Prof. UM. dr hab. n. med. Michał Plewka
Przyjmuje
wtorek
15:40 - 19:00
Umów się telefonicznie
42 254 64 84
lub online
Panel Pacjenta
Prof. UM. dr hab. n. med.

Michał Plewka

kardiologia, interna
przyjmuje w ramach:  
komercji ubezpieczenia zdrowotnego

O mnie

Wykształcenie: Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe: Jestem specjalistą kardiologii i chorób wewnętrznych, profesorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownikiem (Ordynatorem) Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca w nowoczesnym Regionalnym Zintegrowanym Centrum Zabiegowym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi.

Jestem Ekspertem Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, posiadam akredytację w zakresie echokardiografii i kardiologii inwazyjnej. Odbyłem staże zawodowe i naukowe w renomowanych ośrodkach, m. in. - w Instytucie Kardiologii w Udine, Włochy oraz w Thoraxcentrum, Rotterdam, Holandia. Za dokonania naukowe i kliniczne na arenie międzynarodowej zostałem wyróżniony przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne tytułem Fellow of the European Society of Cardiology- FESC.

Jestem autorem i współautorem ponad 150 artykułów naukowych i licznych rozdziałów w podręcznikach kardiologicznych, prezentowałem ponad 400 doniesień zjazdowych i wykładów na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Prowadzę szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy i jestem członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie kardiologii i chorób wewnętrznych.

Zainteresowania medyczne: W pracy zawodowej najbardziej interesuje mnie tematyka choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca. Z tego zakresu obroniłem pracę doktorską „Badanie kurczliwości mięśnia sercowego metodą tkankowej echokardiografii doplerowskiej u pacjentów po zawale mięśnia sercowego i u pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową” (2002r) i napisałem rozprawę habilitacyjną „Ocena efektów dowieńcowej transplantacji komórek macierzystych szpiku kostnego u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uwzględnieniem echokardiograficznej metody śledzenia markerów akustycznych” (2010r).

Prywatnie zainteresowania: Tatry, mam psa i koty.

Jako kardiolog w Łodzi, dbam o zdrowie mieszkańców tej miejscowości.

Leczone choroby

 • Nadciśnienie tętnicze
 • Choroba wieńcowa (kwalifikacja do leczenia zabiegowego)
 • Zawał serca
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Kwalifikacja do implantacji rozrusznika serca
 • Migotanie przedsionków (kwalifikacja do kardiowersji/ablacji)
 • Niewydolność serca
 • Kardiomiopatie
 • Wady serca (kwalifikacja do leczenia zabiegowego)
 • Podwyższony poziom cholesterolu
 • Powikłania kardiologiczne po COVID-19
 • Inne choroby kardiologiczne - pełen zakres

Przyjmuje
wtorek
15:40 - 19:00

Wykonywane usługi

Certyfikaty

Umów się telefonicznie
42 254 64 84
lub online
Panel Pacjenta

Zespół specjalistów Salve Medica z należną troską dba, aby pacjent był pod dobrą opieką.

Zobacz wszystkich