In vitro  

Wiemy jak ważnym wydarzeniem są narodziny własnego dziecka i powiększenie szczęśliwej rodziny. Zapraszamy do skorzystania z zaawansowanych usług leczenia, dzięki którym upragnione rodzicielstwo może stać się faktem.

Przebieg zapłodnienia pozaustrojowego in vitro

In vitro z własną komórką

Stymulacja hormonalna

Celem stymulacji jest uzyskanie większej ilości pęcherzyków Graafa z komórkami jajowymi. Ok. 15-20 dnia cyklu poprzedzającego punkcję, w czasie wizyty pacjentka otrzymuje kartę z rozpisanymi lekami do stymulacji, tzw. protokół stymulacji. Jest on dobierany indywidualnie dla każdej pacjentki i jest uzależniony od wielu czynników, takich jak: wiek kobiety, masa ciała, profil hormonalny oraz dotychczasowy przebieg stymulacji.

Leki stosowane do stymulacji są w formie zastrzyków, w większości podskórnych, co umożliwia ich samodzielne podanie. Przed wykonaniem pierwszego zastrzyku pacjentka powinna zgłosić się do pielęgniarki/położnej, która przeprowadzi krótki instruktaż. Można też zgłaszać się na podanie zastrzyków do gabinetu zabiegowego (od poniedziałku do soboty). Ważne jest, aby zachowywane były stałe godziny przyjmowania leków. Przebieg stymulacji monitorowany jest przez lekarza, poprzez badania USG oraz zlecane badanie estradiolu.
Stymulacja hormonalna trwa średnio 10 dni +/- 2 dni. W niektórych przypadkach może ulec skróceniu lub wydłużeniu. W dniu kiedy pęcherzyki osiągają odpowiednią wielkość lekarz decyduje o jej zakończeniu i zaplanowaniu punkcji, a pacjentka otrzymuje lek w celu wywołania owulacji. Jest on podawany na 35-37 godzin przed punkcją. Należy go przyjąć dokładnie o godzinie wyznaczonej przez lekarza. Przesunięcie czasowe w przyjęciu tego leku nie może przekroczyć 15 minut.

Punkcja — pobranie komórek jajowych

Na zabieg należy się zgłosić na czczo na godzinę przed punkcją. Jest to czas na sprawdzenie badań, wypełnienie dokumentacji, wyjaśnienie ewentualnych niejasności oraz „wyciszenie i uspokojenie oddechu”. Na zabieg należy przynieść wyniki zleconych badań u kobiety (morfologia, białko, elektrolity, wynik grupy krwi), dowód osobisty, koszulę nocną, skarpetki, kapcie. Jak również  wyniki: HBS, HCV, HIV wykonane u obojga małżonków/partnerów. Jest to niezbędne do ewentualnego mrożenia zarodków.
Przed zabiegiem należy oddać mocz, gdyż wypełniony pęcherz może być utrudnieniem w trakcie punkcji.
Przed punkcją pacjentka podpisuje świadomą zgodę na zabieg.

Powikłania, które mogą wystąpić w trakcie punkcji i po niej to:

 • powikłania anestezjologiczne
 • krwawienie do jamy brzusznej
 • krwiak zaotrzewnowy
 • infekcja

Występują one bardzo rzadko poniżej 1%. Pacjentka podpisując zgodę na punkcję, wyraża także zgodę na leczenie ewentualnych powikłań, w tym na otwarcie jamy brzusznej.

Zabieg przebiega w znieczuleniu dożylnym, w niektórych przypadkach dodatkowo może być zastosowane znieczulenie miejscowe.
Lekarz ginekolog pobiera pod kontrolą USG płyn pęcherzykowy z komórkami jajowymi. Odbywa się to poprzez nakłucie jajników przez sklepienie pochwy. Czas zabiegu jest uzależniony od ilości pęcherzyków do pobrania i przeciętnie trwa ok. 10-20 minut.
Pacjentka po punkcji pozostaje w klinice od 2 do 4 godzin. W tym czasie mąż/partner oddaje nasienie (po 2-5 dniowej przerwie we współżyciu).
Przed opuszczeniem kliniki po zabiegu, wykonywane jest kontrolne USG i ustalane dawkowanie leków po punkcji. W tym dniu pacjentka nie powinna prowadzić samochodu i obsługiwać niebezpiecznych urządzeń mechanicznych.
Zapłodnienie IVF
Po pobraniu płynu pęcherzykowego embriolog odszukuje w nim komórki jajowe i przenosi do specjalnych pożywek. Następnie po ok. 4 godz., w przypadku klasycznego IVF, do komórek jajowych dodawane są plemniki.
W czasie procedury zapłodnieniu poddanych zostanie u kobiet do 35 roku życia do 6 komórek jajowych, a u kobiet powyżej 35 roku życia maksymalnie do 10 komórek. W sytuacji pobrania większej ilości komórek jajowych pozostałe niewykorzystane oocyty mogą, w zależności od decyzji, zostać:

 • przekazane do dawstwa
 • zamrożone do ewentualnego wykorzystania w przyszłości

Następnego dnia embriolog kontaktuje się z parą w celu omówienia: przebiegu zapłodnienia, decyzji dotyczącej długości hodowli (do jakiego stadium) oraz ewentualnego zamrożenia nadliczbowych zarodków.

Podanie zarodków do jamy macicy - embriotransfer

Odbywa się po 2-5 dni od pobrania komórek. Za dzień pierwszy od dnia pobrania komórek, uważa się następny dzień po punkcji. Dzień transferu jest uzależniony od ilości pobranych komórek, jakości rozwijających się zarodków oraz decyzji pary.
Transfer polega na podaniu do jamy macicy cienkim cewnikiem zarodków pod kontrolą USG. Zabieg nie jest bolesny, nie wymaga znieczulenia i odbywa się przy dobrze wypełnionym pęcherzu moczowym.
Na transfer pacjentka zgłasza się 40-60 minut przed zabiegiem do rejestracji. Otrzymuje leki „wyciszające” i rozkurczowe, ewentualnie progesteron domięśniowo.
Dodatkowo należy mieć ze sobą koszulę nocną, skarpetki i obuwie domowe.
Zabieg trwa ok. 5 minut i odbywa się w tym samym pomieszczeniu co punkcja. Po transferze zalecany jest odpoczynek od 0,5 do godziny, a następnie para otrzymuje kartę wypisową z przebiegu procedury oraz zalecenia po transferze.

Ogólne zalecenia po transferze:

 • przyjmowanie leków zaleconych przez lekarza
 • unikanie gorących kąpieli, sauny, solarium
 • unikanie większego wysiłku fizycznego
 • powstrzymanie się od współżycia przez co najmniej 14 dni
 • profilaktyczne branie magnezu i kwasu foliowego
 • po 13-14 dniach oznaczenie poziomu βHCG we krwi, w przypadku transferu zarodków 2-3 dniowych lub 11-12 dni po podaniu blastocysty
 • w sytuacji ujemnego wyniku βHCG i braku miesiączki, należy powtórzyć badanie po dwóch dniach

Po transferze mogą występować niewielkie bóle w podbrzuszu, można wtedy użyć środka rozkurczającego No-Spę.
Po 6-10 dniach od transferu może pojawić się niewielkie plamienie, które nie musi oznaczać niepowodzenia, a często jest pierwszym objawem ciąży. Należy wtedy zwiększyć dawkę Utrogestanu o 1 tabletkę dziennie, zażywać 2-3 razy dziennie No-Spę oraz jeśli to możliwe, więcej odpoczywać.
Wystąpienie obfitego krwawienia, miesiączki świadczy o niepowodzeniu.
Po 14-15 dniach od embriotransferu należy skontaktować się z embriologiem i poinformować o wyniku testu (bez względu na jego wynik).

Możliwe powikłania

W czasie całej procedury mogą wystąpić powikłania lub inne niespodziewane sytuacje. Ich ryzyko nie jest duże. Należy jednak mieć świadomość zagrożeń, jakie mogą wystąpić na poszczególnych etapach programu:

 • zespół hiperstymulacji jajników, świadczy o nadmiernej reakcji pacjentki na stymulację. Może przebiegać z bardzo różnym nasileniem. Do najczęstszych objawów należą: ból brzucha, powiększenie się jego obwodu, nudności, wymioty, zaburzenia oddychania, zmniejszona ilość oddawanego moczu, wzrost wagi. Dotyczy to głównie kobiet, u których pobrano powyżej 20 komórek
 • krwawienie do jamy brzusznej po punkcji zdarza się bardzo rzadko, poniżej 0,5% przypadków. Wymaga jednak wnikliwej obserwacji, a czasami zabiegu operacyjnego. Objawy to silny ból brzucha, ból w okolicy podobojczykowej, osłabienie, omdlenia, niskie ciśnienie krwi

Po wystąpieniu objawów, któregoś z powikłań, należy niezwłocznie skontaktować się z Salve Medica, a jeśli nie jest to możliwe, to zgłosić się do najbliższego oddziału ginekologicznego.

Procedura może spowodować:

 • ciążę wielopłodową – w przypadku transferu więcej niż jednego zarodka (dwa dopuszcza polskie prawo), ryzyko ciąży wielopłodowej (częstsze poronienie, poród przedwczesny) wynosi około 20%. Zalecany transfer jednego zarodka niesie ryzyko poronienia na poziomie 10-20% i jest porównywalny z ryzykiem poronienia w populacji kobiet w tym samym wieku, które zaszły w ciążę naturalnie
 • ciążę pozamaciczną – ryzyko wystąpienia jest niewielkie poniżej 1%
 • poronienie – ryzyko ok. 10-20%
 • wady płodu – ryzyko jest zbliżone do dzieci poczętych naturalnie, może być związane z wiekiem kobiety.

Pakiet in vitro ICSI

Pakiet obejmuje:

 1. Punkcję (pobranie komórek jajowych)
 2. Zapłodnienie ICSI (wstrzyknięcie plemnika do komórki jajowej)
 3. Hodowlę zarodków w laboratorium
 4. Transfer (podanie zarodka do jamy macicy)
 5. Pakiet Premium*

*zwiększa o kilkanaście procent szansę zajścia w ciążę, obejmuje 4 usługi:

 • system monitorowania zarodków (Primo Vision) – umożliwia 24h obserwację rozwijających się zarodków, co pozwala na wybranie zarodka o najlepszym potencjale rozwojowym;
 • enzym zwiększający zdolność zagnieżdżenia się zarodka (Embryo Glue) – badania dowodzą, że większa szansę zajścia w ciążę od 10 do 15%, pomagając zarodkowi zagnieździć się w jamie macicy;
 • wizualizacja wrzeciona kariokinetycznego (Spindle View – SV) – pozwala na wybór komórek jajowych najlepszej jakości, przez co zwiększa szansę na powodzenie procedury docytoplazmatycznej iniekcji plemnika ICSI (wstrzyknięcie plemnika bezpośrednio do komórki jajowej).
 • w zależności od wskazań medycznych jedno z wymienionych:
  • hodowla do blastocysta – dzięki rozwojowi zarodka do 5 doby w laboratorium, możliwy jest wybór tylko takich o najwyższym potencjale rozwojowym, które najlepiej rokują na powstanie ciąży.
  • urządzenie do selekcji nasienia (PICSI) – pozwala embriologowi na wybór najlepiej rozwiniętych plemników do procedury ICSI (wstrzyknięcie plemnika bezpośrednio do komórki jajowej).
  • nacięcie otoczki zarodka (Assisted Hatching) – wspomaga zarodek w wydostaniu się z osłonki, dzięki czemu zwiększa szansę na zagnieżdżenie się zarodków w jamie macicy, szczególnie u pacjentek po 35 r. ż.

Pakiet in vitro klasyczne

Pakiet obejmuje:

 1. Punkcję (pobranie komórek jajowych)
 2. Klasyczne zapłodnienie in vitro
 3. Hodowlę zarodków w laboratorium
 4. Transfer (podanie zarodka do jamy macicy)
 5. Pakiet Premium*

*zwiększa o kilkanaście procent szansę zajścia w ciążę, obejmuje 4 usługi:

 • system monitorowania zarodków (Primo Vision) – umożliwia 24h obserwację rozwijających się zarodków, co pozwala na wybranie zarodka o najlepszym potencjale rozwojowym;
 • enzym zwiększający zdolność zagnieżdżenia się zarodka (Embryo Glue) – badania dowodzą, że większa szansę zajścia w ciążę od 10 do 15%, pomagając zarodkowi zagnieździć się w jamie macicy;
 • wizualizacja wrzeciona kariokinetycznego (Spindle View – SV) – pozwala na wybór komórek jajowych najlepszej jakości, przez co zwiększa szansę na powodzenie procedury docytoplazmatycznej iniekcji plemnika ICSI (wstrzyknięcie plemnika bezpośrednio do komórki jajowej).
 • w zależności od wskazań medycznych jedno z wymienionych:
  • hodowla do blastocysta – dzięki rozwojowi zarodka do 5 doby w laboratorium, możliwy jest wybór tylko takich o najwyższym potencjale rozwojowym, które najlepiej rokują na powstanie ciąży.
  • urządzenie do selekcji nasienia (PICSI) – pozwala embriologowi na wybór najlepiej rozwiniętych plemników do procedury ICSI (wstrzyknięcie plemnika bezpośrednio do komórki jajowej).
  • nacięcie otoczki zarodka (Assisted Hatching) – wspomaga zarodek w wydostaniu się z osłonki, dzięki czemu zwiększa szansę na zagnieżdżenie się zarodków w jamie macicy, szczególnie u pacjentek po 35 r. ż.

Usługi premium

Usługi Premium zwiększają o 20% szansę zajścia w ciążę. Cena usług Premium obejmuje 4 usługi o łącznej wartości 1700 zł.

System monitorowania zarodków Primo Vision  cena usługi poza pakietem 350 zł

Umożliwia 24 godzinną zdalną obserwację rozwijających się zarodków, bez konieczności wyjmowania ich z inkubatorów. Pozwala też wielokrotnie obserwować rozwój każdego zarodka, dzięki czemu embriolog może wybrać zarodek o najlepszym potencjale rozwojowym, zwiększając szansę zajścia w ciążę.

Enzym zwiększający zdolność zagnieżdżenia się zarodka Embryo Glue – cena usługi poza pakietem 300 zł

Badania dowodzą, że zastosowanie enzymu zwiększa szansę zajścia w ciążę od 10 do 15%, pomagając zarodkowi zagnieździć się w jamie macicy.

Wizualizacja wrzeciona kariokinetycznego SpindleView – SV cena usługi poza pakietem 200 zł

Pozwala na wybór komórek jajowych najlepszej jakości, co zwiększa szansę na powodzenie procedury docytoplazmatycznej iniekcji plemnika ICSI.

Usługi w zależności od wskazań medycznych (jedna lub wszystkie z wymienionych)

 • Przedłużona kultywacja zarodków do stadium blastocysty dzięki rozwojowi zarodków do 5 doby w laboratorium, możliwy jest wybór tylko zarodków o najwyższym potencjale rozwojowym, które najlepiej rokują na uzyskanie ciąży. Transfer zarodka w stadium blastocysty zmniejsza też ryzyko poronienia – cena poza pakietem 500 zł
 • Urządzenie do selekcji nasienia PICSI pozwala embriologowi na wybór dojrzałych i najlepiej rozwiniętych plemników do procedury ICSI – cena poza pakietem 400 zł
 • Nacięcie otoczki zarodka AssistedHatching wspomaga zarodek w wydostaniu się z osłonki (która może być za gruba lub za twarda), co zwiększa szansę na zagnieżdżenie się zarodka w jamie macicy, szczególnie u pacjentek po 35 roku życia – cena poza pakietem 500 zł

Umów wizytę kwalifikacyjną do zabiegu:

T 42 254 64 00

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się

Informację o użytkowniku i haśle, znajdziesz w pierwszym mailu potwierdzającym założenie konta od: online@salvemedica.pl

Rejestracji przez internet możesz dokonać rezerwując termin najdalej do 30 dni od daty rejestracji. Jednocześnie informujemy, że cena w dniu wizyty może ulec zmianie.