Psycholog - lekarz specjalista  

Psychologia zajmuje się mechanizmami zachodzącymi w psychice oraz zachowaniem człowieka. Psychologia bada również zależności między ludźmi oraz między człowiekiem a otoczeniem.

Zakres wykonywanych usług w ramach psychologii: 

 • rozpoznawanie i leczenie zaburzeń lękowych i depresyjnych
 • rozpoznawanie i leczenie zaburzeń w odżywianiu
 • nauka radzenia sobie ze stresem
 • prowadzenie par dotkniętych problemem niepłodności
 • nauka kontrolowania i panowania nad własnymi emocjami za pomocą metody Biofeedback

 
  Bez tytułu

Projekt „Zdrowy duch w województwie łódzkim. Program wsparcia dla osób z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną”

Informacja dla pacjenta/lekarza

Projekt „Zdrowy duch w województwie łódzkim” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 realizowany będzie przez SALVE MEDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w okresie od 01.07.2019 do 31.10.2021. Projekt kierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem zawodowym ze względu na występowanie zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną. Celem projektu jest realizacja działań edukacyjnych i rehabilitacyjnych prowadzących do utrzymania lub przedłużenia aktywności zawodowej, w tym szczególnie osób powyżej 50 r.ż. z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną. Poniżej przedstawiamy zarys programu:

 

Wizyta kwalifikacyjna – ocena stanu psychicznego pacjenta + informacja o kwalifikacji do programu.

Główny element programu to ok. 10 tygodniowy blok zajęć obejmujący treningi behawioralne, trening relaksacyjny, zajęcia aktywności fizycznej oraz indywidualne konsultacje psychologiczne. Każdy
z uczestników skorzysta z różnych form wsparcia takich jak: zajęcia warsztatowe – treningi mające na celu podniesienie kompetencji osobistych, niezbędnych do świadomego i efektywnego funkcjonowania w codziennym życiu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Będą się one składały z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy nabywać będą nie tylko wiedzę ale także umiejętności związane z radzeniem sobie np. ze stresem. Łączny czas trwania treningów to 17,5 godziny oraz 3 zajęcia 45 minutowe (trening relaksacyjny). Odbędą się następujące warsztaty:

- trening rozwijania umiejętności społecznych (2 zajęcia x 2,5h),

- trening radzenia sobie ze stresem (2 zajęcia x 2,5h),

- trening rozwijania umiejętności emocjonalnych (2 zajęcia x 2,5h),

- trening zarządzania sobą w czasie (1 zajęcia x 2,5h),

- trening relaksacyjny (3 zajęcia x 45min.),

- indywidualne konsultacje psychologiczne (min. 4).

Osoby uczestniczące w programie uzyskują zwrot kosztów udziału w zajęciach aktywności fizycznej, wybranych i zrealizowanych we wskazanym przez siebie miejscu (max. 8 zajęć). Uczestnik Projektu będzie mógł wybrać zajęcia, które pozwalają na rozładowanie napięcia i redukcję stresu np.: zajęcia jogi, tai-chi, pływanie, aerobik, pilates.

Końcowa indywidualna konsultacja z psychologiem, na której odbywa się podsumowanie całego programu połączona z oceną stanu psychicznego Uczestnika Projektu w celu weryfikacji skuteczności wykorzystanych w projekcie form wsparcia. Każdy z Uczestników Projektu otrzymuje zalecenia co do podejmowania dalszych działań terapeutycznych. Konsultacja końcowa będzie trwała ok. 1,5 godziny.

 

Pobierz:
Ankieta dla Pacjenta strona 1
Ankieta dla Pacjenta strona 2

Umów się na wizytę do wybranego specjalisty:

mgr
Katarzyna Bodziacka-Kulik
psycholog
czwartek

9:00, 17:00

Umów badanie
specjalista neuroterapeuta mgr Katarzyna Bodziacka Kulik

Ukończyła Szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej CTPB w Warszawie, uczestniczy w certyfikacji psychoterapeutycznej prowadzonej w nurcie poznawczo-behawioralnym potwierdzającej kwalifikacje w zakresie prowadzonej praktyki psychoterapeutycznej. Uczestniczyła w szeregu szkoleń w zakresu pomocy psychoterapeutycznej w tym: Psychoterapii opartej na Mentalizacji (MBT) certyfikowanej przez Anna Freud Instytute, pomocy psychoonkologicznej certyfikowanej przez Ministerstwo Zdrowia, jak również diagnozy neuropsychologicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Specjalizuje się w kompleksowych programach poprawy jakości dobrostanu poprzez psychoterapię, treningi Biofeedback, zmianę nawyków na sprzyjające prawidłowej pracy mózgu. Wykonuje diagnozę neuropsychologiczną osób dorosłych. Dodatkowo udziela pomocy i przeprowadza treningi Biofeedback dzieciom w zakresie problemów z koncentracją, trudności językowych, problemów adaptacyjnych i szkolnych.

profil specjalisty
mgr
Jolanta Chanduszko-Salska
psycholog
środa

12:00

T 505 150 968
chanduszko salska joanna psycholog

Absolwentka Podyplomowego Studium Profilaktyki Uzależnień, Podyplomowych Studiów Technik Relaksacyjnych oraz Podyplomowego Czteroletniego Studium Psychoterapii, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Udziela porad i prowadzi warsztaty psychologiczne, terapie indywidualne oraz dla par. Pomaga radzić sobie ze stresem i emocjami, uczy technik relaksacyjnych. Leczy depresje, zaburzenia nastroju, odżywiania oraz pomaga skutecznie obniżyć masę ciała. Specjalizuje się w pomocy parom, leczącym się z powodu niepłodności. Udziala konsultacji diagnostycznych dla osób przygotowujących się do operacji bariatrycznych.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychologii Zdrowia przy PTP, Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością oraz European Association for the Study of Obesity.

profil specjalisty
mgr
Jolanta Cieślak
seksuologia
sobota

10:30

Umów wizytę
 

Absolwentka studiów podyplomowych seksuologia kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, odbyła 100 godzinny staż kliniczny w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie, ukończyła szereg kursów doskonalących w Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie- Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii min. „ Zaburzenia seksualne u kobiet”, „Zaburzenia seksualne u mężczyzn”, „ Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną”, ”Nowe zjawiska w seksuologii” „Seksuologia Sądowa” absolwentka studiów podyplomowych psychologia transportu i psychologia sądowa na Uniwersytecie Warszawskim, od 2016 roku biegły z listy Sądu Okręgowego w Łodzi z zakresu psychologii transportu i oligofrenopedagogiki. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuję w kontakcie indywidualnym z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. Udzielam porad psychologiczno-seksuologicznych w bardzo rozległym zakresie. Zakładam, że podstawą współpracy psychologa – seksuologa i pacjenta jest zbudowanie przestrzeni do rozwiązania zaistniałego problemu. Oferta pomocy seksuologicznej prowadzona jest w zakresie:

 • trudności w osiąganiu orgazmu,
 • braku lub utraty potrzeb seksualnych,
 • odczuwania lęku/ niechęci przed współżyciem,
 • odczuwania bólu podczas stosunku,
 • przedwczesnego/ opóźnionego wytrysku,
 • problemów z zajściem w ciążę,
 • zaburzeń erekcji,
 • nadmiernego popędu seksualnego,
 • nietypowego kierunku potrzeb seksualnych (parafilie)
 • wsparcia dla osób nieheteroseksualnych i ich rodzin, wsparcia dla osób transpłciowych, interseksualnych i ich rodzin,
 • konsultacji dotyczących rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży,
 • konsultacji dotyczących rozwoju psychoseksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • trudności w rozpoczęciu życia seksualnego,
 • objawy psychosomatyczne związane z menopauzą u kobiet i andropauzą u mężczyzn,
 • edukacji seksualnej,
 • inne.

 

profil specjalisty
mgr
Gabriela Piasecka-Pełka
psychologia
wtorek
czwartek

08:00
08:00

Umów wizytę
 

Pomagam osobom, które cierpią z powodu depresji, problemów adaptacyjnych, nerwicy, lęków, zaburzeń odżywiania, czy też z powodu niskiego poczucia własnej wartości. Pracuję także z parami/małżeństwami oraz rodzinami które doświadczyły zdrady, przemocy, borykają się z problemami w obszarze życia seksualnego czy też problemami wychowawczymi.

Twierdzę że nie ma sytuacji bez wyjścia i nie ma problemu którego nie dałoby się rozwiązać - dlatego też pracuję w podejściu poznawczo-behawioralnym, które jest jednym z najskuteczniejszych sposobów pracy terapeutycznej. Skupia się na teraźniejszości szukając rozwiązań dla bieżących problemów.

Swoją wiedzę zdobywałam od wiodących autorytetów świata psychologii - na Uniwersytecie SWPS oraz w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej. Doświadczenie zbudowałam na bazie licznych staży w szpitalach klinicznych m.in. Psychiatrycznym Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie czy w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi oraz prowadząc od wielu lat terapię indywidualną oraz małżeńską w Poradniach Psychologicznych.

profil specjalisty
mgr
Dorota Szykulska-Paprocka
psychologia
czwartek

17:00

Umów wizytę
szykulska paprocka dorota psycholog

Psycholog ze specjalnością psychologia kliniczna (Uniwersytet Łódzki – 1994) oraz psychoterapeutka (Polski Instytut Ericksonowski – w procesie certyfikacji), coach (Erickson College International – 2003). W ramach praktyki psychologicznej i psychoterapeutycznej prowadzi terapię, wspiera rozwój osób doświadczających problemów osobistych  jak również leczy choroby o podłożu psychicznym (nerwice, zaburzenia depresyjne, lękowe, OCD). Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi. Regularnie superwizuje swoją pracę z zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego – superwizor Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

profil specjalisty

Umów wizytę do wybranego lekarza specjalisty:

T 42 254 64 00

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się

Informację o użytkowniku i haśle, znajdziesz w pierwszym mailu potwierdzającym założenie konta od: online@salvemedica.pl

Rejestracji przez internet możesz dokonać rezerwując termin najdalej do 30 dni od daty rejestracji. Jednocześnie informujemy, że cena w dniu wizyty może ulec zmianie.