka otyłości
PAŹDZIERNIK 2022
07.10.2022, godzina 12:00 – 14:00 Konsultacje telefoniczne/spotkanie – profilaktyka gruźlica
LISTOPAD 2022
18.11.2022, godzina 12:00 – 14:00 Edukacja ciężarnych - webinar z położną
GRUDZIEŃ 2022
09.12.2022, godzina 12:00 – 14:00 Konsultacje telefoniczne/spotkanie - profilaktyka cukrzycy

Opłaty za świadczenie usług dla Pacjentów nie posiadających ważnego ubezpieczenia NFZ:

Lp Usługa Cena
1. spirometria 50,00 zł
2. RTG klatki piersiowej 50,00 zł
3. RTG klatki piersiowej (pierś + bok) 75,00 zł
4. USG jamy brzusznej 130,00 – 140,00 zł (zależnie od lekarza)
5. morfologia krwi 12,00 zł
6. ogólne badanie moczu 10,00 zł
7. badanie ogólne kału 14,00 zł
8. iniekcja 30,00 zł

*Cennik pozostałych badań dostępny w rejestracji.

Ceny szczepień komercyjnych:

Lp Usługa Cena
1. Infanrix IPV + Hib 135,00 zł
2. Synflorix 150,00 zł
3. Havrix 720 Junior 140,00 zł
4. Rotateq 160,00 zł
5. Infanrix hexa 200,00 zł
6. Varilrix 220,00 zł
7. Prevenar 13 290,00 zł
8. Rotarix 330,00 zł
9. Bexero 360,00 zł
10. EUVAX B 85,00 zł
11. przeciw grypie 50,00 zł
12. Hexacima HPV 190,00 zł

INFORMACJA DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1. SALVE MEDICA Sp. z o.o. Sp. k. udostępnia dokumentację medyczną:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych,  albo  w  siedzibie  podmiotu  udzielającego  świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po  wykorzystaniu,  na  żądanie  organów  władzy  publicznej  albo  sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych.

2. SALVE MEDICA Sp. z o.o. Sp. k. udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

3. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, zgodnie z Art. 26. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej (przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku oraz na informatycznym nośniku danych) placówka może pobierać opłatę zgodnie z opracowanym cennikiem.

5. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala Zarząd zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wysokość opłaty:

 • 11 zł  za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej (opłata nie przekracza 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych),
 • 0,40 zł za jedną stronę kopii albo wydruku (opłata nie przekracza 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej).
 • 2,30 zł za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych (opłata nie przekracza 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej).

6. Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu jest bezpłatne.

7. Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie jest bezpłatne.

8. Za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu kolejny raz w żądanym zakresie lub każdorazowo osobom upoważnionym przez pacjenta lub przedstawiciela ustawowego, Placówka pobiera opłatę na zasadach określonych w punkcie 5.

PRAWA PACJENTA KORZYSTAJĄCEGO Z PORADNI LEKARZY RODZINNYCH POZ

(opracowane na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

Pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

 • informacji o swoim stanie zdrowia

Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami. Po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia, pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.

 • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

 • tajemnicy informacji z nim związanych

Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

 • wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych.

Zgoda oraz sprzeciw mogą być wyrażone ustnie albo przez takie zachowanie się, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom proponowanym przez osobę wykonującą zawód medyczny albo brak takiej woli. W przypadku zabiegu operacyjnego albo  zastosowania  metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej. 

 • poszanowania intymności i godności pacjenta

Pacjent   ma   prawo   do   poszanowania  intymności  i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

Pacjent ma prawo do leczenia bólu - podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania  polegające  na  określeniu  stopnia  natężenia  bólu,  leczeniu  bólu  oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.

Na  życzenie  pacjenta  przy  udzielaniu  świadczeń  zdrowotnych może być obecna osoba bliska.

Obecność innych osób przy udzielaniu świadczenia, np. studentów medycyny, wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni, całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego opiekuna i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.

 • dokumentacji medycznej

Pacjent   ma   prawo  do  dostępu  do  dokumentacji  medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Podmiot  udzielający  świadczeń  zdrowotnych  udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po  śmierci  pacjenta  dokumentacja  medyczna  jest  udostępniana  osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili  zgonu  pacjenta była  jego  przedstawicielem  ustawowym. Dokumentacja  medyczna  jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej (przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku oraz na informatycznym nośniku danych) Placówka może pobierać opłatę zgodnie z opracowanym cennikiem.

 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:

 1. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
  e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl 
  tel: (22) 532 -82-50, fax: (22) 506-50-64
  Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800-190-590
  (połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
  czynna pn.-pt. w godz. 8.00-18.00

Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną w Łódzkiem realizują podmioty:

 Lp. Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realizowania świadczeń Telefon Deklarowana obecność lekarza pediatry
1 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr W. Biegańskiego Łódź, ul. Grudzińskiego 61 42 657 41 25
510 935 692
Nie
2 Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera w Łodzi Łódź, ul. Przyrodnicza 7/9 42 655 01 70 Nie
3 Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi Łódź, ul. Pabianicka 62 42 689 50 05 Nie
4 Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61 42 687 50 54 Nie
5 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi Łódź, ul. Wileńska 37 42 680 47 81 Nie
6 Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera w Łodzi Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 54 42 633 36 42570 651 515 lekarz570 481 818 pielęgniarka Tak
7 Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera w Łodzi Łódź, ul. Milionowa 14 42 672 19 18 Nie
8 Szpital Wojewódzki im. Jana  Pawła II w Bełchatowie Bełchatów, ul. Czapliniecka 123 44 635 85 34
44 635 83 01
Tak
9 Szpital Specjalistyczny Brzeziny Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Brzezinach Brzeziny, ul. Skłodowskiej-Curie 6 46 874 20 11 Nie
10 Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie Kutno, ul. Kościuszki 52 24 388 03 71 Nie
11 Centrum Dializa - Szpital w Łasku Łask, ul. Warszawska 62A 43 677 36 35 Nie
12 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy Łęczyca, ul. Zachodnia 6 24 721 21 87 Nie
13 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu Łowicz, ul. Ułańska 28 46 837 56 11, 12, 13  wew. 508
509 056 091
Nie
14 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie Opoczno, ul. Partyzantów 30 44 754 48 42 Tak
15 Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Pabianicach Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Konstantynów Łódzki, ul. Sadowa 10
42 225 36 13 (Pabianice)
42 211 10 66 (Konstantynów Łódzki)
Nie
16 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie Pajęczno, ul. Wiśniowa 26 34 311 25 85 Nie
17 Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Piotrków Trybunalski, ul. Rakowska 15 519 379 046 lekarze 519 379 150 lekarze
519 379 375 pielęgniarki 517 412 039 pielęgniarki
Nie
18 Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach Poddębice, ul. Mickiewicza 16 43 828 82 00
505 948 433
Tak
19 Szpital Powiatowy w Radomsku Radomsko, ul. Jagiellońska 36
Przedbórz, ul. Częstochowska 25
44 306 16 39 Nie
20 SP ZOZ  w Rawie Mazowieckiej Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14 729-059-545 – pielęgniarski stacjonarny
729-059- 544 – lekarski stacjonarny
729-059-546 – pielęgniarski wyjazdowy
729-059- 547 – lekarski wyjazdowy
Nie
21 Szpital Wojewódzki im. S. Wyszyńskiego w Sieradzu Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 43 827 82 51 Tak
22 Wojewódzki Szpital Zespolony im. S. Rybickiego w Skierniewicach Skierniewice, ul. Sobieskiego 4 46 834 08 95 Nie
23 Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35 44 725 72 04 Nie
24 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu Wieluń, ul. Szpitalna 16 43 840 67 63 Nie
25 Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie Wieruszów, ul. Warszawska 104 62 784 55 47 Tak
26 Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli Zduńska Wola, ul. Królewska 29 43 824 41 06 Nie
27 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej - Curie w Zgierzu Zgierz, ul. Parzęczewska 35
Ozorków, ul. Spokojna 10 Aleksandrów Łódzki, ul. Skłodowskiej-Curie 1
42 717 15 64 (Zgierz i Ozorków) 42 712 13 54 (Aleksandrów Łódzki) Tak - Zgierz
28 Szpital Głowno Grupa Zdrowie Sp. z o.o. Głowno, ul. Wojska Polskiego 32/34  22 749 10 80 Nie

Tryb składania skarg i wniosków w Salve Medica

Skargi i wnioski mogą być składane do:

 • Kierownik przychodni Iga Fiedorow-Kuchta
  Godziny Pracy pn-pt: 9:00-16:00
  Ul. Szparagowa 10, 91-211 Łódź
  Tel: 42 254 64 84
  Mail: troska@salvemdica.pl
 • Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
  Ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź
  Fax: 42 275 41 89
  Mail: kancelaria@nfz-lodz.pl

Numery telefonów alarmowych:

 1. Ratownictwo medyczne: 112 i 999
 2. Straż pożarna: 112 i 998
 3. Policja: 112 i 997
Umów się telefonicznie
42 254 64 84
lub online
Panel Pacjenta

Poradnik

Powszechny Program Szczepień przeciw HPV

Od 1 czerwca 2023 roku w wybranych punktach na terenie całego kraju ruszyła akcja powszechnych, bezpłatnych szczepień przeciwko HPV dla dzieci. POZ Salve Medica podejmuje działania, żeby stać się jednym z punktów szczepień prowadzonych w ramach programu powszechnych szczepień przeciwko HPV.

Opinie o Salve Medica

Współpraca z Państwem przy projektach studenckich to sama przyjemność. Mamy poczucie, że chcą się Państwo z nami dzielić wiedzą. Mamy nadzieję, że w życiu zawodowym jeszcze nie raz się spotkamy.

Monika Pluta

W dniu dzisiejszym miałem wizytę telefoniczną u Pana dr Longina Paszkowskiego. Zostałem potraktowany wysoce profesjonalnie. Otrzymałem lekarstwa z wyjaśnieniem i oczywiście stosowaniem. Pracę Pana doktora oceniam bardzo wysoko. Równie uprzejma i profesjonalna była Pani w recepcji, z przykrością stwierdzam, że nie zapamiętałem jej nazwiska. Załatwiła mi wizytę, doradziła o co pytać, wspaniała. Wdzięczny pacjent.

Tomasz Piątkowski

Niespotykana jakosc uslug medycznych. Personel medyczny na najwyzszym poziomie. Panie pielegniarki przesympatyczne i pomocne. Sprawna obsluga i kultura osobista pań w punkcie rejestracyjnym. Jesli juz choruje sie....to leczenie tylko tam!

Justa Lo

Jestem pod opieką lekarza endokrynologa, miałam porady lekarskie u onkologa i okulisty. Lekarze Salve Medica maja nie tylko wysokie kwalifikacje, ale odznaczają się wysoka kulturą osobistą. Jeśli do tego wszystkiego dodamy nowoczesne, pięknie wyposażone, kolorowe wnętrze, to będziemy mieli obraz nowoczesnej na miarę XXI wieku placówki medycznej. Dziękuję z całego serca, wdzięczna pacjentka.

Sara Szyszko

Opieka pod okiem profesjonalistów na najwyższym poziomie. Dziękuję

Olena Witaszewska

Przychodnia godna polecenia. Profesjonalna obsługa, świetni lekarze, ceny całkiem przyzwoite. Nie miałem problemów z wyznaczeniem terminu.

Damian Wojciechowski

To czołowa placówka służby zdrowia, która z należytą troską dba o każdego pacjenta. Obsługa w rejestracji bardzo miła i pomocna. Leczy dorosłych i dzieci bardzo dużo lekarzy różnych specjalizacji. Wszelkie działania mają na uwadze dobro pacjentów. Klinika godna polecenia.

Anna Frątczak