Badania nasienia  

Przygotowaliśmy szeroki zakres badań, pozwalających zdiagnozować funkcjonowanie męskiego układu płciowego. Część z nich wykonujemy jako jedyny ośrodek w Polsce.

Przygotowanie do badania nasienia

Właściwe przygotowanie do badania ma bezpośredni wpływ na wiarygodność otrzymanego wyniku. Pozwala to na wykonanie prawidłowego odczytu oraz oceny parametrów nasienia.

  • Przynajmniej tydzień przed badaniem należy prowadzić zdrowy tryb życia, odstawić lub przynajmniej ograniczyć używki takie jak alkohol czy papierosy;
  • Przed badaniem zaleca się zachowanie abstynencji seksualnej od 2 do 5 dni (nie można współżyć lub masturbować się).

Pobranie nasienia do badania

Podczas oddawania nasienia pacjent ma zapewniony odpowiedni poziom intymności i komfortu w specjalnie przygotowanym gabinecie. Wytrysk nasienia następuje poprzez masturbację, do otrzymanego wcześniej pojemnika. Laboratorium seminologiczne znajduje się w tym samym miejscu co gabinet do oddawania nasienia. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ badania powinny być wykonywane na świeżym materiale, nie później niż 30 minut od momentu oddania, w warunkach stałej temperatury.

Ogólne badanie nasienia można wykonać również we współpracujących z nami ośrodkach w:

  • Bydgoszczy, ul. Gen. J. Hallera 2e, Laboratorium Vitalabo, tel: 52 346 92 05, godziny pobierania materiału: 7:30-11:00 od poniedziałku do piątku
  • Toruniu, ul. Storczykowa 8/10, Szpital Matopat, tel: 56 659 49 51, godziny pobierania materiału: 7:00-17:00 od poniedziałku do piątku
  • Włocławku, al. Fryderyka Chopina 43, NZOZ Medyk, tel: 54 426 94 90

Badanie ogólne nasienia mogą wykonać mężczyźni, w ramach leczenia niepłodności. Badanie to zostanie ocenione i opisane przez specjalistów z naszej kliniki. Koszt badania ogólnego w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku to 120 zł.

Badanie chromatyny plemnikowej

Wskazuje na procent uszkodzenia chromatyny (DNA) w plemniku, co w konsekwencji może utrudniać zapłodnienie lub dalszy rozwój zarodka. Nasienie, które wykazuje 15-30% uszkodzenia chromatyny plemnikowej sprawia, że jego zdolność do zapłodnienia jest obniżona w stopniu małym lub średnim. Im wyższy jest procent uszkodzenia chromatyny plemnikowej (powyżej 30%), tym mniejsza zdolność zapłodnienia. Badanie zalecane jest przy niepowodzeniach w uzyskaniu ciąży lub przy poronieniach, zaburzeniach w budowie plemników (teratozoospermia).

Badanie fruktozy w plazmie nasienia

Fruktoza jest wydzielana przez pęcherzyki nasienne, których wydzielina jest głównym składnikiem nasienia. Ilość fruktozy w nasieniu odzwierciedla jakość pracy pęcherzyków nasiennych. Zbyt mała ilość fruktozy w nasieniu może byś związana z niedoborem testosteronu,  infekcjami pęcherzyków nasiennych lub ich wrodzonym brakiem.
Wskazania: niedobór testosteronu, podejrzenie stanu zapalnego pęcherzyków nasiennych, brak plemników w nasieniu (azoospermia), obecność nadmiernej liczby leukocytów w nasieniu, zaburzenia funkcjonowania plemników (szczególnie ruchliwości), zwiększona objętość lub lepkość nasienia, kwaśne pH nasienia.

Badanie kwasu cytrynowego w plazmie nasienia

Kwas cytrynowy jest wydzielany przez prostatę. Niedostateczne jego wydzielanie może mieć miejsce w przypadku stanu zapalnego prostaty. Uważa się, że kwas cytrynowy może mieć wpływ na funkcjonowanie i budowę morfologiczną plemników.
Wskazania: niedobór testosteronu, podejrzenie stanu zapalnego gruczołu krokowego, brak plemników w nasieniu (azoospermia), obecność nadmiernej liczby leukocytów w nasieniu, zaburzenia funkcjonowania plemników (ruchliwości, morfologii).

Badanie nasienia ogólne/komputerowe CASA

Obejmuje analizę podstawowych parametrów nasienia, zgodnie z wytycznymi WHO 2010 oraz Polskiego Towarzystwa Andrologicznego. Badanie obejmuje ocenę makroskopową (objętość, pH, kolor, lepkość, upłynnienie) i mikroskopową (koncentracja, ruchliwość, żywotność i morfologia plemników oraz obecność komórek okrągłych).
Wskazania: podstawowa diagnostyka płodności męskiej.

Badanie potencjału oksydo-redukcyjnego

Stres oksydacyjny (czyli nadmiar wolnych rodników) w nasieniu jest jedną z ważniejszych przyczyn problemów z płodnością. Czynnikami ryzyka dla wzrostu stresu oksydacyjnego jest m.in. niewłaściwa dieta, otyłość, palenie papierosów, czy stan zapalny w męskim układzie rozrodczym. Potencjał redox (oksydoredukcyjny) czyli stosunek wolnych rodników do przeciwutleniaczy mogących je neutralizować to ważny parametr w ocenie płodności męskiej i wytyczaniu kierunku terapii.

Badanie α-glukozydazy obojętnej (NAG) w plazmie nasienia

W najądrzu zachodzi jeden z najistotniejszych etapów dojrzewania plemników, czyli uzyskanie przez nie zdolności do ruchu. Przewlekłe stany zapalne najądrza prowadzą do zaburzenia ruchliwości plemników, zaburzeń w ich budowie morfologicznej oraz fragmentacji chromatyny plemnikowej. Ocena ilości NAG w nasieniu pozwala określić, czy powodem braku plemników jest niedrożność nasieniowodów, czy też brak ich produkcji w najądrzach, co różnicuje możliwości leczenia.
Wskazania: podejrzenie stanu zapalnego najądrzy lub jąder, brak plemników w nasieniu (azoospermia), obecność nadmiernej liczby leukocytów w nasieniu, zaburzenia funkcjonowania plemników (ruchliwości, morfologii), obniżony indeks DFI (jakości chromatyny plemnikowej). Kontrolne badanie skuteczności zabiegu wazektomii.

Biopsja jąder

Biopsję jąder wykonuje się w celu diagnostyki zaburzeń związanych z produkcją plemników.
U mężczyzn ze stwierdzonym brakiem plemników w nasieniu, biopsja może wyjaśnić przyczyny niepłodności. Podczas tego zabiegu pozyskuje się plemniki, które mogą być wykorzystane do zapłodnienia pozaustrojowego.
Kwalifikacja do zabiegu odbywa się podczas konsultacji, na którą należy przynieść dokumentację dotyczącą niepłodności lub ewentualnych innych przewlekłych dolegliwości. Mężczyzna na zabieg zgłasza się w umówionym terminie, na czczo, z aktualnymi prawidłowymi badaniami krwi, ogolonymi zewnętrznymi narządami płciowymi.
Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym i trwa ok. 40 min. Mężczyzna może powrócić do domu tego samego dnia.

Biopsja jąder i pobranie plemnika pod kontrolą mikroskopu operacyjnego

Lekarz wyłania jądro z worka mosznowego i szuka miejsc, które wyglądają prawidłowo (wyraźnie widać, że trwa w nich produkcja plemników). Miejsca te są lepiej unaczynione i mają dobrze widoczne kanaliki nasienne. Dopiero z tak dokładnie wybranego miejsca pobiera się fragmenty tkanki i w nich szuka plemników. Jeśli w pobranych wycinkach znajdują się plemniki, są one mrożone i mogą być wykorzystane do procedury in vitro /ICSI.

MAR Test

Służy do wykrywania przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu lub surowicy krwi. Przeciwciała produkowane przez organizm mężczyzny, przeciwko własnym plemnikom, powodują spadek ruchliwości i penetracji. Wynik testu podawany jest jako odsetek ruchliwych plemników związanych w teście. Test ten można wykonywać jedynie wtedy, gdy w nasieniu znajdują się plemniki wykazujące ruch.
Wskazania: podstawowa diagnostyka andrologiczna, obecność aglutynacji plemników, zaburzenia ruchliwości plemników (duży odsetek plemników o ruchu „w miejscu”).

Posiew nasienia z antybiogramem

Posiew to badanie mikrobiologiczne pozwalające na stwierdzenie obecności bakterii w próbce nasienia. W wyniku tego badania można określić, jaka bakteria wywołuje infekcję w męskim układzie płciowym, a następnie na podstawie antybiogramu dobrać właściwe i skuteczne leczenie antybiotykiem. Antybiogram to ocena wrażliwości danej bakterii na dane antybiotyki. Antybiogram wykonywany jest tylko wtedy, gdy wynik posiewu jest dodatni (obecne są w nim bakterie).

Test HBA – test wiązania plemników z hialuronianem

HBA jest testem „funkcjonalności” i dojrzałości plemników. W teście HBA plemniki prawidłowe  łączą się z kwasem hialuronowym i dzięki temu można je odróżnić od nieprawidłowych. Negatywny wynik testu HBA świadczy o zaburzeniu rozwoju plemnika i braku receptorów koniecznych do wiązania plemnika z komórką jajową. Użycie uszkodzonego plemnika w technikach rozrodu wspomaganego, może prowadzić do braku rozwoju zarodka.
Wskazania: wykonuje się w celu określenia potencjału plemników do zapłodnienia (wynik może być negatywny, pomimo prawidłowych parametrów = badania ogólnego nasienia). Dodatkowo wynik może być pomocny w wyborze najlepszej metody rozrodu wspomaganego (IVF, ICSI, pICSI).

Test swim-up – test migracyjny

Pozwala na ocenę zdolności poruszania się plemników pomiędzy różnymi środowiskami. Na podstawie testu ocenia się przydatność plemników przy planowanym zabiegu inseminacji domacicznej. Obniżona zdolność migracji, wskazuje na obniżoną zdolność zapłodnienia przez plemniki, zarówno w procesie naturalnym jak i podczas inseminacji. Prawidłowy wynik testu to co najmniej 3 mln plemników na mililitr.

Umów badanie w Dziale Obsługi Pacjenta:

T 42 254 64 00

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się

Informację o użytkowniku i haśle, znajdziesz w pierwszym mailu potwierdzającym założenie konta od: online@salvemedica.pl

Rejestracji przez internet możesz dokonać rezerwując termin najdalej do 30 dni od daty rejestracji. Jednocześnie informujemy, że cena w dniu wizyty może ulec zmianie.