Zasady korzystania z newslettera

  1. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne.
  2. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zawierającego adres email.
  3. Na podany w procesie rejestracji adres email wysłana zostanie informacja z linkiem aktywacyjnym subskrypcji Newslettera.
  4. Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji pod adresem marketing@salvemedica.pl
  5. Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem Newslettera można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem marketing@salvemedica.pl