Neurochirurg  

Neurochirurgia zajmuje się operacyjnym leczeniem schorzeń układu nerwowego.

Zakres wykonywanych usług w ramach neurochirurgii:

  • diagnostyka obrazowa schorzeń układu nerwowego
  • tomografia komputerowa
  • rezonans magnetyczny
  • kwalifikacja do dalszego leczenia zachowawczego i chirurgicznego schorzeń układu nerwowego

Umów się na wizytę do wybranego lekarza specjalisty:

dr n. med.
Elżbieta Dąbrowska
neurochirurgia
czwartek

16:00

Umów wizytę
 

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. Posiada II stopień specjalizacji z neurochirurgii. Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Bierze udział w zjazdach i konferencjach medycznych, jako ekspert. Jest autorem wielu publikacji naukowych.
W ramach specjalizacji przeprowadza konsultacje lekarskie i kwalifikacje do zabiegów.

profil lekarza
dr n. med.
Ruslan Jekimov
neurochirurgia
środa

18:00

Umów wizytę
Ruslan Jekimov

Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2002 r., a następnie staż podyplomowy w latach 2002-2003 w USK im.N.Barlickiego w Łodzi. Pracował i specjalizował się z neurochirurgii w Klinice Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych USK im. WAM w Łodzi w latach 2003-2012. Zdobył stopień doktora nauk medycznych w 2009 roku na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2012-2018 pracował na Oddziale Neurochirurgii RSS w Grudziądzu. Od września 2018 roku jest zatrudniony w Klinice Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych USK im. WAM w Łodzi.

profil lekarza
prof.
Marek Zawirski
neurochirurgia
czwartek

16:00

Umów wizytę Umów wizytę
zawirski marek neurochirurg

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi z 1966 roku. W 1974 roku uzyskał specjalizację II stopnia w zakresie neurochirurgii. W 1979 roku odbył roczny staż naukowy w Klinice Neurochirurgii National Hospital Queen Square w Londynie. Prowadził tam badania nad zastosowaniem somatosensorycznych potencjałów wywołanych u chorych po krwotoku podpajęczynówkowym.
W 1981 roku w ramach stypendium przebywał przez pół roku w Hallamshire Hospital w Sheffield, kontynuując badania chorych po krwotoku podpajęczynówkowym. Oparte na tych badaniach prace opublikowane w trakcie pobytu w Anglii i w Polsce umożliwiły mu obronę rozprawy habilitacyjnej.
W 1985 roku na mocy decyzji Ministra Zdrowia prof. Zawirskiego powołany został na stanowisko docenta w Klinice Neurochirurgii AM w Łodzi. W tym samym roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego i został Kierownikiem Kliniki Neurochirurgii w Katedrze Neurochirurgii. W 1991 roku uzyskał tytuł profesora nauk medycznych nadany przez Prezydenta RP, następnie w 1996 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W 1997 roku mianowany został na stanowisko Kierownika Katedry Neurochirurgii, a od 1995 roku piastuje funkcję Konsultanta Regionalnego w dziedzinie neurochirurgii. Uczestniczył w wielu kursach i stażach, w tym w prowadzonym przez Brytyjskie Towarzystwo Neurochirurgów kursie mikroneurochirurgii podstawy czaszki.
Jest autorem licznych prac naukowych – opublikował ich ponad 100. Prócz tego jest członkiem, a od dwóch lat również wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Polskiej Grupy Dero. Jest także członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego i należy do Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. W 2007 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Specjalizuje się w zabiegach z zakresu neurochirurgii. W ramach konsultacji przeprowadza badania neurologiczne i kwalifikujące do neurochirurgicznych zabiegów operacyjnych. Przeprowadza zabiegi u pacjentów z urazami głowy i kręgosłupa, endarterektomią i guzami mózgu. Leczy różnego rodzaju choroby naczyniowe takie jak ropnie mózgu, zniekształcenia tętniczo-żylne, czy tętniaki.

profil lekarza

Umów wizytę do wybranego lekarza specjalisty:

T 42 254 64 00

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się

Informację o użytkowniku i haśle, znajdziesz w pierwszym mailu potwierdzającym założenie konta od: online@salvemedica.pl

Rejestracji przez internet możesz dokonać rezerwując termin najdalej do 30 dni od daty rejestracji. Jednocześnie informujemy, że cena w dniu wizyty może ulec zmianie.