Klauzula informacyjna RODO Newsletter Salve Medica

Klauzula informacyjna RODO – Newsletter Salve Medica

Informujemy, że:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:

  1. Salve Medica Sp. z o.o. sp.k., ul. Św. Anny 62, 95-060 Brzeziny (siedziba: ul. Szparagowa 10, 91-211 Łódź),
  2. Medica Sp. z o.o. sp.k., ul. Św. Anny 62, 95-060 Brzeziny (siedziba: ul. Szparagowa 10, 91-211 Łódź),
  3. Salve Medica Warszawa Sp. z o.o. sp.k. Aleja Wilanowska 365, 02-665 Warszawa,
  4. Salve Sp. z o.o. sp.k. ul. Andrzeja Struga 3, 90-420 Łódź, w ramach zawartej umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi, zwani dalej „Współadministratorami”. Z każdym z Współadministratorów może się Pani/Pan kontaktować pisemnie za pomocą tradycyjnej poczty pisząc na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  1. świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123), polegającej na przesyłaniu Newslettera przez Administratora – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO),
  2. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,
  3. używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody;
 3. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane to podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera, zakończenia wydawania newslettera, cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do przesyłania Newslettera, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością otrzymania newslettera od Administratora;
 6. Administrator informuje o zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu) Twoich danych w zakresie informacji na temat wybieranych zajęć z oferty Administratora, wykorzystywanych kanałów komunikacji, częstotliwości korzystania z zajęć. Skutkiem tego profilowania będzie dostosowanie oferty marketingowej Administratora do Twoich potrzeb.
 7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.