Projekt realizowany ze środków budżetu państwa

W wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy – edycja II w 2020 r. Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. św. Anny 62, 95-060 Brzeziny otrzymała dofinansowanie w wysokości 599 400,00 zł.

W wyniku przetargu został dokonany zakup Mammografu cyfrowego Planmed Clarity. Miejscem zainstalowania mammografu jest Pracownia stacjonarna w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II 6.

Zakupiony w ramach umowy sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach umowy zawartej przez Medica z publicznym płatnikiem, w tym w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu profilaktyki Raka Piersi. Celem jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Zadanie pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w 2020 r., w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna”

Dofinansowanie: 599 400,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 599 400,00 zł

Nazwa programu: „Narodowa Strategia Onkologiczna”

Nazwa Projektu: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania
nowotworów – mammografy w 2020 r.

Komu przysługuje bezpłatna mammografia?

Bezpłatne badania mammograficzne mogą wykonać wszystkie panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanego badania mammograficznego. Badania wykonywane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i refundowane przez NFZ.

Umów mammografię telefonicznie 42 254 64 12
lub skorzystaj z możliwości rejestracji on-line