Projekt realizowany ze środków budżetu państwa

W wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” – edycja w 2023 r.

Medica Spółka z o.o. Sp. k., ul. św. Anny 62, 95-060 Brzeziny

otrzymała środki publiczne na zakup mammografów.

W wyniku zapytania ofertowego zostało zakupionych pięć mammografów cyfrowych Planmed Clarity.

Miejsca zainstalowania mammografów:

 • pracownie stacjonarne zlokalizowane w:
  • Ciechanowie, ul. Narutowicza 20
  • Żyrardowie, ul. Stanisława Wyspiańskiego 6b
  • Końskich, ul. Spółdzielcza 8b
  • Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 77.
 • pracownia mobilna (mammobus) o nr rejestracyjnym: EBR 65FY.

Zakupiony w ramach umowy sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach umowy zawartej przez spółkę Medica z publicznym płatnikiem, w szczególności w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Celem zadania jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Nazwa programu: „Narodowa Strategia Onkologiczna”

Nazwa Zadania: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania
nowotworów – mammografy

Dofinansowanie: 3 248 100,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 248 100,00 zł


W wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu ofert na wybór realizatorów zadania pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy, w ramach programu wieloletniego pn.:„Narodowa Strategia Onkologiczna”, Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. św. Anny 62, 95-060 Brzeziny otrzymała dofinansowanie w zakresie specjalistycznej aparatury w 2022 r. w wysokości 4 799 520 zł.

W wyniku przetargu został dokonany zakup 8 mammografów cyfrowych Planmed Clarity. Miejscem zainstalowania mammografów są trzy pracownie mobilne (mammobusy)
o numerach rejestracyjnych: EBR 44ES, EBR 75FY, EBR 9A55 oraz pracownie stacjonarne zlokalizowane w:

 • Łodzi ul. Wujaka 5
 • Sieradzu ul. Popiełuszki 2
 • Zgierzu ul. Łęczycka 24
 • Łowiczu ul. Iłowska 1/3
 • Pabianicach ul. Mariańska 5A

Zakupiony w ramach umowy sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach umowy zawartej przez Medica z publicznym płatnikiem, w szczególności w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Celem jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Zadanie pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy, w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna”

Dofinansowanie: 4 799 520 zł


W wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy – edycja w 2021 r. Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. św. Anny 62, 95-060 Brzeziny otrzymała dofinansowanie
w wysokości 1 199 880,00 zł.

W wyniku przetargu został dokonany zakup dwóch mammografów cyfrowych Planmed Clarity. Miejscem zainstalowania mammografów są dwie pracownie mobilne (mammobusy) o numerach rejestracyjnych: EBR 99 JE, EBR 50 GW.

Zakupiony w ramach umowy sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach umowy zawartej przez Medica z publicznym płatnikiem, w szczególności w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Celem jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Zadanie pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy, w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna”

Dofinansowanie: 1 199 880,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 199 880,00 zł

Nazwa programu: „Narodowa Strategia Onkologiczna”

Nazwa Projektu: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania
nowotworów – mammografy w 2020 r.


W wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy – edycja II w 2020 r. Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. św. Anny 62, 95-060 Brzeziny otrzymała dofinansowanie w wysokości 599 400,00 zł.

W wyniku przetargu został dokonany zakup Mammografu cyfrowego Planmed Clarity. Miejscem zainstalowania mammografu jest Pracownia stacjonarna w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II 6.

Zakupiony w ramach umowy sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach umowy zawartej przez Medica z publicznym płatnikiem, w tym w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu profilaktyki Raka Piersi. Celem jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Zadanie pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w 2020 r., w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna”

Dofinansowanie: 599 400,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 599 400,00 zł

Nazwa programu: „Narodowa Strategia Onkologiczna”

Nazwa Projektu: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania
nowotworów – mammografy w 2020 r.


Komu przysługuje bezpłatna mammografia?

Bezpłatne badania mammograficzne mogą wykonać wszystkie panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanego badania mammograficznego. Badania wykonywane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i refundowane przez NFZ.

Umów mammografię telefonicznie 42 254 64 12
lub skorzystaj z możliwości rejestracji on-line