Informacje dla lekarza  

Genetyka molekularna – określ predyspozycje pacjentów do chorób

Zapraszamy do korzystania z laboratorium genetycznego Salve Medica. Badania genetyczne umożliwią Państwu szeroką diagnostykę chorób związanych z polimorfizmami i mutacjami DNA, a także szybkie i pewne wykrywanie infekcji wirusowych i bakteryjnych.

Badania genetyczne można wykonać w każdej chwili – nie wymagają wcześniejszego przygotowania.
Czas oczekiwania na wynik badania do 10 dni roboczych. Istnieje możliwość wykonania badania w trybie „cito” (do 3 dni roboczych, po wcześniejszym ustaleniu z laboratorium).

Dostępne badania genetyczne z zakresu:

Chorób przenoszonych drogą płciową

 • nazwa badania: Сhl. trachomatis/U. parvum/M. genitalium oraz Сhl. trachomatis - jakościowe
 • pobieranie materiału do badania:
  • wymaz z szyjki macicy lub cewki moczowej: wacik z wymazem włożyć do wolnej od nukleaz 1,5 ml probówki i dodać 0,2 ml podłoża transportowego, energicznie wymieszać 15-20 sek.
  • osad moczu: zebrać 10-20 ml moczu (pierwszy strumień) w sterylnym pojemniku
  • nasienie: pobrać nasienie do sterylnego pojemnika (min. 100 ul do ekstrakcji DNA)
 • materiał pobrany należy przechowywać w temperaturze 2-8° C przez okres nie dłuższy niż 24 godzin lub zamrozić w temperaturze -20 / 80° C
 • transport materiału pobranego powinien odbywać się w pojemniku oznakowanym "materiał zakaźny"

Męskiego czynnika niepłodności (mikrodelecja długiego ramienia chromosomu Y w regionie AZF)

 • nazwa badania: AZFa (sY84, sY86), AZFb (sY127, sY134), AZFc (sY254, sY255) - jakościowe
 • pobieranie materiału do badania: krew pełna pobierana do probówek z EDTA
 • materiał pobrany należy przechowywać w temperaturze 2-8° C przez okres nie dłuższy niż 24 godzin. Krew powinna zostać przekazana do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 5h od momentu pobrania
 • transport materiału pobranego powinien odbywać się w pojemniku oznakowanym "materiał zakaźny"

Pierwotnego raka jądra

 • nazwa badania: AZF (mikrodelecje) 40 STS - jakościowe
 • pobieranie materiału do badania: krew pełna pobierana do probówek z EDTA
 • materiał pobrany należy przechowywać w temperaturze 2-8° C przez okres nie dłuższy niż 24 godzin. Krew powinna zostać przekazana do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 5h od momentu pobrania
 • transport materiału pobranego powinien odbywać się w pojemniku oznakowanym "materiał zakaźny"

Raka piersi i jajnika

 • nazwa badania: mutacje BRCA1 (185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, 300T>G (Cys61Gly, 2080delA) i BRCA2 (6174delT) - jakościowe
 • pobieranie materiału do badania: krew pełna pobierana do probówek z EDTA
 • materiał pobrany należy przechowywać w temperaturze 2-8° C przez okres nie dłuższy niż 24 godzin. Krew powinna zostać przekazana do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 5h od momentu pobrania
 • transport materiału pobranego powinien odbywać się w pojemniku oznakowanym "materiał zakaźny"

Wirusa brodawczaka ludzkiego HPV

 • nazwa badania: Human Papiloma virus genotypy: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 - ilościowe
 • pobieranie materiału do badania: wacik z wymazem z szyjki macicy lub cewki moczowej włożyć do wolnej od nukleaz 1,5 ml probówki i dodać 0,2 ml podłoża transportowego, energicznie wymieszać 15-20 sek.
 • materiał pobrany należy przechowywać w temperaturze 2-8° C przez okres nie dłuższy niż 24 godzin lub zamrozić w temperaturze -20 / 80° C
 • transport materiału pobranego powinien odbywać się w pojemniku oznakowanym "materiał zakaźny"

Wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz ludzkiego wirusa niedoboru odporności

 • nazwa badania: HCV/HBV/HIV - jakościowe
 • pobieranie materiału do badania: krew pełna pobierana do probówek z EDTA
 • materiał pobrany należy przechowywać w temperaturze 2-8° C przez okres nie dłuższy niż 24 godzin lub zamrozić w temperaturze -20 / 80° C. Krew powinna zostać przekazana do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 5h od momentu pobrania
 • transport materiału pobranego powinien odbywać się w pojemniku oznakowanym "materiał zakaźny"

Zaburzenia krzepnięcia krwi

 • nazwa badania:
  • Czynnik V (G1691A) Leiden (mutacja Arg506Gln; rs6025) - jakościowe
  • Czynnik FII Protrombina (G20210A) wykrywanie polimorfizmu (rs1799963) - jakościowe
  • MTHFR (A1298C) wykrywanie polimorfizmu MTHFR Glu429Ala (rs1801131) - jakościowe
  • MTHFR (C677T) wykrywanie polimorfizmu genu MTHFR Ala222Val (rs1801133) - jakościowe
 • pobieranie materiału do badania: krew pełna pobierana do probówek z EDTA
 • materiał pobrany należy przechowywać w temperaturze 2-8° C przez okres nie dłuższy niż 24 godzin lub zamrozić w temperaturze -20 / 80° C. Krew powinna zostać przekazana do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 5h od momentu pobrania
 • transport materiału pobranego powinien odbywać się w pojemniku oznakowanym "materiał zakaźny"

Więcej informacji o badaniach genetycznych oraz konsultacji udzielą pracownicy laboratorium genetycznego:
E laboratorium@salvemedica.pl
T 501 242 214

Laboratorium genetyczne:

T 501 242 214

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się

Informację o użytkowniku i haśle, znajdziesz w pierwszym mailu potwierdzającym założenie konta od: online@salvemedica.pl

Rejestracji przez internet możesz dokonać rezerwując termin najdalej do 30 dni od daty rejestracji. Jednocześnie informujemy, że cena w dniu wizyty może ulec zmianie.